Ifjúsági zarándoklat Medugorjéba

708

2017. augusztus 1-6. között zajlott Medugorjéban a 28. Mladifest, melyen mintegy 40 000 fiatal vett részt a világ minden tájáról. Több mint 500 pap érkezett velük, akik mindennap együtt mutatták be a szentmisét. Egyházmegyénk fiataljai (és lélekben fiataljai) is ott voltak a zarándokok között. Ukrajnából 16 busszal 800 fiatal vett részt az ifjúsági fesztiválon, ebből Kárpátaljáról több busz is indult, egy teljes busz magyarokkal. Papjaink közül Petenko Miron és Hajas Ámosz OFM atyák tartottak velük. A résztvevők a zarándoklaton szerzett élményeiket, tapasztalataikat szeretnék megosztani velünk az alábbi sorokban:

„Medugorjéba azzal a szándékkal jöttem, hogy felajánljam áldozatul Jézus Szívének a lényemet, testestül-lelkestül, s hogy kérjem Szűz Mária oltalmát a családomra, az egyházközségünkre, magyar nemzetünkre, az országra, ahol élünk, és az egész világra. Azt a békét hozom haza magammal, aminek a magját elvetette bennem a Mindenható.” (Tibor, 47 éves)

„Medugorjéban rájöttem arra, hogy lelki békét és megnyugvást csak akkor nyerhetünk, ha megtanulunk tiszta, nyitott szívvel imádkozni és dicsőíteni.” (Krisztina, 17 éves)

„Számomra Medugorje megmutatta a hit csodálatos erejét.” (Katinka, 21 éves)

07 MedugorjeSzines„Medugorjéban rájöttem, hogy az imának ereje van, de akkor a legnagyobb, amikor azt együtt tesszük.” (Lizbet, 17 éves)

„A szentmisék alatt, éneklés közben úgy éreztem magam, mintha a mennyországban járnék, az angyali kórusban.” (József, 33 éves)

„Szerintem Medugorje egy csodálatos hely, engem is boldogabbá, jobbá tett. Más lettem, amit köszönök Istennek.” (Imre, 31 éves)

„Medugorje az a hely, ahol az ember mélyebben beismeri a bűnét és megtér.” (Tamás, 31 éves)

„Először jártam ott, de nagyon jól éreztem magam. Ajánlom mindenkinek, hogy tapasztalja meg azt az érzést.”(Erzsi, 27 éves)

„Medugorje nagy benyomást tett rám, megerősítette a hitemet, megmutatta a közös ima erejét.” (Mária, 47 éves)

„Medugorje megmutatta a tiszta szeretetet minden nemzetiségű ember között, lelki békét adott. Hálát adok a Jóistennek és a Szűzanyának, hogy ott lehettem.” (Sándor, 50 éves)

„Csodálatos érzés volt azt látni, hogy annyi ember össze tud fogni, és milyen nyitottak Isten előtt.” (Diána, 19 éves)

„Első alkalommal jártam Medugorjéban, szavakkal leírhatatlan az, amit ott átéltem, az a légkör, a nagy hit, szeretet. A boldogság, amit az embereken láttam nagyon mély nyomot hagyott bennem, ezáltal a hitem is megerősödött és lelkileg is feltöltődtem.” (Máté, 20 éves)

„Több ezer emberrel más és más nyelven együtt imádkozni, dicsőíteni felemelő, lelket melengető érzés. Én azt tapasztaltam, hogy a Szűzanya jósága, szelídsége, mosolya ragyogja be egész Medugorjét, és ez „megfertőzi” az ott lévő embereket. Csak annyi a dolgunk, hogy az ott kapott szikrát hozzuk haza az otthonunkba, egyházközségeinkbe, hogy minden ember szívében gyúljon lángra a szeretet tüze.” (Adélka, 49 éves)

„Medugorje a szeretet és a béke otthona, higgyetek a Szűzanya szeretetében és kérjétek közbenjárását!” (Marika, 31 éves)

„Mindannyian együtt imádkoznak, dicsőítik az Urat. Jó látni azt a rengeteg embert, hogy milyen béke, szeretet és egyetértés van közöttük.” (Júlia, 20 éves)

„Medugorje egy olyan hely, ahol megleled a békét, a szeretetet, ahol mindenki egyenrangú, nemzetiségtől függetlenül. Megérzed, mennyire szeret téged a Szűzanya, hogy nem hiába hívott magához.” (Katalin, 29 éves)

„Kaptunk egy morzsát a mennyországból, de most jön a neheze, hogy megosszuk azt a mindennapi életben, úgy, hogy minden embernek jusson belőle. Én békét és válaszokat kerestem Medugorjéban. Békére leltem, válaszokra még nem egészen, de tudom, hogy a Szűzanya vezet majd engem.” (Viktória, 34 éves)

„Medugorjéban megtapasztaltam, hogy az ima nem teher, hanem feltöltődés, öröm, pihenés. Kapcsolat az anyagi és a szellemi világ között. Közelség az Istenhez és a Szűzanyához.” (Jozsó, 30 éves)

„A Szűzanyától áradó békességet nem egyik pillanatról a másikra kapjuk meg, hanem az élet útján barangolva egyszer csak megtaláljuk, és az lesz számunkra a teljes békesség és szeretet.” (Evelin, 21 éves)

„A tanúságtételeket hallva rájöttem, hogy mindennap hálát kell adnom azokért a kincsekért, amiket Istentől kaptam. Felemelő érzés volt látni azt a rengeteg fiatalt, akikkel együtt imádkozhattam. Mindannyiuk tekintetéből sugárzott a szeretet. Medugorje a béke szigete, ahol a Szűzanya szeretete kézzel fogható. Köszönöm, hogy ott lehettem, és hiszem, hogy nem utoljára voltam Medugorjéban.” (Erika, 29 éves)

Előző cikkHazai hírek, felhívások
Következő cikk„Emmauszi úton a jövő egyháza felé” – Kárpát-medencei Háló tábor Csíksomlyón