Hazai hírek, felhívások

689

Július 5-én a huszti templomban Pilip Viktor másodéves kispapunk ünnepélyesen magára öltötte a reverendát. Az ez alkalomból tartott szentmisét Majnek Antal megyéspüspök és Szulincsák Sándor huszti plébános mutatták be.

Július 7-én áldotta meg Majnek Antal püspök Beregszászban a plébánia új épületét a hívek, az adományozók és közéleti személyiségek jelenlétében.

 

Július 16-18. között tartotta lelkigyakorlatát Ungvár-Radváncon Roska Péter atya.

Július 31-augusztus 4. között tartották a Magyar Alkoholistamentő Szolgálat szervezésében a soron következő lelkigyakorlatot magyar nyelven beszélők számára.

Július 28-án Majnek Antal püspök vezetésével lelkinapot tartottak Felsőkerepecen a munkácsi Szent Erzsébet Karitász munkatársai. A lelkinapon elmélkedés, beszélgetés és szentmise követték egymást, majd a program ebéddel zárult. A munkácsi karitásznak közel 30 önkéntes tagja van, akik a segélyek kiosztásán kívül ingyen ebédet főznek és osztanak, naponta közel 100 embernek.

Augusztus 18-án Miskolcon Majnek Antal püspök mutatta be a Nagyboldogasszony búcsú ünnepi szentmiséjét a környék papságával együtt. A szentmise elején Kalna Zsolt OFMConv, minorita tartományfőnök köszöntötte a püspök atyát. Augusztus 23-án Mátraverebély-Szentkúton a Ferences Világi Rend Magyarországi Közössége Szent IX. Lajos születésének 800. évfordulója kapcsán emléknapot szervezett. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Majnek Antal munkácsi püspök celebrálta. Az emléknapra az egész Kárpát-medencéből, a határon túlról is számos világi rendi ferences érkezett.

Augusztus 30-án Pilip Viktor és a Soft Music kvartett jótékonysági koncertet tartottak a huszti Szent Anna templomban a templom renoválásának céljaira.

Szeptember 5-én 18 órakor Majnek Antal munkácsi megyéspüspök celebrált szentmisét az I. világháború áldozatainak emlékére a Mátyás templomban. A szentmisét követően 19 órától a templomban a munkácsi Bravis ukrán kamarakórus adott jótékonysági koncertet, műsorukon egyházzenei művek szerepeltek.

Felhívások

Szeptember 13-án 8 órakor a munkácsi székesegyházban kerül sor a Felnőtt Teológiai Tanfolyam most végző tanulóinak évzárójára és diplomaosztójára, valamint a most kezdődő tanfolyam évnyitójára.

Szeptember 14-én 10 órakor Veres András szombathelyi megyéspüspök tartja Beregszászban a plébánia Szent Kereszt búcsúját.

Szeptember 15-én az Uzsoki-hágón Majnek Antal püspök paptársaival együtt szentmisét mutat be az I. világháborús emlékműnél a világháborúban elhunytakért. Mindenkit, aki részt szeretne venni a közös imádságban, szeretettel várunk!

Szeptember 27-én 10 órakor a munkácsi székesegyházban kerül sor Megyesi László diakónusszentelésére. Ő lesz egyházmegyénk második állandó diakónusa a már nyugdíjba vonult Pataki Emil mellett.

Október 4-én kerül sor Munkács-Barakktelepen a Szent Ferenc templom szentelésére. A szentmise ünnepi szónoka Magyar Gergely szőlősi házfőnök lesz.

Október 10-11. között lesz az idei máriapócsi egyházmegyei zarándoklat. Az esti szentmisét Majnek Antal püspök tartja, az ünnepi szónok Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök lesz.

Személyi változások a Munkácsi Egyházmegyében

Egyházmegyénkben 2014. augusztus 1-től az alábbi személyi változások lépnek életbe:

Távozó papok:
Bán Zsolt Jónás OFM, Koza Tomasz SDS, Michels Antal,
Németh Sándor, Waszczuk Andrzej SDS.
Távozó Paptestvéreinknek kifejezem köszönetemet egyházmegyénkben végzett munkájukért! Kérem Isten bőséges áldását további életükre és szolgálatukra!

Érkező papok:
A nagyszőlősi plébániára Magyar Gergely OFM atyát plébánosnak, a csapi plébániára Tóth András atyát plébánosnak, a szolyvai plébániára Zięba Antoni SDS atyát plébánosnak neveztem ki.

Az érkező Paptestvéreket sok szeretettel köszöntöm egyházmegyénkben! További változások:

Kocáver Sándor eddigi ungvári káplánt munkács-várpalánkai plébániai kormányzónak, Kvascsuk András eddigi munkácsi káplánt técsői plébániai kormányzónak, Molnár János eddigi ungvári plébánost beregszászi plébánosnak, Petenko Miron eddigi munkács-váraljai plébániai kormányzót sislóci plébániai kormányzónak, Pogány István eddigi munkácsi plébánost ungvári plébánosnak, Rácz István eddigi técsői plébánot benei plébánosnak, Snep Román eddigi ráti plébánost munkácsi plébánosnak neveztem ki.

Elöljáróik döntésének értelmében az ungvár–radvánci domonkos nővérek ideiglenesen elhagyják egyházmegyénket, a rahói kolostorban élő szatmári irgalmas nővérek pedig átköltöznek ungvári házukba.
A távozó nővéreknek kifejezem hálás köszönetemet egyházmegyénkben végzett munkájukért! Kérem Isten bőséges áldását további életükre és szolgálatukra! Várjuk őket vissza szeretettel.

Majnek Antal püspök

Előző cikkBallagás a nagyszőlősi Szent József bölcsőde-óvodában
Következő cikkCopertinói Szent József, a lebegő szent