Hazai hírek, felhívások

672

Hazai hírek

Április 23-án tartotta az ungvári egyházközség a plébániatemplom búcsúját és felszentelésének 250. évfordulóját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt.

Április 25-én Szent Márk apostol ünnepe alkalmából szláv papi találkozót tartottak Huszton. A találkozón egyházmegyénk szláv nyelvű papjai és szerzetesnővérei vettek részt. Az irgalmasságról tartott előadást Szulincsák Sándor atya, valamint Antoni Zięba szolyvai plébános, szalvatoriánus szerzetes, a szláv nyelvű hívek új püspöki helynöke. A huszti hívek közül is sokan vettek részt a találkozót kezdő szentmisén.

Április 27-29. között az ukrajnai római katolikus püspökök konferenciájára került sor Vorzelben (Kijev) a szeminárium épületében.

Április 30-május 1. között a munkácsi hívek egy csoportja látogatást tett a németországi Dunningenben, az ottani Szent Márton templomban, ahol részt vettek a búcsún és koncertet adtak. A két település Szent Márton plébániái régóta tartják egymással a kapcsolatot, az ott élő Karl Mauch és segítőtársai 20 éve támogatják a munkácsi karitászt.

Május 7-én tartották Perecsenyben az ukrán nyelvű ifjúsági találkozót.

Május 9-én Munkácson került sor a magyar nyelvű ifjúsági találkozóra. Ugyanezen a napon tartották, szintén Munkácson, a magyar nyelvű papok találkozóját is. A két rendezvény közös szentmisével kezdődött 9 órakor. Az ifjúsági találkozó előadója Czapkó Mihály gyöngyösi káplán volt, aki néhány évvel ezelőtt Munkácson töltötte egyéves diakónusi gyakorlatát.Ezen a napon az ungvári ferencesek is (ukrán nyelvű) ifjúsági találkozót tartottak az Angyalos Boldogasszony templomban.

Bérmálások

Majnek Antal püspök május 8-án Nagyszőlősön 12 fiatalnak, május 15-én Ungváron 11 felnőttnek, május 22-én pedig Munkácson 11 hívőnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Május 14-én tartották Rahóban a plébániatemplom Nepomuki Szent János búcsúját Majnek Antal püspök vezetésével.

Május 15-22. között Munkácson egyházközségi missziót tartottak Magyarországon és Kárpátalján működő lazarista atyák magyar és ukrán nyelven. Ebben a velük érkezett vincés nővérek is segítségükre voltak.

Május 16-án Beregszász-Bulcsúban Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök tartotta a búcsús szentmisét Losák Istvánnak, az egyházközség lelkipásztorának meghívására.

Május 19-22. között cigány férfiak számára tartottak Cursillót Szinyákon.

Május 22-én a macsolai templom búcsús szentmiséjén áldotta meg Majnek Antal püspök a felújított templomot.

Május 23-án szláv papi találkozót tartottak Nagybereznán. A szentmise prédikációját Jurij Spak lazarista, a konferenciabeszédet pedig Anton Koval atya tartotta.

Május 24-én az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) szervezésében családkonferenciára került sor Budapesten, melyen Kárpátaljáról Majnek Antal püspök és Molnár János beregszászi esperesplébános, püspöki helynök vett részt.

Május 27. Ballagási ünnepség a Munkácsi Szent István Líceumban.

Május 29. Úrnapi körmenetek egyházmegyénkben.

Felhívások

Június 3. A fancsikai templom újraszentelése Jézus Szíve ünnepén.

Június 4. Beregszászban magyar katolikus családok találkozóját tartják, jelen lesz Szász Jenő államtitkár is.

Június 5-9. Szentelés előtt álló kispapoknak tart lelkigyakorlatot Esztergomban Majnek Antal püspök.

Június 11-én Szolyván kerül sor bérmálásra. Ezen a napon szokás szerint Szent Márton imanapot tartunk. Ahol még nem tartották meg a 24 óra az Úrért elnevezésű imát, megyéspüspökünk meghagyása értelmében ezen a napon kell sort keríteni rá. Ahol nem lehetséges a 24 órás imádság, néhány órát itt is töltsenek a hívek imában (egymást váltva) az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt.

Június 13-án búcsúi szentmisében ünneplik a guti hívek a kápolna felszentelésének 10., és az egyházközség megalakulásának 20. évfordulóját.

Június 19-én görögkatolikus bazilikát szentelnek Munkács-Oroszvégen.

Június 25-én Majnek Antal püspök ferences papot szentel a felvidéki (Szlovákia) Eperjesen. Másnap, június 26-án Jászón (Kelet-Szlovákiában) búcsús szentmisét tart a premontreiek fő rendházához tartozó templomban.

Diakónusszentelések

Július 2-án Szergej Gerzanicsot Ungváron, július 9-én pedig Vári Tibort Huszton szenteli diakónussá Majnek Antal megyéspüspök.

Július 3-án bérmálás lesz Beregszászon.

Roska Péter atya lelkigyakorlata

Roska Péter atya augusztus 19-én 17 órától 21-én ebédig tartja szokásos nyári lelkigyakorlatát Ungváron, a radvánci katolikus kollégiumban. Jelentkezni Béres Attilánál lehet a 095-188-8203-as és a 067-750-2512–es telefonszámon vagy az ajanuar26@gmail.com e-mail címen.

