Hazai hírek, felhívások

661

Húsz éve történt
Január 16-án volt húsz éve annak, hogy II. János Pál pápa megújította az ukrajnai római katolikus egyház szervezeti felépítését. Ezért az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia kérésére ezen a napon minden templomban Te Deum-ot (hálaadó szentmisét) mutattak be az esemény emlékére.

II. János Pál pápa 1991. január 16-án újította meg a Lembergi Érsekség működését. Ugyanezen a napon érkezett meg a városba annak érseke sok év száműzetés után. A Szentatya ugyanekkor Zsitomirban és Kamenec Podolszkban is visszaállította az egyházmegyei struktúrát. Sokáig ez a három egyházmegye fedte le Ukrajna egész területét. A Lembergi Érsekség megújítása után Marian Jaworski lett az első lembergi érsek, aki addig az érsekség Lengyelországhoz tartozó részének volt apostoli kormányzója. A Kijev-Zsitomiri Egyházmegye megyéspüspöke Jan Purwiński, a Kamenec- Podolszki Egyházmegyéé pedig Jan Olszański lett.

A megszentelt élet napja
Marcjan Trofimiak lucki megyéspüspök január 30-án szentmisét mutatott be Munkácson, a székesegyházban. Január 31-én Schönbornban tartott szentmisét Majnek Antal püspökkel és egyházmegyénk papságával együtt a megszentelt élet napja alkalmából. A szentmise után előadást tartott a jelenlévő papoknak és szerzeteseknek.

Felhívások

A Szent Márton Egyesület felhívásai

Ifjúsági lelkigyakorlat Szinyákon
Ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk Szinyákon a lelkigyakorlatos házban, február 11-13. között. A lelkigyakorlat vezetője Béres István sislóci plébániai kormányzó lesz.
Jelentkezni a Szent Márton Egyesület elérhetőségein lehet (www.szentmartonegyesulet.org)

Önkéntesség határok nélkül
Az önkéntesség fontosságának méltó elismerése, hogy 2011-et az Európai Tanács az Önkéntesség Évének nyilvánította. Nagyon lényeges, hogy a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos életvitel, az életcélok kialakulása már gyerekkorban elkezdődjön, hiszen ezen múlhat, hogy a pályaválasztás előtt álló útkereső fiatalok a siker vagy a kudarc útján indulnak el. Az Inspi-Ráció Egyesület a vásárosnaményi Kárpátokért Egyesülettel és a Kárpátaljai Szent Márton Egyesülettel közösen egy nyertes ENPI pályázat keretében két éven keresztül mintegy 60 fiatal tapasztalati tanulását, szociális és életviteli kompetenciájának fejlesztését segíti.
A résztvevő szervezetek fő célja, hogy a programba jelentkező önkéntesek képessé váljanak egy közösség tagjaként aktívan, csapatban dolgozni, felismerjék, hogy tudnak tenni magukért, a környezetükért, a társadalomért, képesek önálló, felelős döntések meghozatalára. A program teret szeretne adni azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy többre hivatottak annál, minthogy céltalanul csellengjenek, vagy az iskola elvégzését követően belekerüljenek egy monoton mókuskerékbe.
A 2011. január 1-jétől induló és két éven keresztül zajló programban 2 magyarországi, és 3 kárpátaljai önkéntes csoport alakul, csoportonként 12 fővel. A csoport tagjai azonkívül, hogy új ismeretekre tesznek szert, különböző kompetenciákat szereznek, megtanulnak csapatban dolgozni, rendezvényeket is szerveznek majd, táborokban, képzéseken vehetnek részt, és olyan élményekre tesznek majd szert a két év alatt, amelyek meghatározóak lesznek egész további életük során. A program kiemelt célterületei: Vásárosnamény, Nyírmada, Ungvár, Munkács, Beregszász.
A program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
Bővebb információ a Kárpátaljai Szent Márton Egyesület elérhetőségein (www.szentmartonegyesulet.org; sztmartonegyesulet@ gmail.com).

Ökumenikus imahét

„…kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42) Az Apostolok Cselekedeteiből vett idézet volt a témája az idei ökumenikus imanyolcadnak. XVI. Benedek pápa is arra emlékeztetett január 16-án, hogy alapvetően fontos: a világ minden részén élő keresztények egyek legyenek, annak ellenére, hogy különböző kultúrákhoz és hagyományokhoz tartoznak.
Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy elérkezett az ökumenikus felelősség megújításának ideje. Az ökumenikus reményt mindenekelőtt az a meggyőződés táplálja, hogy az egységtörekvésre irányuló mozgalom a Szentlélek monumentális műve.
Kishitűek lennénk, ha nem volnánk bizonyosak abban, hogy a Lélek befejezi azt, amit elkezdett. A bíboros rámutatott arra, hogy a keresztény hang csak akkor hiteles, ha a keresztények egységesen tesznek tanúságot az evangélium szépségéről. A leghitelesebbek pedig kétségtelenül a vértanúk, akik feláldozták életüket az evangélium védelmében. Ma a keresztényeket sújtja leginkább a vallásüldözés. 2008-ban több mint 230 millióan szenvedtek hátrányos megkülönböztetést, ellenségeskedést. A hit miatt üldözöttek 80%-a keresztény.
Ez a felkavaró számadat nagy kihívást jelent minden egyház számára és az egységre buzdít. Emlékezzünk meg imáinkban az üldözött keresztényekről. Ez elmélyíti ökumenikus felelősségünket és azt „a vértanúk ökumenizmusává” alakítja át. Reménykedjünk abban, hogy korunk vértanúinak vére egy napon Krisztus Teste teljes egységének magvává válik

Vatikáni Rádió
 
 
Előző cikkSzent Bernadett és a Szép Hölgy
Következő cikkMájus elsején avatják boldoggá II. János Pál pápát