„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”

714

Ökumenikus imahét Beregszászban…

2014. január 20. és 24. között tartották világszerte az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét témáját idén a kanadai keresztények választották ki Szent Pál apostol leveléből: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,1-17). A beregszászi keresztény felekezetek is bekapcsolódtak az imádságba: a római és görög katolikus, valamint református egyházak hívei közösen vettek részt az igehirdetéseken.

Egy héten keresztül minden este 17 órai kezdettel került sor a közös imaalkalmakra a helyi egyházak lelkipásztorainak vezetésével. Hétfőn és pénteken a római katolikus templomban, kedden és csütörtökön a református, szerdán pedig a görög katolikus templomban hirdetett igét Michels Antal római katolikus plébános, Taraczközi Ferenc, Maksai Attila és Dancs Róbert református lelkészek, valamint Margitics Volodimir és Margitics Jaroszláv görögkatolikus parókusok.

A Kanadában élő keresztények azt kérték, hogy a világ keresztényei az idei imahéten a fenti igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről. Az imahéten naponként kiemelten találkoztak a hívő közösségek Szent Pál apostol levelének egy-egy tanűácsával, útmutatásával. A nyolc nap alkalmainak vezérfonala az volt, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egyetlen népévé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint.

 Jakab Annamária
beregszászi egyházközség

…és Munkácson

Ismét eljött a január: az a hónap, amiben egy különleges, a többihez nem hasonlítható hét van: a keresztények egységéért tartott ima hete. Sok év óta gyűlnek össze a különböző felekezetű munkácsi hívek, hogy közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. Ezen a héten az emberek testvérként tekintenek egymásra, eltűnik a megosztottság; együtt imádkozunk a különböző templomokban, és együtt énekeljük a zsoltárokat és a himnuszokat Isten dicsőségére… Milyen kár, hogy ez csak egy hétig tart…

Ebben az évben január 20-24. között tartották az ökumenikus imákat Munkács különböző templomaiban: a római és a görög katolikus, a református és a kijevi patriarchátushoz tartozó pravoszláv templomokban. Jó volt látni, ahogy a különböző felekezetek püspökei a béke jelével köszöntötték egymást, irányt mutatva a híveknek a béke és az egység útján. Beszédeikben arra figyelmeztettek minket, hogy mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk, és nem az a legfontosabb, melyik felekezethez tartozunk, hanem ami igazán számít, az a felebaráti szeretet. Majnek Antal püspök atya találóan mondta, hogy nekünk, keresztényeknek nagyon fontos feladatunk van – az imádság. Nem szabad elfelejtenünk imádkozni, mert az imának – különösen a közös imának – nagy ereje van.

Szikszai Mária, Munkács
(a Szvitlóban megjelent cikk fordítása)
Előző cikkSzívvel-lélekkel vinni az ügyet
Következő cikkHittel valljuk feltámadásodat!