Hatéves a munkácsi Kamilliánus Család

737

Isten kegyelméből hatodik esztendeje szolgáljuk a beteg, idős, valamint lélekben, testben szenvedő testvéreinket egyházközségünk Kamilliánus Családjának tagjaival.

Lelkiségünk pártfogója Szűz Mária, a betegek gyógyítója. Alapítónk és védőszentünk Lellisi Szent Kamill, aki 1550. május 25-én született Olaszországban. Fiatalkora viharos volt. Katonaként többször került kórházba, amikor a harcokban megsérült. Az ott fekvő betegek láttán elhatározta, hogy szenvedő embertársait fogja szolgálni. 25 évesen megtért, és életét teljesen Istennek szentelte.

Miután 31 éves korában pappá szentelték, Kamill társaival együtt nemcsak testi, de lelki segítséget is nyújtott a betegeknek és haldoklóknak. 1552-ben megalapította Rómában az ápolói társaságot, melyet 1586-ban a pápa jóváhagyott, 1591-ben pedig Gergely pápa szerzetesrenddé nyilvánított.

A „Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal” (1 Jn 3,18) jelszó szerint a lelki és anyagi segítségnyújtás lett a rend célja. Szent Kamill és társai így karolták fel a betegeket és szegényeket. Ő maga is sokat betegeskedett életében. 1017. július 14-én halt meg. Minden évben ezen a napon emlékezünk Szent Kamuira, hálát adva Istennek, hogy hivatást ébresztett benne, és megköszönve neki, hogy odafigyelt Isten hívó szavára.

Majnek Antal püspök 2000-ben hívta meg Kárpátaljára Anton Gots kamilliánus atyát és Szabó Gábor testvért, akik néhány foglalkozást és lelkigyakorlatot tartottak az érdeklődőknek. Még ebben az évben több helyen, köztük Munkácson is megalakult a Kamilliánus Család.

Ez év július 17-én közös szentmisén vettünk részt beteg és idős testvéreinkkel a munkácsi székesegyházban. Sokan részesültek a betegek kenetében, könnyes szemmel és átszellemült arccal vitték haza lelkűkben, szívükben az Űr Jézust és a kapott kegyelmet. A szentmise után agapét is rendeztünk számukra a plébánia kertjében.

Városunkat kilenc körzetre osztottuk, a tizedik a városi kórház. Huszonkét, különböző korosztályba tartozó munkatársunk van, a legidősebb 81 éves. Kamilliánus testvéreink rendszeresen látogatják az időseket és a betegeket. Segítünk plébániánk lelkipásztori munkájában, kérésre elhívjuk a papokat, hogy szentáldozásban részesítsék és Jézus üzenetével vigasztalják a szenvedőket és magányosokat.

A húsvéti és a karácsonyi ünnepek előtt élelmiszercsomagokat juttatunk el a rászorulóknak, amit részben plébániánk, részben egy nagylelkű társaság segít beszerezni. Ruhaneműt, gyógyszert is szoktunk vinni és egyéb ügyeik intézését is vállaljuk. Mindannyiukat felköszöntjük születésnapjukon, ezzel is igyekszünk örömet szerezni nekik. A betegek világnapján, évközi ünnepeinken főtt ételt, süteményt viszünk azoknak, akik nem tudnak kimozdulni otthonukból – ezek közül sokan ágyhoz kötöttek. A kórház elfekvő osztályát is látogatjuk, ahol együtt beszélgetünk, imádkozunk, énekelünk a betegekkel. Sok öröm- és bánat-könnyet látunk. Kérésre hozzájuk is elhívjuk a papot vagy a lelkészt, a beteg vallásától függően. Látogatjuk a gyermekkórház néhány osztályát is, leggyakrabban az onkológiát. Játékot, gyümölcsöt és édességet viszünk nekik. Imádkozunk velük, értük a mellettük lévő szülőkkel együtt. Az orvosok és az ápolók mindkét kórházban szeretettel fogadnak bennünket.

Minden délben elimádkozzuk az Űrangyalát, kérjük a Szűzanya és Szent Kamill közbenjárását, könyörgünk a haldoklókért, betegekért, lélekben szenvedőkért név szerint is. Mindenki ott imádkozik, ahol éppen van, de így az imában együtt vagyunk.

Kamilliánus családunk szeretettel vár mindenkit, aki csak egy beteget is szívesen látogatna.

Köszönetet mondunk plébánosunknak, Babály András atyának, aki velünk van összejöveteleinken, segít és áldását adja munkánkra.

Adja a Mindenható, hogy szenvedéseink, megpróbáltatásaink közepette mi is felismerjük Isten velünk való tervét, mint Szent Kamill atyánk.

Antolik Margit,
a Munkácsi Szent Márton
Kamilliánus Család vezetője

Előző cikkPuha hóban csizmák nyoma, Mikulás jár ma titokban…
Következő cikkXVI Benedek pápa Törökországban