Hazai hírek, felhívások

761

Majnek Antal püspök Munkács díszpolgára lett
Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere a város napja alkalmából elismerő oklevelet nyújtott át Majnek Antal munkácsi megyéspüspöknek, mellyel Munkács díszpolgárává emelte. A városi tanács döntése értelmében Munkács öt lakosa kapta meg ezt a kitüntetést. Az ünnepségen, melyre 2011. május 29-én került sor, különféle vallások képviselői vettek részt. Az oklevél szövegében az áll, hogy a püspök atya a kitüntetést azért az elkötelezett munkáért kapta, melyet az emberek és az egész ország lelki felemelkedéséért végzett, különösen pedig a legszegényebbek iránti figyelméért és szolgálatáért.

Felhívások
Figyelem! Változás!
Roska Péter atya augusztus 12-14-ére hirdetett lelkigyakorlata elmarad.

Nyári táborok
II. Ifjúsági Nagytábor: július 14-17. között, idén is Bustyaházán. Minden 16 év fölötti fiatalt szeretettel hívunk és várunk.

Ministránstábor: július 20-24. között, Bustyaházán. 14 év fölötti ministránsok jelentkezését várjuk. IX. Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábor: július 25-31. között.
A jelentkezési lapok a Szent Márton Egyesület honlapjáról tölthetőek le, vagy a plébánosoktól igényelhetők. A Szent Márton Egyesület elérhetőségei:
e-mail: sztmartonegyesulet@gmail.com,
web: www.szentmartonegyesulet.org
tel.: 0979602638, 0666529411 – Megyesi László
0662166268 – Váradi Natália

Felnőtt teológiai tanfolyam

Szeptembertől immár hetedik alkalommal indul el az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam újabb kurzusa. A tanfolyam alatt lehetőség van az alapvető teológiai (biblikum, dogmatika, erkölcsteológia, filozófia, egyháztörténelem, egyházjog, csoportvezetési alapismeretek, stb.) tantárgyak elsajátítására, elmélyítésére. A tanfolyam három éves, havonta vannak előadási alkalmak és félévente vizsgák. A tanfolyam végén a hallgató bizonyítványt kap, amennyiben minden vizsgát leadott. Lehetőség van nyitott előadás-látogatásra – ebben az esetben a hallgató tetszés szerint jár be az előadásokra, nem kell vizsgáznia. Ez esetben azonban nem kap bizonyítványt a kurzus végén.
Minden olyan személy jelentkezését várjuk, akinek van érettségije, illetve a tanfolyam végéig rendelkezni fog érettségi bizonyítvánnyal.
Jelentkezési határidő: szeptember 5.

Kollégiumi felhívások
A Beregszászi Római Katolikus Leánykollégium szeretettel várja olyan lányok jelentkezését, akik szívesen élnének keresztény értékrendű közösségben.
A 2011/2012-es tanév felvételi időpontja: 2011. augusztus 1. 9 órától (k. e. i. sz.)
A jelentkező hozzon magával kézzel írt önéletrajzot, plébánosi (lelkészi) ajánlást zárt borítékban. Helyszín: Római Katolikus Leánykollégium, Beregszász, Munkácsi u. 46. Telefonszám: 0-95-914-6657 vagy 0-50- 267-9710

Az ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium szeretettel várja olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló fiúk és lányok jelentkezését, akik szívesen élnének keresztény értékrendű közösségben, aktívan részt vennének annak életében/ alakításában, és fontosnak tartják látókörük szélesítését, hitük, magyarságuk mélyítését.

A 2011/2012-es tanév I. félévére a felvételi vizsga időpontja: 2011. augusztus. 2. (kedd) 10 órától (magyar idő szerint)
A jelentkező hozzon magával kézzel írt önéletrajzot, 1 db igazolványképet, plébánosi/lelkészi ajánlást (zárt borítékban). Helyszín: Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium. Cím: 88000 Ungvár, Ukrainska 81. Telefon: (022) 66-8679. Mobil július folyamán (Míra nővér): +380-95-1416-319

Ösztöndíjpályázat A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév I. félévére Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
– magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett), nappali tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe;
– első diplomás képzésben vesz részt;
– szociálisan rászorul a támogatásra;
Előnyt jelent, ha:
– eddigi tanulmányi eredményei jók;
– aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek vagy csoportnak
Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@ caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet. Ugyanitt található meg az is, mit kell csatolni az űrlaphoz, és minden további tudnivaló.
A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2011. szeptember 20-ig (postára adás dátuma): 90202 Beregszász, Pf. 5. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A kitöltött pályázati űrlapot elektronikus úton is be kell küldeni az osztondij@caritas-transcarpathia.com email címre. (Figyelem! Az e-mailes pályázás nem helyettesíti a postai úton küldendő eredeti csomagot!) A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia. com e-mail címre várjuk, illetve 8097-36-88-607-es telefon számon adunk tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában hétfőn, szerdán és pénteken 14-17 óra között (közép-európai idő) hívható. Egyéb időszakban a telefonszám hétfőnként 14.00-17.00-ig hívható.

