Felhívások

709

Nagyszőlős – búcsú és a lelkigyakorlatos ház felszentelése
Október 23-án 17 órakor lesz Nagyszőlősön a Kapisztrán Szent János búcsú, valamint a lelkigyakorlatos ház felszentelése. Ungvi déki Ifjúsági Találkozó Október 23-án, szombaton tartjuk az Ungvidéki Ifjúsági Találkozót Ráton, a Gondviselés Házában. A találkozó előadója Béres István sislóci plébániai kormányzó lesz. Minden fiatalt szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra.

Zarándoklat Taizé-be
Zarándoklatot szervezünk 17-35 év közötti fiataloknak 2010. december 26-2011. január 3. között az év végi taizé-i találkozóra, melyet Rotterdamban rendeznek meg. Jelentkezés és részletek a Szent Márton egyesület elérhetőségein (www. szentmartonegyesulet.org).
Bogdánffy Szilárd püspök boldoggá avatása
Október 30-án avatják boldoggá Nagyváradon Bogdánffy Szilárdot, a Nagyváradi Egyházmegye vértanú püspökét, aki 1953-ban halt meg. A Nagyváradi Egyházmegye és a Szatmári Püspökség (melynek Kárpátalja is része volt) egy időben egy irányítás alá tartoztak, így kapcsolódik hozzánk is az új boldog személye.

Egyházmegyei búcsú
November 11-én 9.30-kor ünnepi szentmisével kezdődik Munkácson, a székesegyházban az egyházmegyei búcsú, melyet Ivan Jurković érsek, Ukrajna apostoli nunciusa tart. Egyházmegyénk minden hívét szeretettel várjuk!

Házas Hétvége
2010. november 26-28. között, péntek estétől vasárnap délutánig a Házas Hétvége keretében Ungváron, a katolikus kollégiumban a nővéreknél Első Hétvége lesz. Ennek keretében olyan párokat várunk, akik szentségi házasságot kötöttek, legalább négy éve házasok, és szívesen dolgoznak kapcsolatukon. A Hétvégét három házaspár és Michels Tóni atya közösen fogják vezetni.
Jelentkezni Tóni atyánál lehet a 067-310-4254-es mobilszámon, vagy a harangszo@freemail.hu e-mail-en.
A hétvégének olyan költsége, melyet előre kell befizetni, nincs. A végén van lehetőség arra, hogy aki úgy érzi, megérte, segítette őt a Hétvége, egy borítékba tehet annyit, amen.- nyit erre szán.

Női Cursillo
Ebben az évben – hosszú kimaradás után – újra lesz egyházmegyénkben Cursillo nők számára. Az idei női Cursillót
2010. december 9-12. között tartjuk a nagyszőlősi ferencesek ősi rendházában kialakított lelkigyakorlatos házban. A Cursillo csütörtök délután 4 órakor kezdődik, és vasárnap délután ér véget. Jelentkezés és részletes információ Dorgay Angelikánál a 0-96-723-5497-es telefonszámon. A részvétel ingyenes (adományokat helyben elfogadunk). Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, akik szeretnék egy hétvége alatt közelebbről megismerni Istent és barátjává válni.

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére meghirdetett szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázatának nyertesei a 2010/2011. tanév I. félévében:
Balogh Erika (Tiszakeresztúr), Bárdos Orsolya (Beregszász), Bodnár Alexandra (Mezőkaszony), Demjén Izabella (Rát), Dorgay Márton (Szürte), Falticskó Henrietta (Aknaszlatina), Görög Nikolett (Beregszász), Hiába Anita (Oroszi), Holozsnyai Norbert (Bene), Jóni Alexandra (Tiszaújlak), Kenéz Anita (Salánk), Kertész Kitti (Barkaszó), Kopinczu Nikolett (Beregszász), Kremesnij Gergely (Minaj), Kurtyák Ádám (Borzsova), Lizák Katalin (Szürte), Mán Edit (Verbőc), Necze Csilla (Császlóc), Németh Anita (Visk), Novák Tamás (Huszt), Petrás László (Nagybégány), Román Bianka (Szürte), Roszoha Gabriella (Nagyszőlős), Rozgonyi Andrea (Császlóc), Szabó Róbert (Batár), Szujembájeva Okszána (Újakli), Takács Ferenc (Szürte), Tamáskó Tünde (Aknaszlatina), Zeke Zsuzsanna (Tiszacsoma).

IMAÓRA A TISZTASÁGÉRT
Szeptember 22-én az egész Európára kiterjedő láncolat részeként székesegyházunkban is imanapot tartottunk a tisztaságért. A program szentmisével kezdődött, melyet Majnek Antal püspök mutatott be. Majd az imaóra következett, melyet Michels Antal atya, a katolikus líceum lelki vezetője szervezett az intézmény diákjaival együtt. Rövid imák, elmélkedések és énekek váltották egymást. Végül a ráti Bíró házaspár tett tanúságot a fiatalok előtt életükről, házasságukról. Isten mindig lehetetlent kér az embertől – mondták –, de Ővele, aki jelen van életünkben, házasságunkban, mégis sikerül ezt a lehetetlent megvalósítani.

Missziós vasárnapi és Szent Erzsébet-napi gyűjtés

Október 24-én, missziós vasárnap a világmisszió céljaira gyűjtenek a világegyház minden templomában. Az aznapi perselypénzt Rómába küldik, ahonnan eljuttatják azt a legjobban rászoruló országok misszionáriusainak. November 21-én, Szent Erzsébet ünnepe utáni vasárnap pedig karitász-célokra gyűjtünk. Az adományokat a helyi karitász a közelünkben élő rászorulók megsegítésére fordítja. Adományainkkal így vállalunk szolidaritást a távolban és a közelünkben élő rászorulókkal.

 

 

Előző cikkHazai hírek
Következő cikkSzent Skolasztika (480-543)