Hírek

486

November 7-én Majnek Antal püspök az esztergomi ferences templomban diakónussá szentelte Szabó Péter örökfogadalmas szerzetest, a magyarországi rendtartomány tagját.

November 11-én tartottuk egyházmegyénk székesegyházának búcsúját Székely János szombathelyi megyéspüspök vezetésével. A püspök atya az ünnepi szentmise előtt a líceumban konferenciabeszédet tartott egyházmegyénk papjainak.

November 23-27. között a Lemberg melletti Brjuhovicsi római katolikus papi szemináriumában közös lelkigyakorlatot tartottak az ukrajnai görög- és római katolikus püspökök. Az elmélkedéseket Lucsok Miklós munkácsi segédpüspök tartotta. A lelkigyakorlat után a római katolikus püspökök rövid ülést tartottak.

December 6-án tartották Visken a Szent Miklósról elnevezett templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós segédpüspök volt.

December 8-án Majnek Antal megyéspüspök vezetésével ünnepelték Tégláson a templom visszaadásának és újraszentelésének 30. évfordulóját.

25 éve szentelték püspökké Majnek Antalt, egyházmegyénk főpásztorát

II. János Pál pápa 1995. december 9-én nevezte ki a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé Majnek Antal nagyszőlősi ferencest, és 1996. január 6-án ő maga szentelte püspökké Rómában. 2002-ben ugyancsak a szent pápa nevezte ki őt az újonnan megalapított Munkácsi Egyházmegye megyéspüspökévé.

Köszönjük Antal püspök atyának az eddigi 25 év hűséges és áldozatos szolgálatát, melyet fáradhatatlanul végzett és végez mindannyiunk javára és üdvére, Istennel egységben, a Neki való engedelmességben!

Egy évvel ezelőtt szentelték fel Lucsok Miklós segédpüspököt

Az elmúlt év egyházmegyei búcsújának nagy meglepetése volt, hogy 2019. november 11-én Ferenc pápa segédpüspököt nevezett ki a Munkácsi Egyházmegyébe: Lucsok Miklós domonkos szerzetest, akit a következő hónapban, december 10-én szenteltek püspökké a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban. Székesegyházunkban ez volt az első püspökszentelés. Felszentelésének nemrég ünnepelte első évfordulóját.

Isten éltesse sokáig püspökeinket! Adja meg nekik a kegyelmet, hogy mindig Őrá figyelve, Őt követve vezessenek bennünket is az örök haza felé. Mi pedig segítsük és kísérjük őket imáinkkal!

Előző cikk„A kezetekben hordjátok a szívetek…” 20 éves a munkácsi kamilliánus család
Következő cikkSzent József éve lesz 2021