Eucharisztia – a barátom…

764

Isten szeret bennünket, Jézusban szeret. Életünket csak személyes Isten-kapcsolatunk tudja igazán fényessé tenni. Hisz maga Jézus mondta: „Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek” (Jn 15,14). A barátunkkal pedig mindent meg szoktunk osztani. A barát mindig meghallgat, tanácsot ad, vigasztal, vagy akár megdorgál. Jézus megtestesült, tanított, megváltott bennünket, és itt maradt közöttünk a kenyér és bor színe alatt.

Az Egyház a megváltottak családja. Az Egyház szolgája a felszentelt pap. Sose felejtsük el: a pap nem színész, a hívők pedig nem közönség! A liturgiában tartsuk meg a tisztaságot. A szentmise úgy tökéletes, ahogy van; nem kell hozzáadni semmit, mert tőle úgysincs több. A pap élő eszköz, akinek szolgálata által minden szentmisében megújul Krisztus kereszthalála és föltámadása.

Az Eucharisztiában maga Jézus válik jelenvalóvá. Az Egyházból lesz az Eucharisztia és az Eucharisztiából lesz az Egyház. A szentmise élteti és táplálja az Egyházat; ha nem lenne, a világ már rég összeomlott volna bűnei miatt. Az Eucharisztia a szeretet szentsége. Krisztus irántunk való szeretetből adta önmagát áldozatul mindannyiunkért. Ezt az önmagunkat odaadó szeretetet kellene Krisztustól megtanulnunk. Ő a Forrás, erőt ad a mindennapi „igen”-hez.

Felajánlom neki magamat, rábízom magamat, hagyom, hogy ő vezessen (mint ahogy a páros táncban a fiú vezeti a lányt). Amit én teszek kicsiben, azt teszi az Egyház nagyban.

Nem létezhet az Egyház Eucharisztia nélkül. Csak az Egyházban valósul meg a „Misztérium”. Ő legyen az alap életünkben és közösségeinkben. De vigyázzunk: „… aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste ellen vét… tulajdon ítéletét eszi és issza” (1Kor 11,27- 29).

Az Új Hajtás múltkori számában a püspök atya kéri mindannyiunk imáját a papokért, különösen most, a papok évében. Szükségük van imáinkra, hisz az imának hatalma van. Nálunk, Szürtében havonta egy alkalommal van egész napos szentségimádás (reggel 9 és délután 5 óra között). Óránként beosztják magukat a hívek, akik szívesen jönnek, hogy Vele legyenek. Szeretnénk felhívást intézni egyházmegyénk minden kurátorához, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 15-16 óra között tartsunk szentségimádást papjainkért! Higgyék el, az eredmény garantálva van!

Palkó Éva,
harmadrendi domonkos,
Szürte

Előző cikkDamaszkuszi Szent János
Következő cikkAz életbe vezető út