Hazai hírek, felhívások

724

Május 9-én ifjúsági találkozókat tartottak egyházmegyénkben: a magyar nyelvűt Munkácson, az ukrán nyelvűt Pósaházán.

Május 13-án nyitotta meg egyházmegyénkben Majnek Antal püspök a fatimai jubileumi évet a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban. Előző este 24 órás szentségimádás kezdődött, melyet ünnepi szentmise követett. Ezután fatimai imaóra keretében került sor a megnyitásra.

Ugyancsak május 13-án áldották meg Ungváron a görögkatolikus székesegyházban a máriapócsi kegykép másolatát. Az ünnepélyes alkalmon részt vett Majnek Antal püspök is.

Május 14-én tartották Nagyváradon a székesegyház Szent László búcsúját. A nagyszabású ünnepségen számos magyarországi és határon túli magyar püspök, valamint számos zarándok is részt vett, köztük a beregszászi hívek, akik két busszal érkeztek Nagyváradra.

Május 19-én Majnek Antal püspök zarándoklaton vett részt munkatársaival Máriapócson. Ugyanezen nap délutánján pedig hat nevetlenfalui és környéki férfit avatott akolitussá a székesegyházban. Az ünnepi alkalmon jelen volt Hajas Ámosz OFM jelenlegi, valamint Bán Jónás OFM egykori plébánosuk is.

Május 20-án Scheffler János vértanú püspökünk búcsúját ünnepelték a róla elnevezett templomban Beregdédában. Számos zarándok érkezett, megtelt a templom és annak udvara is.

Május 27-én egyházmegyei családi napot tartottak Beregszászban a plébánia udvarán.

Június 3-án a Munkácsi Szent István Líceumban is sort került a végzős diákok ballagására.

 

Május 13-án Ferenc pápa lembergi segédpüspökké nevezte ki Eduard Kavát, a lembergi konventuális ferences közösség elöljáróját.
Eduard Kava 1978. április 17-én született Lemberg megyében. 1996-ban lépett be a konventuális ferences rendbe. Tanulmányait Szentpéterváron végezte, ott szentelték pappá 2003. június 1-jén.

 

84 éves korában, május 31-én Kijevben elhunyt Ljubomir Huszar bíboros, kijev-halicsi nyugalmazott nagyérsek. Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Felhívások

Június 10-én tartják a kárpátaljai katolikus cigányok egyházmegyei találkozóját a viski templomban és kertjében.

Június 24-én Majnek Antal püspök pappá szenteli Jan Vakulcsak turjaremetei származású lazarista szerzetest.

Július 1-jén 10 órakor a munkácsi székesegyházban Majnek Antal püspök pappá szenteli Gerzánics Szergejt, egyházmegyénk végzős papnövendékét.

SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ BAKOSBAN
Július 1-jén tartjuk a bakosi Szent László búcsút, egyházmegyénk egyik kiemelkedő eseményét Szent László évében. Meghívott vendégünk Németh László SVD nagybecskereki püspök lesz. A szentmise 10 órakor kezdődik. Egyházmegyénk minden hívét szeretettel várjuk.

ROSKA PÉTER ATYA LELKIGYAKORLATA
Roska Péter atya július 7-9. között tartja szokásos nyári lelkigyakorlatát Ungvár-Radváncon. Mindenkit szeretettel vár, lehetőleg házastársával együtt.
A lelkigyakorlat résztvevőit 17 órától fogadjuk a Szent Gellért kollégiumban. A lelkigyakorlat 18 órakor kezdődik.

Előző cikkSzáznyolcvanan Huszton és a Nárciszok völgyében – Az ungvári hívek egyházközségi majálisa
Következő cikkFerenc pápa Fatimában