Hírek

851

Hazai hírek

ÁPRILIS 22-ÉN került sor a ministránsvetélkedő döntőjére. A versenyben 9 csapat vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A döntőbe jutott csapatok mindegyikének jutalma, hogy részt vehetnek az augusztus 1. és 2. között Rómában megrendezendő ministránstalálkozón.

ÁPRILIS 27. ÉS MÁJUS 1. között a budapesti központi szeminárium kispapjai látogatást tettek Kárpátalján rektoruk, Bíró László püspök vezetésével. A püspök atyával lapunk 3-4. oldalán olvashatunk interjút.

ÁPRILIS 29. ÉS MÁJUS 1. között nyolcfŒs csapat vett részt Kárpátaljáról a Márianosztrai Ifjúsági Zarándoklaton. Beszámolójukat lapunk 10. oldalán olvashatjuk.

MÁJUS 20-ÁN tartották a VIII. Kárpátaljai Római Katolikus Egyházzenei találkozót. 9 kórus vett részt a találkozón, 7 gyermekkórus és 2 felnőtt kórus. Az énekkarok szereplése mellett hangszeres egyházzenét is hallgathattak a résztvevŒk. A találkozó szentmisével zárult.

MÁJUS 27-ÉN került sor a Munkácsi Katolikus Ifjúsági Találkozóra. Az eseményről lapunk következő számában olvashatnak beszámolót.

Külföldi hírek

    Márványtábla emlékeztet a pápa elleni merénylet helyére

Május 12-én, pénteken egy órakor helyezték el a Szent Péter téren azt a 40×40 cm-es márványlapot, amely jelzi, hol követték el a merényletet Isten szolgája, II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án. A márványlapon a pápa címere, római számokkal pedig a merénylet időpontja látható.

VR/Magyar Kurír

    A pápa elleni merénylet 25. évfordulóján

A merénylet negyedszázados évfordulója alkalmából különleges módon emlékeztek meg II. János Pál pápáról,akinek emléke továbbra is élénken él a hívek szívében. A zarándoklatot a római zarándokhivatal szervezte Laziotartománnyal és a római városi vezetőséggel közösen. A fatimai Szýzanya szobra április 18. és július 31. közöttzarándokol az olasz egyházmegyékben. Az évforduló alkalmából hozták el a Szent Péter térre, emlékeztetve II.János Pál pápa mély Mária-tiszteletére. A kegyszobrot a merénylet pontos helyére állították,ahol rövid szertartás keretében idézték fel a véres tettet: „egy ellenséges kéz merényletet követett el a Szentatya ellen, aggodalom és fájdalom, sírás és zűrzavar lett úrrá a téren, a fájdalom és az értetlenség jelenetei világszerte megindulást váltottak ki: megismétlődött az, ami a Golgotán történt: az ártatlant megölte az emberi gyýlölet.” Felidézték II. János Pál szavait, miszerint „Agca jól tudott lőni, és minden bizonnyal azért lőtt, hogy lövése célba találjon. De mintha valaki vezette és eltérítette volna azt a golyót.”

A szertartás Isten szolgája, II. János Pál közbenjárásáért fohászkodó könyörgéssel ért véget, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeink között tisztelhetjük őt. A körmenet résztvevői ezután a Szent Péter-bazilikában szentmisén vettek részt, amelyet Camillo Ruini bíboros, a pápa római helynöke mutatott be.

VR/Magyar Kurír

    Mindszenty Józsefre emlékeztek Esztergomban

Május 13-án, szombaton országos engesztelő zarándoklattal emlékeztek a hívők Mindszenty Józsefre, Magyarország egykori hercegprímására, halálának és újratemetésének évfordulóján. Zsúfolásig megtelt Magyarország legnagyobb római katolikus temploma, sok száz hívŒ vett részt az esztergomi országos zarándoklaton, amelyet Mindszenty József 15 évvel ezelőtti újratemetésének emlékére tartottak. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében a lelki megújulásról szólt és utalt az imaévre, amelyet a Magyar Püspöki Konferencia hirdetett ebben az évben. Felidézte Mindszenty József bíboros emlékét, aki a Krisztushoz való hýség és hazaszeretet tündöklő tanúságtételét hagyta ránk, és aki azt mondta: csak imádkozó emberiség építhet egy jobb világot.

Moszkvai zarándokok II. János Pál pápa sírjánál Május 16-án reggel 150 orosz katolikus szentmisén vett részt Karol Wojtyla sírjánál. Ez a zarándoklat zárja le a tavaly május 18-án – II. János Pál pápa születésnapján – kezdŒdött és neki szentelt évet. A szertartást Tadeusz Kondrusiewicz, a moszkvai Istenanya székesegyház érseke mutatta be lengyel és orosz papokkal együtt. Ez az elsŒ alkalom, hogy orosz katolikusok ilyen nagy számban érkeztek Rómába. A zarándokok másnap részt vettek az általános kihallgatáson, ahol találkoztak XVI. Benedek pápával, akinek egy XVIII. századi ikont, valamint néhány kézzel hímzett liturgikus tárgyat adnak ajándékba.

VR/Magyar Kurír

    Pap- és diakónusszentelések

Örömmel és szeretettel tudatjuk, hogy Isten kegyelméből Excellenciás és Főtisztelendő MAJNEK ANTAL munkácsi megyéspüspök atya a 2006. június 17-én (szombaton), de. 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a munkácsi Tours-i Szent Márton Székesegyházban kézfeltétele és imádsága által ÁLDOZÓPAPPÁ illetve DIAKÓNUSSÁ szentel bennünket. Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk egyházmegyénk híveit, barátainkat, ismerőseinket és továbbra is imádságaikba ajánljuk magunkat.

Mikulyák László diakónus, Béres István papnövendék

    Szeretettel tudatom, hogy első szentmisémet 2006. június 18-án, Úrnapján, du. 17 órakor mutatom be a técsői Szent István király Plébániatemplomban. Sok szeretettel várom rokonaimat, barátaimat és ismerőseimet, hogy együtt adhassunk hálát a Mindenható Istennek a hivatás és a pappá szentelés kegyelméért.

Mikulyák László leendő újmisés

Előző cikkHétköznapi csodák
Következő cikkXVI. Benedek pápaságának első éve