„Több szívet a kezetekbe!” – Kamilliánus családok munkássága Kárpátalján

693

Kárpátalja csodaszép táj, csodálatos emberekkel. Különleges a történelme és a lakossága, mert a politikai helyzettől függetlenül békében él egymás mellett több mint 70 nemzetiség. És sajnos különleges emberi sorsokban, életekben is. Vidékünkön nagy a szegénység, rengeteg a szenvedés és a betegség. Ilyen helyzetben hozta létre 2000-ben Anton Gots kamilliánus atya a kamilliánus családokat.

 

Jelenleg három kamilliánus család működik Kárpátalján: Ungváron, az Ungvári járásban és Munkácson. Ezenkívül a falvakban egyéni tagok is vannak. A családok tagjai között nem csak római, hanem görög katolikus és református hívek is találhatók.

A munkánk sok mindenre irányul. Az évek során azt tapasztaljuk, hogy mindig több és több a beteg, ápolásra szoruló ember, gyermekek és idősebbek egyaránt. Ez érvényes a kórházakra és a saját környezetünkre is, s a rossz gazdasági helyzetnek, a munkanélküliségnek és az orvostudományi helyzetnek köszönhető. A kamilliánusok Ungváron és Munkácson a kórházakban (az onkológián és a tüdőgondozóban) is látogatják a betegeket. Ha mással nem, jó szóval, kedvességgel, imával, figyelmességgel tudnak szolgálni. Munkácson évközben és ünnepeken az elfekvőben (hospice) is látogatjuk a betegeket. Húsvétkor, karácsonykor a jó szó mellé egy kis ételt, édességet, gyümölcsöt is kapnak. Egy testvérünk a gyermekeket látogatja a kórházakban az onkológián, a neurológián és a belgyógyászaton.

Ha van rá lehetőség, a gyerekeknek játékot, édességet visz, s egy kis jókedvet, bátorítást is, hitet a gyógyulásban. Másikuk a munkácsi állami gyermekotthonba viszi a hitet, a jó szót, az ünnepet.

Nagy kegyelme az Úrnak, hogy annyi év tiltás után Kárpátalján szabad a vallás gyakorlása. Szabad hinni Istenben. Az elmúlt években sok templom és kápolna épült mindenhol. Vannak kápolnák a kórházak területén is, ahol a betegek részt tudnak venni szentmisén, gyónhatnak és áldozhatnak.

Ahol nincsen kápolna, ott valamilyen közösségi helyen tartják meg a szentmisét. A kamilliánusok ebben is segítenek a betegeknek, lelkipásztort hívnak a betegágyhoz, a kórházba és haza is. Sok kamilliánus végez munkát a környezetében lévő betegeknél. A betegeket fel szoktuk köszönteni születésnapjukon. A római katolikus egyház szociális konyháin is dolgoznak kamilliánusok, Munkácson és Ungváron is. Főznek, kiszolgálják az embereket, viszik a hospice- ba és az egyedülálló betegeknek haza a meleg ételt.

Sajnos sok testvérünk maga is beteg, idős, így nem tud aktív kamilliánus munkát végezni. Ők lélekben segítik a betegeket imáikkal, jóakaratukkal, gondolataikkal. Május 18-23. között Mottinellóban (Olaszország) részt vehettem a Kamilliánus Családok általános gyűlésén. Ez a hatévente megrendezett találkozó fontos állomás a kamilliánus családok életében. Először is mindenki beszámolt eddigi szolgálatáról, a betegek, a szenvedők segítéséről; másodszor pedig megválasztottuk a Központi Tanács tagjait, akik 6 éven keresztül kell, hogy irányítsák és segítsék a kamilliánusok munkáját a világban.

Csodaszép környezetben, egy kastélyhoz hozzáépített lelkigyakorlatos házban gyűltek össze a kamilliánusok és a lelki vezetők a világ minden földrészéről. Több mint ötvenen voltunk. Az első két napban mindenki beszámolt a munkájáról, a sikerekről és a kudarcokról. Egy érdekes előkészítő szavazás után május 22-én választottuk meg a Központi Tanács négy tagját. Örömmel közölhetem, hogy titkárnak majdnem egyhangúan az erdélyi magyar Bakó Mária Hajnalkát választották. Szívmelengető volt látni hogy az új Központi Tanács már aznap késő estig dolgozott, miután kikérte minden nyelvcsoport javaslatait az eljövendő legfontosabb teendők elvégzéséhez.

A mottinellói találkozó megerősített abban, hogy fontos a munkánk, és minden nehézség ellenére is szeretettel kell végeznünk.

Ebben az évben ünnepeljük Szent Kamill halálának 400. évfordulóját. Ezért ez az év jubileum a kamilliánusok számára. Mi csak szerényen próbáljuk végezni a dolgunkat. „Több szívet a kezetekbe!” – mondta Szent Kamill a munkatársainak. És „csak” ezt kell tennünk nekünk is egész életünkben.

Szejler Krisztina,
a munkácsi Kamilliánus Család vezetőhelyettese

Előző cikkAranymise és kápolnamegáldás
Következő cikkHazai hírek, felhívások