Hazai hírek

1111

A huszti temetőlápolna újramegáldása

2010. szeptember 15-én Majnek Antal püspök újra megáldotta a felújított huszti temetőkápolnát. Az évtizedekig bezárt, leromlott állapotú temetőkápolnát 1995-ben szépen rendbehozták és újra megáldották.

Azóta ismét szükségessé váltak a felújítási munkálatok, mellyel a kápolna búcsújára – Fájdalmas Szűzanya ünnepére – el is készültek. Az ünnepség után Szulincsák Sándor huszti plébániai kormányzó köszönetet mondott a híveknek adományaikért. Külön megköszönte Tóth István kurátor tevékenységét, aki nem csak a felújítási munkálatokat felügyelte, hanem vezetésével a temetőt és a sírokat is szépen megtisztították.

Kereszt megáldása Tiszasalamonban

2010. szeptember 17-én Majnek Antal püspök keresztet áldott meg Tiszasalamonban, mely az építendő kápolna kertjében található. A keresztet egy helyi hívő hagyatékából, kérésére állíttatták családtagjai.

 

 

 

A felújított templom megáldása Ráton

2010. szeptember 19-én került sor a ráti plébániatemplom újramegáldására. A templom felújítása az emberi összefogás szép példája: a munkálatokra nem csak a ráti római katolikus hívek, hanem a helyi görög katolikus és református gyülekezet hívei, valamint a szürtei, téglási és csapi római katolikus hívek is adakoztak, s a püspökség is nyújtott anyagi segítséget. Az ünnepségre mindegyik helyről, felekezetből érkeztek hívek, valamint a ráti görög katolikus és református lelkipásztor is megjelent. A gyönyörűen felújított templomot Majnek Antal püspök áldotta meg. Snep Román plébános és Lelekács Ferenc kurátor a szentmise végén köszönetet mondtak azoknak, akik adományaikkal lehetővé tették a templom felújítását. A szentmisén a téglási ifjúsági énekkar énekelt.

Egyházmegyei zarándoklat Máriapócsra

Október 8-9. között tartottuk a hagyományos egyházmegyei zarándoklatot Máriapócson. Október 8-án, pénteken 18 órakor Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mondott szentmisét a kárpátaljai zarándokok számára, majd egész éjszakai virrasztás és imádság következett. A zarándoklat szombaton a 9 órai szentmisével zárul, melyet Majnek Antal püspök mutatott be Jaczkó József, Molnár János, Pogány István és Wetzstein József atyákkal együtt. A szentmisén egyházmegyénk híveivel együtt vettek részt az Újfehértóról és Detkről érkezett hívek is, utóbbiak plébánosukkal, Urbán Imre atyával együtt.

 

 

 

Előző cikkJézus Szentséges Szíve Családjainak találkozója Kaszonyban
Következő cikkFelhívások