Hazai hírek, felhívások

676

Hazai hírek

Június 17-én negyedik alkalommal tartottak egyházmegyei focibajnokságot Szolyván.

Június 21-én Lembergben püspökké szentelték Eduard Kava OFMConv atyát, akit a Szentatya májusban nevezett ki lembergi segédpüspöknek. A szentelésen az ukrajnai püspökkar tagjai, köztük Majnek Antal püspök is részt vett.

Június 24-én szentelték püspökké Kijevben Vitalij Krivickij szalézi szerzetest, aki április végén kapott kinevezést a Kijev-Zsitomiri egyházmegye élére.

Ugyancsak június 24-én Majnek Antal püspök a munkácsi székesegyházban pappá szentelte Jan Vakulcsak turjaremetei származású lazarista szerzetest.

Ugyanezen a napon zarándoklatra került sor Szabolcs községben, mely a Szent László-év egyik kiemelkedő eseménye volt. Egyházmegyénk hívei is részt vettek ezen az ünnepi alkalmon.

Június 25-én Majnek Antal püspök szülőfalujában, Pilisszentlászlón tartott Szent László búcsút. Ugyanaznap este Bácsfa község (Felvidék, Szlovákia) Szent Antalról elnevezett ferences templomában tartott szentmisét az ottani Mária-kegykép könnyezésének 302. évfordulója alkalmából.

Június 28-án Majnek Antal püspök és Nil Luscsak görögkatolikus püspök vezetésével és számos pap részvételével szentmisét mutattak be a verbőci templomban, felszentelésének tizedik évfordulóján.
Verbőcön görögkatolikus templom működik, melyet közösen használnak a római katolikus hívekkel.

Július 1-jén Munkácson Majnek Antal püspök pappá szentelte egyházmegyénk diakónusát, Gerzánics Szerhijt, aki másnap szőlőfalujában, az Ungvári járási Hlibokén (Mélyúton) mutatta be első szentmiséjét.

Ugyancsak július 1-jén került sor Nagybakosban a Szent László búcsúra, mely kiemelt egyházmegyei esemény volt a Szent László-évben. Az ünnepi szentmisére, melynek főcelebránsa Német László nagybecskereki megyéspüspök volt, az egyházmegye több helységéből érkeztek zarándokok.

Július 7-9. között Roska Péter atya lelkigyakorlatot tartott Ungvár-Radváncon, a Szent Gellért katolikus kollégium épületében.

Július 4-13. között tartották meg a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) jubileumi nagytáborát a Munkácsi járási Nádaspatakon (Trosztyanicján), melyre Kárpátaljáról, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból és az USA-ból (Floridából) érkeztek a cserkészek. A jó hangulatú és nagy sikerű tábornak több mint kétszáz résztvevője volt.

Felhívások

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév I. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek
elsődiplomás képzésben vesz részt;
szociálisan rászorul a támogatásra;
az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:
eddigi tanulmányi eredményei jók;
aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2017. szeptember 15-ig (postára adás dátuma): 90400 Huszt, Pf. 78. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 3000 hrivnya félévenként.
További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

Előző cikkSzent Rókus, a gyógyító szent
Következő cikkFelvétel ungvári felsőoktatási kollégiumainkba