Hazai hírek, felhívások

1097

Hírek

Évzáró szentmise Rahóban
Az iskolaév lezárása alkalmából mutatott be hálaadó szentmisét május 31-én Mikulyák László plébános a rahói plébániatemplomban. A szentmisén részt vettek a kisebb és nagyobb gyerekek, a fiatalok, az idei végzősök, a hitoktatók,

nevelők, tanárok, szülők, és jelen voltak a zipserei-i fiatalok is. A szentmise végén László atya megáldotta a végzősöket, s mindegyiküknek egy-egy idézetet nyújtott át, mely segítségükre lesz további tanulmányaik során.

Cigánypasztorációs konferencia a Vatikánban
Június 5. és 6. között tartották a Vatikánban az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa által szervezett találkozót. A mintegy hetven, a cigánypasztorációért felelős püspök és nemzeti igazgató között Majnek Antal püspök is jelen volt. A résztvevőkhöz Ferenc pápa is beszédet intézett.
Lana Sakash és társai, akik több mint tíz éve járnak az USA-ból Kárpátaljára, hogy az angoltanárok egyhetes továbbképzésével és egyéb jócselekedeteikkel segítségünkre legyenek, ez év júniusában szintén itt töltöttek egy hetet. A látogatásaik közben kialakult barátságokat, jó kapcsolatokat ápolva – és közben a rászorulókon segítve – több helységbe is ellátogattak: Munkácsra, Rátra, Csapra, Beregújfaluba és Pósaházára.

Vitalij Szkomarovszkij nemrég beiktatott lucki megyéspüspök tartotta a Szentháromság-búcsút június 15-én a nagybereznai templomban.

Ungváron június 28-án ünnepelték a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye szabaddá válásának 25. évfordulóját. Az ünnepségen részt vett Majnek Antal püspök is néhány papjával együtt.

Másnap, június 29-én, vasárnap Thomas Edward Gullickson nuncius tartotta a kőrösmezői templom Szent Péter és Pál búcsúját. A búcsús szentmisén, melyen a templom felszentelésének 200. évfordulóját is ünnepelték, részt vett Majnek Antal megyéspüspök is.

Felhívások

Roska Péter atya lelkigyakorlata
Roska Péter atya idén a szokásostól eltérően nem augusztusban, hanem július hónapban tartja lelkigyakorlatát Ungvár- Radváncon.
A lelkigyakorlat időpontja: július 18-20. Szentmisével kezdünk pénteken 17 órakor; a lelkigyakorlat vasárnap 13 óra körül ebéddel zárul. Gyülekezés pénteken 15 órától.

Mentálhigiénés napok

A Kezünkben a Jövő Alapítvány meghívására július 25-26- án szakmai utat szervez Kárpátaljára a Magyar Mentálhigiénés Szövetség.
A szervezők a mentálhigiéné, vagyis a lelki egészség témájában elkötelezett szakembereket és érdeklődő civileket várnak az előadásokra, beszélgetésekre.
A szakmai út tervezett helyszínei: Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős és Aknaszlatina.
Vendégeink: Buza Benedek, Buza Domonkos, Pocsai Attila, Török Iván.
Bővebb információ: +380 66 7621957, e-mail: arvagyerekek@ gmail.com

Lelkigyakorlat alkoholbetegeknek

A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2014. július 31-augusztus 3. között magyar nyelvű, alkoholproblémával küszködő emberek számára. Hozzátartozókat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes.
Kérjük a résztvenni óhajtókat, hogy július 22-éig jelezzék részvételi szándékukat. Érdeklődni és jelentkezni Béres Istvánnál a 0-98-745-0770-es vagy Lukács Sándornál a 068-555- 4438-as telefonszámon lehet.
Az egyik résztvevőtől szép tanúságtételt olvashatunk lapunk 18-19. oldalán.

