Imaoldal

723

„Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg! El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni…
Iz 1,16

„… szeretném, hogy a jóban járatosak legyetek, a rosszban járatlanok. A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt.”
Róm 16, 19-20

 

Az Úr első tanítása így hangzott: „Elközelgett az Isten országa:
tartsatok bűnbánatot és higgyetek a boldog hírnek”.
Az Isten országa nem hull ölünkbe, valami álombeli ajándékként…
Nem száll meg bennünket, mint valami igézet…
Közeledik. A boldogító üzenet hív bennünket… és hinnünk kell
neki… De hogy hihessünk, ahhoz legalább készeknek kell
lennünk, hogy „megtérjünk”, egyébként süketek, tompák,
megkötöttek és lezártak maradunk.
Romano Guardini

Szent-Gály Kata
Bibliás szavak

Boldog a virág és boldog a levél,
mert igazán virág
és igazán levél
és nem akar látszani másnak.
Boldog az ember
ha igazán ember,
és nem ismeri útját
a hamisságnak.

Boldogok, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömteli lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt,
az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát,
mert nem csak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak.
Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak ajándékba
és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül,
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat
és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait,
akkor is, ha naivnak tartják őket,
mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének,
és imádkoznak is, mielőtt gondolkodnának,
mert kevesebb csalódás éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak,
ha megbántják őket, és szelíden szólnak,
mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit,
mert élettelibb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre

Minden fontos tennivalód előtt siess lélekben Istenhez,
emeld föl röviden és egyszerűen szívedet jóságos és bölcs
mennyei Atyádhoz. Ha egész bizalmadat belé tudod helyezni,
akkor hallgasd meg, mit mond neked lélekben, és akkor
tedd azt, amire Ő tanított téged.
Loyolai Szt. Ignác

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek,
fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben:
szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek!

Előző cikkHittel valljuk feltámadásodat!
Következő cikkSzent Ferenc a Barakktelepen