Nyári táborok

Gitáros tábor
Július 1-10- között Karácsfalván tartják az idei gitáros tábort. Korhatár: 14 év. Jelentkezési határidő: június 20. Részvételi díj: 150 hrivnya.

Egyházmegyei ministránstábor
Július 18-21. között lesz Kerekhegyen rendszeresen ministráló 12 év feletti fiúknak. Jelentkezési határidő: július 10. Részvételi díj: 50 hrivnya. Jelentkezni a plébános atyáknál kell.

Zarándoklatok

Zarándoklat a Krakkói ifjúsági világtalálkozóra
Július 25-augusztus 1. között. Részvételi díj: 150 euró. A feltételekről a lent megadott elérhetőségeken lehet bővebbfelvilágosítást kapni.

Zarándoklat Szombathelyre és Pannonhalmára
Augusztus 10-13. között egyházmegyei zarándoklatot szervezünk Szent Márton püspök szülővárosába, Szombathelyre, valamint Pannonhalmára. A zarándoklaton ellátogatunk a szombathelyi székesegyházba, városnézés is lesz, valamint megtekintjük Pannonhalmán a bencés apátságot.

Zarándoklat Egerbe és Mátraverebély-Szentkútra
Augusztus 19-21. között. Első napi szállásunk Egerben lesz, ahol másnap, augusztus 20-án ünnepi szentmisén veszünk részt, majd megtekintjük a várost és a bazilikát. Este Mátraverebély-Szentkúton bekapcsolódunk az egész éjszakás imavirrasztásba, másnap pedig ott veszünk részt szentmisén.

A fenti programokra (a ministránstábor kivételével) a következő elérhetőségeken lehet jelentkezni és bővebb információt kérni: Megyesi László (melaci7@gmail.com), Szendrey Anita (szendreyanita3@gmail.com, tel.: 0-50-9977-973).

Kollégiumi felvételi

Szent Gellért kollégium
Az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium szeretettel várja olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló magyar nyelvű fiúk és lányok jelentkezését, akik szívesen élnének keresztény értékű közösségben, aktívan részt vennének annak életében/alakításában,  és fontosnak tartják látókörük szélesítését, hitük, magyarságuk mélyítését.
Felvételi időpont: 2016. augusztus 1. hétfő 9.00 (k. e. i.)
Helyszín: Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, 88000 Ungvár, Ukrainska u. 81. Béres Attila: 095-188-8203, 067-750-2512, Palkó Éva:  066-146-7659.
A jelentkező hozzon magával: saját kézzel írt önéletrajzot, 1db igazolványképet, plébánosi/lelkészi ajánlást (zárt borítékban).
Az ajánlásnak a következőket kell tartalmaznia: Milyen gyakran látogatja a szentmisét (istentiszteletet)? Milyen gyakran járul szentségekhez (szakramentumokhoz)? Végez- e valamilyen tevékenységet az egyházközösségében? A plébános (lelkész) személyes véleménye a jelentkezőről.

Szent György kollégium
Az Ungvári Szent György Római Katolikus Fiúkollégium  szeretettel várja olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló magyar nyelvű fiúk  jelentkezését,  akik szívesen élnének keresztény értékű közösségben,  aktívan részt vennének annak életében/alakításában,  és fontosnak tartják látókörük szélesítését, hitük, magyarságuk mélyítését.
A felvételi időpont: 2016. augusztus 2., kedd 9.00 (k. e. i.)
Helyszín: Szent György Római Katolikus Fiúkollégium, 88000 Ungvár, Volosin u. 9. Béres Attila: 095-188-8203, 067-750-2512

A jelentkező hozzon magával saját kézzel írt önéletrajzot, 1db igazolványképet,  plébánosi/lelkészi ajánlást (zárt borítékban).
Az ajánlásnak a következőket kell tartalmaznia: Milyen gyakran látogatja a szentmisét (istentiszteletet)? Milyen gyakran járul szentségekhez (szakramentumokhoz)? Végez- e valamilyen tevékenységet az egyházközösségében? A plébános (lelkész) személyes véleménye a jelentkezőről.

Cserkészek székházavatója és Cserkészfórum közgyűlés Munkácson
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A jubileumot május 6-án új székházuk felavatásával kezdték. A székház vásárlását nagyobbrészt önerőből, a felújítását az Összmagyar Cserkészstratégia egyik eredményeként a magyar kormány támogatásával, a Bethlen Alap közreműködésével valósították meg.

Az avatáson részt vettek a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma tagszervezeteinek vezetői is, mivel másnap itt került sor az MCSSZF tavaszi ülésére is. Az avatáson Virág András cserkésztiszt, a Magyar Országgyűlés elnökének titkára felolvasta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a székházavató ünnepségre írt levelét, melyben méltatta a magyar cserkészmozgalom fontosságát és jelentőségét. Levelében azt kívánta: „A kárpátaljai cserkészek maradjanak meg a boldogulás ösvényein. Éljék meg a tíz cserkésztörvényt a mindennapokban, és legyenek nagyon sikeresek a maguk választotta hivatásban.” Az ünnepségen részt vett Szabó János ungvári magyar konzul is. A székházat a református és a katolikus egyház egy-egy lelkésze áldotta meg.

Előző cikkCsaládi lelkigondozók országos találkozója Hmelnickben
Következő cikk„Éreztem, ahogy megáld engem az Úr” – 24 órás szentségimádás Sislócon