Hazai hírek, felhvások

1206
Hazai hírek

Március 5-én keresztutat áldott meg Sislócon Majnek Antal püspök.

Március 16-án Rahóban szentmise keretében Majnek Antal püspök megáldotta a felújított templomot, valamint lektorrá és akolitussá avatta Lajtos Imrét.

Március 19-21. között Ukrajna püspökei konferenciát tartottak Harkovban, ahol áttekintették a legfontosabb feladatokat.

Március 30-án, vasárnap áldotta meg Majnek Antal püspök Beregszászban a régi iskola helyén épülő új plébánia most elkészült tetejét. A fő munkálatok befejezését és az épület átadását ez év júliusára tervezik. A szentmise közben püspök atya lektorrá avatta Bárdos Istvánt.

Kánoni vizitációk egyházmegyénkben
Ez év első hónapjaiban Majnek Antal püspök több helyen is tartott kánoni vizitációt. A püspök egyik feladata, hogy rendszeres időközönként ellátogasson a plébániákra, ellenőrizze a templom és a plébánia összes ügyét, s a hívekkel kapcsolatos kérdéseket is átbeszélje a helyi lelkipásztorral és az egyháztanáccsal. Most, a téli hónapokban a püspök atya Lalovo (Beregleányfalva), Bótrágy, Antalóc, Csetfalva, Onokóc, Várkulcsa és Bulcsú egyházközségeket látogatta meg. Ezzel befejezte az összes, közel száz egyházközség meglátogatását, melyet évekkel ezelőtt kezdett el, s melyet tavasszal újrakezd a nagyobb egyházközségekben.

Felhívások

Virágvasárnapi keresztút Korláthelmecen és Perecsenyben
Korláthelmecen április 13-án 14 órakor kezdődik a szabadtéri keresztút. Utána szentmisét tartanak, melynek főcelebránsa Kocáver Sándor ungvári káplán lesz. A szentmise alatt gyónásra is lesz lehetőség.

Ugyanezen a napon Perecsenyben 14 órakor a templomtól kezdődik a keresztút a hegyre vezető stációk mentén. (A perecsenyi keresztút ukrán nyelvű.)

Olajszentelési szentmise a székesegyházban
2014. április 16-án, nagyszerdán 9.30-kor olajszentelési szentmise lesz Munkácson, a Tours-i Szent Márton székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Palánki Ferenc egri segédpüspök lesz. Egyházmegyénk minden hívét szeretettel várjuk!

XXIII. János és II. János Pál pápák szentté avatása Rómában
Április 27-én avatják szentté a két pápát Rómában. A római magyar közösség előző este, április 26-án 18 órakor magyar szentmisét tart a Santo Stefano Rotondo-templomban, Isten Szolgája Mindszenty József bíboros egykori címtemplomában. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz; több magyar püspök, valamint számos magyar pap és szerzetes koncelebrál. A szentmisére sok szeretettel várnak minden magyart, aki a szenttéavatásra az Örök Városba érkezik.

Búcsú Ungváron
Május 3-án tartják Ungváron a Szent György plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmise meghívott szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz.

Lelkigyakorlat alkoholbetegeknek
A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2014. május 1-4. között magyar nyelvű, alkoholproblémával küszködő emberek számára.
Hozzátartozókat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes. Kérjük a résztvenni óhajtókat, hogy április 22-éig jelezzék részvételi szándékukat. Érdeklődni és jelentkezni Béres Istvánnál a 0-98-745-0770-es vagy Lukács Sándornál a 068-555- 4438-as telefonszámon lehet.

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozók
Az ukrán ifjúsági találkozót május 9-én tartják Munkácson. A magyar nyelvű találkozóra május 10-én, ugyancsak Munkácson, a székesegyházban kerül sor. A program 9 órakor kezdődik, előtte 8 órától lesz regisztráció. A találkozó előadója Michels Antal beregszászi plébános lesz. Minden 14 év fölötti fiatalt szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra.

Boldoggáavatás Iaşiban
A máramarosszigeti börtönben vértanúhalált halt Anton Durcovici püspököt (1888-1951) május 17-én, szombaton a Iaşi-ban (Jászvásáron) 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében avatják boldoggá.

Lelkigyakorlat
Május 23-25. között (péntek estétől vasárnap ebédig) Majnek Antal püspök lelkigyakorlatot tart Szinyákon, a lelkigyakorlatos házban, felnőttek részére. A lelkigyakorlat mindenki számára nyitott. Jelentkezni az Egyházmegyei Szervezőirodánál lehet Megyesi Lászlónál (tel.: 066-6529411)
vagy Váradi Natáliánál (tel.: 066-2136268).

Zarándoklatok
Lourdes-ba május 11-18. között. A csíksomlyói búcsúra június 6-8. között. Jelentkezés és részletek a Szent Márton Egyesület elérhetőségein. E-mail: sztmartonegyesulet@gmail.com, telefonszámok: 066-6529411 (Megyesi László), 066-2136268 (Váradi Natália).

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére meghirdetett szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázat nyertesei a 2013/2014.-es tanév II . félévében:
Káptola Uljána (Gyertyánliget), Iván Adrienn (Minaj), Hiába Krisztina (Oroszi), Hafiák Antónia (Kőrösmező), Berszán Edgár (Aknaszlatina), Szocska József (Borzsova), Kótyuk Erika (Gálocs), Necze Csilla (Császlóc), Orosz Ildikó (Bátfa), Pfeifer Anita (Munkács), Román Bianka Eszter (Szürte), Ferku Viktória (Bene), Szenyó Dianna (Beregszász), Marosi Zsuzsanna (Déda), Darcsi Nikolett (Gut), Balogh Bernadett (Gálocs), Bimba Alexandra (Kaszony), Németh Szilveszter (Gyertyánliget), Neharaseva Szvetlána (Aknaszlatina), Géczi Brigitta (Técső), Fazekas Bettina (Szürte), Béres Gábor (Palágykomoróc), Hatykó Anett (Nagyszőlős), Molnár Szabina (Tiszabökény), Egresi Lóránd (Tiszabökény), Nagy Beáta (Csap), Vajda Nikolett (Botfalva), Horváth Regina (Szürte), Komjáti Tamás (Bustyaháza), Roszoha Andrea (Nagyszőlős).

 

Előző cikkSzenttéavatások elé
Következő cikkSzent I. Márton pápa