Hazai hírek, felhívások

618

November 21–22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola konferenciát szervezett Beregszászban a málenykij robot 70. évfordulója alkalmából.

December 6-án emlékmisét mutattak be a munkácsi szé- kesegyházban Scheffler János püspök halálának évfordulója alkalmából.

December 14-én került sor a huszti plébániatemplom felújítás utáni újramegáldására, melyet Majnek Antal püspök végzett.

 

Felhívások

Álláshirdetés

A Munkácsi Szent István Líceum állást hirdet informatikatanár számára a 2015–2016-os tanévre. Érdeklődni: Munkács, Nedeczey u. 20., tel.: 2-30-27, 2-24- 18, e-mail: info@katlic.mk.uz.ua.

Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek – ukrán nyelven
A Szent Márton Egyházmegyei Karitász tíznapos lelkigyakorlatot hirdet alkoholproblémákkal küszködő embereknek 2015. január 19-28. között Szinyákon, Roman Procsko vezetésével. A program ezúttal ukrán nyelvű érintetteknek szól. A részvé- teli díj összesen 100 hrivnya. Szükség esetén ebben is segítünk. Érdeklődni Miskolci Lászlónál lehet a 099-2442486-os és a 098-9038193-as telefonszámokon.
Jelentkezési határidő: január 10.

Diakónusszentelés Munkácson

2015. január 17-én Majnek Antal püspök diakónussá szenteli Fizer Jevhent, Gál Jurijt és Strizsák Ruszlánt, egyházmegyénk kispapjait. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk egyházmegyénk minden hívét!

 

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pá- lyázhat, aki:

• magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe; kivételt képeznek a papnevelő intézetek

• elsődiplomás képzésben vesz részt;

• szociálisan rászorul a támogatásra;

• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben

végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen) Előnyt jelent, ha:

• eddigi tanulmányi eredményei jók;

• aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@ caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet. A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2015. február 16-ig (postára adás dátuma):
90202 Beregszász, Pf. 5. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el! Az ösztöndíj maximális összege egy főre 2500 hrivnya félévenként.
További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

Templombúcsú Visken

„Elküldött az Úr, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek és meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Iz. 61,1) December 6-án ünnepelték a viski egyházközösség hí- vei templomuk búcsúját, védőszentjüknek, Szent Miklós püspöknek ünnepét. Az ünnepi szentmisét Molnár János püspöki helynök, beregszászi plébános mutatta be Mikulyák László, Kvascsuk András, Rácz István, Szulincsák Sándor és Mankovics Sándor atyákkal együtt. Prédikáció- jában János atya Szent Miklós püspök életéről, jócselekedeteiről beszélt. Bátorított minket, hogy merjünk jót tenni: felkarolni a szegényeket, öregeket, betegeket, enni adni az éhezőknek, támogatni a rászorultakat. Minden tettünk, amely szeretetből fakad, Isten országát építi. Nyissuk meg kezünket, ha szegények állnak ajtónk előtt; Krisztus segít, hogy adni tudjunk. Szent Miklós püspök is így tett: kinyitotta a szívét a szegényeknek. A teremtő Isten egy csodá- latos világot bízott ránk, okozzunk meglepetést ennek a világnak. Merjünk beszélni és hirdetni az Ő nevében, pró- báljunk a szentek életéből meríteni, az ő példájuk szerint élni, hiszen bennünk van az Isten. Amik vagyunk, az Isten ajándéka számunkra, amivé válunk, az a mi ajándékunk Istennek.

Az ünnepséget a kórus éneke tette még szebbé. A szentmise végén a hívek szentségimádás keretében adtak hálát a kapott kegyelmekért. Kvascsuk András atya, a viskiek lelkipásztora megköszönte a vendég papoknak és minden zarándoknak, hogy osztoztak az ünnep örömében. Az ünnep agapéval zárult, melyre András atya szeretettel meghívott minden zarándokot.

Lenkei Valéria, egy aknaszlatinai zarándok

Előző cikkA szeretet melege – Kazánadományok Kárpátaljára
Következő cikkJól sikerült hétvége házaspároknak