Hazai hírek, felhívások

729

Július 29-én a Vereckei-hágónál tartották lelkinapjukat az alsó- és felsőungi esperesség egyházközségeinek hívei. A lelkinap előadója Majnek Antal püspök volt, aki előadása után szentmisét mutatott be Pogány István ungvári plébánossal, alsó- és felsőungi esperessel, valamint Petenko Miron sislóci plébánossal együtt. Hazafelé meglátogatták a szolyvai emlékparkot is, ahol a kommunizmus áldozatainak emléke előtt tisztelegtek.

Július 31-én adták át és áldották meg Munkácson a püspökség most elkészült új szárnyát, mely a magyar kormány támogatásából épülhetett fel. Az ünnepi alkalmon részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Az épületet Majnek Antal püspök áldotta meg.

Augusztus 7-12. között tartották Bustyaházán a kárpátaljai Hit és Fény közösségek közös táborát, melyen mintegy hetvenen vettek részt egész Kárpátaljáról.

Augusztus 19-én Majnek Antal püspök Rahóban a helyi és a Rahói járásbeli hitoktatók találkozóján tartott előadást, majd aznap délután ő mutatta be a Szent István kisbúcsú ünnepi szentmiséjét.

 

Augusztus 20-án tartották az aknaszlatinai Szent István templom búcsúját, melynek főcelebránsa Majnek Antal püspök volt.

Augusztus 26-án Majnek Antal püspök Nagyszőlősön tartott lelkinapot a helyi és környékbeli hitoktatóknak és híveknek.

Szeptember 2-án ünnepelték a szvidoveci hívek Kisboldogasszony templomuk felszentelésének tizedik évfordulóját és búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt.

Szeptember 4-én Feketeardóban a búcsús szentmise keretében Majnek Antal püspök újra megáldotta a felújított Viterbói Szent Róza templomot.

A Nagyszőlősön működő Ferences Mária Misszionárius Nővérek és a dolhai Szeretet Leányai vincés nővérek befejezték kárpátaljai működésüket és elhagyják egyházmegyénket. Hálásak vagyunk nekik a rengeteg jóért, amit munkájuk során egyházmegyénk hívei kaptak tőlük, és nagyon fájlaljuk távozásukat. Isten segítse őket továbbra is munkájukban!

Felhívások

Szeptember 17-én 10 órakor kezdődik a beregszászi Szent Kereszt plébánia búcsús szentmiséje, melynek főcelebránsai Tamás József gyulafehérvári segédpüspök és Majnek Antal püspök lesznek. A szentmise után kerül sor a Pásztor Ferenc közösségi ház újbóli megáldására és megnyitójára.

Október 8-án 11 órakor Visken hálaadó szentmisét mutat be Majnek Antal püspök a templom felszentelésének 120. évfordulója alkalmából.

Október 23-án előreláthatólag 17 órakor kerül sor Nagyszőlősön a Kapisztrán Szent János búcsúra, melynek főcelebránsa Claudio Gugerotti kijevi nuncius lesz.

ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA
Ebben az évben a szokottnál kicsit korábban, szeptember 29-30-án tartjuk a máriapócsi egyházmegyei zarándoklatot. A lelki programot a nagyszőlősi ferencesek szervezik. Mindenki plébánosánál jelentkezzen, további információt is tőlük lehet kapni.

A FATIMAI ÉV LEZÁRÁSA
Október 13-án kerül sor a fatimai jubileumi év lezárására. Majnek Antal püspök azzal a kéréssel fordul papjaihoz és az egyházmegye híveihez, hogy október 13-án vagy annak környékén ünnepélyesen emlékezzenek meg erről.

A SZENT LÁSZLÓ ÉV ünnepélyes lezárására december 11-én délelőtt kerül sor Ungváron.

EGYHÁZMEGYEI TEOLÓGIAI TANFOLYAM – ÉVNYITÓ ÉS AZ OKLEVELEK KIOSZTÁSA
A most kezdődő új tanfolyam évnyitója és a most végzettek számára az oklevelek kiosztása szeptember 23-án lesz Munkácson. Az ünnepség 8 órakor szentmisével kezdődik a székesegyházban.

EGYHÁZMEGYEI TEOLÓGIAI TANFOLYAM VILÁGI HÍVEKNEK!
Szeptembertől újabb hároméves tanfolyam indul Munkácson. Az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam (ismertebb nevén FTK) a világi híveknek szól. Mindazok jelentkezését várjuk, akik már leérettségiztek, vagy legalábbis a kurzus befejezéséig megszerzik az érettségi bizonyítványukat és szeretnének hitoktatni, vagy csak jártasságra szert tenni a teológiai tudományok területén. Akik a későbbiekben szeretnének hitoktatni, azoknak félévente vizsgázniuk kell, akik viszont nem akarnak bizonyítványt, hanem csak a saját tudásukat szeretnék növelni, nem kötelező vizsgázniuk.
Akik valamely előző kurzuson már elkezdték a tanulmányaikat, de valamilyen ok miatt nem tudták befejezni, azok számára lehetőség nyílik folytatni azt. A már leadott vizsgáikat beszámítjuk.
Az előadásokra havonta egyszer, reggel 8-tól kb. 14 óráig kerül sor. Helyszín: a Munkácsi Szent István Líceum (Nedeczey u. 20.)
Útiköltség-visszatérítés igényelhető.
Jelentkezni az Egyházmegyei Szervezőirodában, Szendrey Anitánál lehet. Elérhetőség: 050-9977-973, email: szendreyanita3@gmail.com. Jelentkezési lapot tőle vagy a plébános atyáktól lehet kérni.
Az új tanfolyam évnyitója és a régi tanfolyam zárása, valamint a végzett hallgatók számára az oklevelek kiosztása szeptember 23-án 8 órakor szentmisével kezdődik Munkácson, a székesegyházban.

Előző cikkElsőáldozás a koncházi táborban
Következő cikkIfjúsági zarándoklat Medugorjéba