Pihenési lehetőség nagycsaládosoknak

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a dédai tó partján szeretettel várja az egyesületi tagcsaládokat és a belépni vágyókat szeptember 23-ig, ingyenes fürdőzésre, akár sátoros táborozásra.
Bővebb információ és jelentkezés: 0958386256

Egyházi műsorok a rádióban és a televízióban
M-Stúdió: hétközben 10, ill. 15.20 órakor (magyar idő szerint)
Zakarpattya FM: hétközben 14.45-kor (magyar idő szerint)

Felvétel az ungvári katolikus felsőoktatási kollégiumba
Az ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium szeretettel várja olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló magyar nyelvű fiúk és lányok jelentkezését, akik szívesen élnének keresztény értékrendű közösségben, aktívan részt vennének annak életében/alakításában, és fontosnak tartják látókörük szélesítését, hitük, magyarságuk mélyítését.

A felvételi időpontja: augusztus 4. hétfő 9.00 (közép-eu. idő)
Helyszíne: Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium (88000 Ungvár, Ukrainska u. 81.). Tel.: (02)66-8679, Béres Attila: 067-750-2512, Míra nővér: 066-354-9184, Palkó Éva: 066-146-7659.
A jelentkező hozzon magával saját kézzel írt önéletrajzot, 1 db igazolványképet, plébánosi/lelkészi ajánlást (zárt borítékban).

A beregszászi Pásztor Ferenc Katolikus Fiú- és Lánykollégiumok felvételt hirdetnek a 2014/15- ös tanévre szakközépiskolások és főiskolások részére.
Köztünk a helyed, ha keresztény fiatal vagy, érdekel személyiséged, önismereted és hited fejlődése, szeretsz kirándulni és a közös programokat, jó közösségre vágysz, szeretnéd értékesen eltölteni a szabadidődet.

Amit kínálunk: nyugodt, jól felszerelt lakhely, sok-sok közösségi élmény, hited, látóköröd mélyítése.
Jelentkezés: kitöltött pályázati adatlappal, kb. egyoldalas önéletrajzzal és egyházi ajánlással.
Jelentkezésedet a kollégiumban a vezetőknek, a beregszászi plébániai irodában (Rákóczi tér 6.) vagy e-mail-en a pasztorkollegium@ indamail.hu címen adhatod le.
Jelentkezési határidő: augusztus 22.
Felvételi elbeszélgetés: augusztus 27. (rövid, kötetlen beszélgetés a plébánossal és a kollégiumvezetővel)
A jelentkezéssel és a felvételivel kapcsolatos részleteket itt találod: www.beregszasziplebania.org.ua
Érdeklődni lehet:
Lánykollégium: Butella Éva (Beregszász, Sevcsenko u. 3. Tel.: 095-91-46-657)
Fiúkollégium: Dubrovszkij Antal (Beregszász, Bethlen u. 4. Tel.: 066-69-58-937)

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanév I. félévére Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/ gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek első diplomás képzésben vesz részt;
szociálisan rászorul a támogatásra;
az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)
Előnyt jelent, ha:
eddigi tanulmányi eredményei jók;
aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek, stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@ caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet. A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2014. szeptember 15-ig (postára adás dátuma): 90202 Beregszász, Pf. 5. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el! Az ösztöndíj maximális összege egy főre 2500 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

Magyar Örökség Díjat kapott Popovics Béla
Újabb hét kitüntetettnek ítélték oda a Magyar Örökség Díjat. A Magyar Örökség és Európa Egyesület elismeréseit június 21-én adták át a Pesti Vigadóban. A díjazottak között volt a munkácsi Popovics Béla, aki kultúrtörténeti munkásságáért kapta meg a kitüntetést.
Vári Fábián László költő, kritikus, műfordító szerint „Popovics Béla ma a kárpátaljai magyar közélet egyik jeles képviselője. Szavaira, előremutató intelmeire – akár a hit fontosságáról, akár a családi élet tisztaságáról és társadalomerősítő szerepéről beszél – figyelni kell”.

A Magyar Örökség Díjat azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. A díjat évente négy alkalommal adják át, szombaton immár hetvenötödször. Az elismerések odaítéléséről a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság dönt. A kitüntetést életre hívó Magyarországért Alapítványtól a díj gondozását 2003 márciusában vette át a Magyar Örökség és Európa Egyesület.

Forrás: MTI

Előző cikk„Több szívet a kezetekbe!” – Kamilliánus családok munkássága Kárpátalján
Következő cikkLellisi Szent Kamill – Egy élet a betegek szolgálatában