Hazahívta az Úr – Elhunyt Anton Gots atya

886

2014. november 24-én, életének 81. évében elhunyt Anton Gots kamilliánus szerzetes, a kárpátaljai kamilliánus családok alapítója. Anton atya 1934. július 27-én született Mosonszentjánoson, német nemzetiségi családban. 1946-ban családjával együtt kitelepítették Magyarországról. Tanulmányait Ausztriá- ban és Németországban vé- gezte. Teológiai doktorátust és tanári oklevelet szerzett. 1959- ben szentelték pappá.

 

Egész életében a betegek és a fogyatékosok lelki gondozásával és fizikai segítésével foglalkozott különféle fórumokon. 1970-ben megalapította az „Érdemes élni” elnevezésű egyesületet az ausztriai fogyatékosok öntevékenységének elősegítésére, s 13 éven keresztül elnöke is volt. Felső- Ausztriában megalapította Altenhofot, a fogyatékosok faluját, ennek 1985-ig volt lelki gondozója.

Az egész német nyelvterületen tartott lelkigyakorlatokat a hitélet megújítására. A 160 lelkigyakorlaton összesen mintegy 12 ezer ember vett részt. Több könyve is megjelent. Legismertebb az Igen, Uram!, mely saját tapasztalatból, egy súlyos betegsége kapcsán íródott.

1985 óta folyamatos kapcsolatban volt a magyarországi fogyatékosokkal és egyesületeikkel. Folyamatos segélyakci- ókkal igyekezett támogatni őket.

Kamilliánus családokat alapított és képezett ki Magyarországon, Kárpátalján és a környező országokban. Ezek a csoportok betegeket és más szenvedő embereket segítenek és látogatnak. A munkácsi kamilliánus család 2000. december 2-án alakult meg, amit lelkigyakorlatok előztek meg. Hálával és köszönettel tartozunk a Jóistennek és Majnek Antal püspök atyának, akinek meghívására több ízben is eljött hozzánk.

Anton atya 1994 és 2010 között volt a nyíregyházi kamilliánus kolostor házfőnöke, s ebben az időszakban tudott szorosabb kapcsolatot tartani Kárpátaljával is. 2010-ben tért vissza Ausztriába, melyben egyre romló egészségi állapota is szerepet játszott.

Haláláig az általa alapított Altenhof lelkipásztori teendőit látta el. Ott helyezték örök nyugalomra 2014. december 2-án.

Elment, hazahívta őt az Úr, de az az érték és az a kincs, amit Isten kegyelméből kapott és amit átadott nekünk, nem szabad, hogy elvesszen: a betegekkel és a lélekben, testben szenvedő testvéreinkkel való együttérzés, a róluk való gondoskodás. Ehhez kérjük a Mindenható segítségét, szá- mára pedig a mennyei boldogságot.

Antolik Margit
a munkácsi kamilliánus család vezetője

Előző cikkMinistránsok beöltözése Beregszászban
Következő cikkAdventi gyertyagyújtás a beregszászi római katolikus egyházközségben