Hazai hírek, felhívások

780
ujtas-01-04

Hírek

December 20-án nyitották meg egyházmegyénk kijelölt templomaiban – Beregszászban, Nagyszőlősön, Perecsenyben, Rahón, Szolyván és Ungváron – az irgalmasság kapuit. Munkácson a székesegyházban december 13-án nyitották meg a szent kaput.

Január 1-jén Majnek Antal püspök újra megáldotta a bakosi templomot.

Január 17-24. között került sor az idei ökumenikus imahétre, melynek alkalmával több helyen is közös imára gyűltek össze a keresztény felekezetek hívei és lelkipásztoraik.

Február 1-jén zárult le egyházmegyénkben a megszentelt élet éve. Szerzeteseink, szerzetesnőink, papjaink, valamint a világi rendiek és a mozgalmak tagjai Schönbornban gyűltek össze, hogy szentmise keretében megújítsák fogadalmaikat. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök, szónoka pedig Duda Svorad domonkos atya volt.

 

Február 2-án került sor Magyarországon a megszentelt élet évének lezárására. Az ünnepi szentmisét Mátraverebély-Szentkúton, a nemzeti kegyhelyen tartották, itt gyűltek össze Magyarország szerzetesei és papjai. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal munkácsi megyéspüspök volt.

Elhunyt Moujtas-01-23lnár Miklós atya
2015. november 16-án életének 88. évében a pilisvörösvári papi otthonban elhunyt Molnár Miklós jezsuita atya, volt ráti plébános. Hosszú éveket töltött egyházmegyénkben, sokan ismertük, tiszteltük és szerettük. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!

 

Felvételi felhívás

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre a 8., 9. és 10. osztályba. Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk. Ingyenes szakkollégiumaink lehetőséget biztosítanak az ECDL és az angol B2 nemzetközileg elismert tanúsítvány megszerzésére. Turisztikai szakkollégiumunk is jól hasznosítható ismeretekkel, szaktudással vértezi fel diákjainkat.

A felvételt nyert diákok számára kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek költségeihez a szülők is hozzájárulnak.

Felvételi vizsgák a 8. és a 9. osztályba: magyar vagy ukrán nyelv (tollbamondás), matematika (írásbeli), beszélgetés hitismeretből.

A 10. osztályba: magyar vagy ukrán nyelv és irodalom teszt; matematika (írásbeli); hitismeret (szóbeli).
Líceumi nyílt napok a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2016. május 6. (péntek) 10 óra (k. e. i. sz.)

A felvételre való jelentkezés határideje: 2016. június 3. a líceumban beszerezhető, illetve a honlapról is letölthető jelentkezési lappal. A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata, valamint 2 db 3×4-es igazolványkép.

A felvételi vizsgák időpontja: 2016. június 10. 9.00 (k. e. i. sz.)

Címünk: 89600 Munkács, Nedeczey u. 20. Tel.: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18. E-mail: info@katlic.mk.uz.ua. Web: www.munkacs-katlic.org.ua

 

Előző cikkCsaládügyi Világkongresszus az USA-ban
Következő cikkKarácsonyi koncert Nagybégányban