Hittel valljuk feltámadásodat!

731

 

Milyen sokan ünnepelnek ilyenkor, mindenki viszi a pászkás kosárban az ételeket megszentelni. Vajon hányan tudatosítják magukban az ünnep lényegét, ill. ma is aktuális mondanivalóját?!

A zsidó nép az Egyiptomból való szabadulásra és a szövetségkötésre emlékezik; Isten és a választott népe közti különleges kapcsolatra. Mi, keresztények viszont nem csak emlékezünk Jézus világmegváltó művére, hanem tanúságot is teszünk róla: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

Vajon mit mond neked ez az ima? Tudod-e, hogy hitünk misztériuma van itt elrejtve? Amikor Szent Pál erről elmélkedik, a rómaiakhoz írt levelében nem csak erkölcsi megtérést kér, életünk megjobbítását, hanem régi bűnös életünk meghalasztását, hogy az új, krisztusi életünk támadhasson föl: „Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban” (Róm 6,11).

Mit ér a húsvéti ünneplésünk e nélkül a szemlélet nélkül? Semmit – esetleg egy jó közösségi élményt otthon és a templomban. Aztán? – folytatódik minden, ahogy eddig? Krisztus hívei, fogadjunk szót az apostolnak: „Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek” (Róm 6,12-13).

Mily szomorú, hogy a liberálisan gondolkozó hívőben nincs már egészséges istenfélelem. Bezzeg fél aztán ehelyett sok mindentől, amitől nem kellene, s végül jön még rá a rettegés a haláltól, ahogy az apostol is írja (vö. Zsid 2,15).

Nagyon kérlek benneteket, figyeljetek többet Isten szavára! Irányítsátok gondolataitokat, sőt vágyaitokat is sűrűbben a Mennyei Atyára – ő gondoskodik rólatok. Milyen szívhez szólóan tanított erről Jézus a hegyi beszédben! (vö. Mt 6,25-34) Mostanság gyakrabban tudatosul az emberekben, hogy milyen törékeny a békénk, a boldogságunk. Jakab apostol segít nekünk helyesen gondolkozni: „Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak csatáznak tagjaitokban?” (Jak 4,1) Ne csak a politikusok válaszát olvasgassuk és a médiák hírközlését figyeljük – lehet, hogy a teljes igazságot jóval később tudjuk meg… Sokkal fontosabb viszont az Úr válaszát keresnünk. Itt például azt, hogy „Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek” (Jak 4,2). Bizony ne kicsinyeljük le a negatív indulatokat: két békülni nem akaró ember növekvő haragjából, gyűlölködéséből akár háború is fakadhat.

Tudjuk, hogy egy fertőző baktérium úgy el tud szaporodni, hogy az egész organizmust meg tudja betegíteni – hacsak a védelmi (immun) rendszer meg nem állítja a növekvő infekciót.

Ha ez így működik az élő testekben, mennyivel fontosabb erre figyelni a szellemi dimenzióban!

Arra kérek mindenkit – magamat is beleértve –, hogy a nagyböjt hátralévő részében, húsvéthoz közeledve tartsunk lelkiismeretvizsgálatot: mivel járulhatunk hozzá a békéhez és mivel akadályozzuk meg azt? Mert a béke bennünk kezdődik, onnan terjed a közvetlen környezetünkre, majd még tovább. Ha viszont gyűlölet él bennünk, azt adjuk tovább. Vizsgáljuk meg életünket, kivel vagyunk haragban, kire neheztelünk, netalán gyűlöljük, és igyekezzünk teljes szívből rendezni kapcsolatainkat.

A megpróbáltatás nem csak a mások, hanem a mi bűneink, elkényelmesedett látszatkereszténységünk miatt is ránk szakadhat, amiről sokszor számot sem adunk magunknak.

A mostani idők indítsanak bennünket arra, hogy mélyebben megvizsgáljuk életünket, Isten-szeretetünket, az Ő tanításához való hűségünket gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben. Majd tartsunk bűnbánatot, és térjünk meg, vagyis változtassuk meg életünket (metanoia), hogy a húsvét a mi keresztény életünk, Istenünkhöz való szerető ragaszkodásunk feltámadása, megújulása is lehessen.

Mindenkinek kívánok lelki elmélyülésben gazdag nagyhetet és Istentől megáldott, békés, kegyelemteljes húsvétot!

Majnek Antal püspök
Előző cikk„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
Következő cikkImaoldal