Önkéntesség határok nélkül

2011-et az európai unió az önkéntesség évének hirdette meg. Ezzel kapcsolatban – Egyesületünk „Önkéntesség határok nélkül” c. programjáról – már az Új Hajtás egyik előző számában írtunk.
A program lényege, hogy három önkéntes csoportot alakítunk: Ungváron, Munkácson és Beregszászon, és ezekkel az önkéntes csoportokkal különböző önkéntes tevékenységeket végzünk. Az önkéntes tevékenységek alatt különböző tapasztalatokra tehetnek szert a fiatalok, különféle kompetenciákat szerezhetnek. Részt vesznek egy nyári egyetemen, szervezünk számukra egy animátor tréninget, amely alkalmával a kommunikáció, a konfliktuskezelés, az önismeret alapjait sajátíthatják el. Kapcsolatokat építhetnek a magyarországi önkéntes csoportok tagjaival, részt veszünk az ő programjukon a „Föld napján”, és ők is részt vesznek majd az általunk szervezett fesztiválon. Április folyamán iskolákat, kollégiumokat látogattunk meg, és beszéltünk a diákoknak erről a programról. Ez volt a toborzás időszaka.
Majd megalakultak az önkéntes csoportok Ungváron, Munkácson és Beregszászon is, összesen mintegy 50 fő vesz részt a programban. A csoportok nevet választottak maguknak: a munkácsi lett az „S.O.S.”, az ungvári a „MI?!”, a beregszászi pedig a „Remény sziklája” csoport. Most következik a nyári egyetem, ahol különböző szekciókban, forgószínpadszerűen beletekinthetnek a média (újságcikkírás, riport-, kisfilm-, és pps-készítés) rejtelmeibe, lesz környezet- és természetvédelmi terepmunka, önismereti és a kommunikációs alapismeretek. A résztvevők mindezt a tolerancia, az együttműködés és az önkéntesség jegyében tehetik meg.
A csoportok működéséről a http://www.szentmartonegyesulet. org/onkentesseg.html oldalon lehet folyamatosan friss információkat olvasni.

Szent Márton Egyesület

Lelkigyakorlat a világi domonkosok részére

2011. május 23-25. között a világi domonkosok lelkigyakorlaton vettek részt, melyet idén Barna Máté OP, Magyarország domonkos tartományfőnöke tartott.
Színvonalas előadásokat hallhattunk. A mostani lelkigyakorlat az irgalomról és természetesen Szent Domonkosról is szólt. Többek között elgondolkodhattunk azon, hogy Isten szeretetből teremtett minket, ezért úgy kell elfogadnunk és szeretnünk magunkat, amilyenek vagyunk. Ebből kifolyólag másokat is úgy fogunk elfogadni és szeretni, amilyenek. Ez is az irgalom része.
Elmélkedhettünk az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédről is. Máté atya úgy magyarázta, hogy Jézus az irgalmas szamaritánus, mi pedig a megvert, kirabolt embert személyesítjük meg. Maga az a tény pedig, hogy az ember elindult Jeruzsálemből Jerikóba, azt jelenti, hogy mi letérünk a helyes útról, a bűn útjára lépünk, ezért nem csoda, ha megtámadnak a rablók – a kísértések. Egyedül Jézus képes meggyógyítani és helyes útra téríteni minket.
Természetesen még sok minden más is elhangzott, és a résztvevőknek volt mit megbeszélniük, volt mit kérdezniük. Erre a kiscsoportos foglalkozásokon és a közös megosztásokon is sor került.
A szentségimádáson pedig közvetlenül Jézussal osztottuk meg a hallottakat, adtuk át gondolatainkat, kértük segítségét. Köszönjük Máté atyának, hogy elfogadta a meghívást, és hogy segítségével még jobban megismerhettük Isten irgalmát. Köszönjük a Munkácsi Karitász konyhájának a finom ebédeket. Isten áldja meg munkájukat!

 

Dominika testvér

 

Előző cikkZsarkovszki Péter atya ezüstmiséje
Következő cikkSzent Hedvig királynő, a szeretet cselekvő apostola