Hírek

726

Kapisztrán Szent János ünnepe Nagyszőlősön

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön van a nagy-szőlősi ősi ferences templom védőszentjének, Ka-pisztrán Szent Jánosnak az ünnepe és egyben a templom felszentelésének is az évfordulója. Az ünnepi szentmise du. 5 órakor kezdődött, amit Majnek Antal püspök atya mutatott be, a rendház tagjaival és Szulin-csák Sándor huszti plébániai kormányzóval. A szentbeszédet Lengyel Donát plébános atya mondta.

A szentmise keretében a püspök atya megáldotta templomunk új tabernákulumát. A szentmise végén Donát atya megköszönte püspök atyának, hogy elfogadta a meghívást és a vendégeknek, hogy velünk együtt ünnepeltek. Külön köszönet az adományozóknak az új tabernákulumért és akik bármilyen formában hozzájárultak templomunk ünnepének széppé tételéhez. A szentmise a himnuszok eléneklésével zárult, utána pedig ünneplésünk agapéval és kötetlen beszélgetéssel folytatódott a plébánián.

15 éves a Hit és Fény Kárpátalján

2008. november 8-án születésnapi ünnepséget tartottak a Hit és Fény huszti és técsői közösségei. A sérült gyermekek és felnőttek (barátaink), családjaik és a segítők Bustyaházán gyűltek össze mintegy százan, hogy együtt ünnepeljenek és visszaemlékezzenek a kezdetekre. Az ünnepségre Ungvárról, a lembergi központból, valamint Ternopolból és Zsovkvából is érkeztek vendégek. A Hit és Fény huszti és técsői csoportjait Král Edit magyarországi gyógypedagógus alapította 1993-ban, aki férjével együtt szintén részt vett a találkozón. Az ünnepi szentmisét Szulincsák Sándor huszti, Rácz István técsői és Mikulyák László rahói lelkipásztorok tartották. A szentmise után ünnepi ebéd következett. A vendégek felköszöntötték az ünneplő közösségeket, majd a pantomim és a fényképes visszaemlékezés után hatalmas „születésnapi” tortával kedveskedtek az ünnepelteknek. Ezután minden résztvevő táncra perdült. A jó hangulatú ünnepségnek az esti órákban lett vége. Kárpátalján ezenkívül még Ungváron működik Hit és Fény közösség, a técsői közösségbe pedig aknaszlatina-iak is tartoznak.

Felhívás

Ungvidéki ifjúsági találkozó

December 13-ára ungvidéki ifjúsági találkozót szervezünk. Bővebb információt az Ungvári Ifjúsági Irodában Váradi Natáliánál lehet kapni. Elérhetősége: Ungvár, Korzó u. 22. (a kegytárgybolt fölött), tel: 8-2-22-34594. E-mail: ungvári szervezőiroda email-címe

Külföldi hírek

Meggyilkoltak két jezsuitát Moszkvában

Október 28-án Moszkvában, a Jézus Társasága tulajdonában lévő belvárosi lakásban holtan találtak két jezsuita atyát: Otto Messmer tartományfőnököt és Victor Betan-court-t. A német származású Messmer 47, az ecuadori Betancourt 42 éves volt.

Az oroszországi katolikus egyházat hatalmas veszteség érte a két kiváló lelkipásztor halálával, akiket a hívek szeretettel vettek körül. Az egyház imádkozik az elhunytak lelkiüdvéért és azokért is, akik ezt a szörnyű bűncselekményt elkövették, hogy az Úr adja meg nekik a bűnbánat kegyelmét.

Az egyház reméli, hogy az orosz igazságszolgáltatási szervek felkutatják a bűnözőket, valamint hogy a bíróság és a társadalom jogi és erkölcsi ítéletet hoz tettükről. Október 29-én Paolo Pezzi moszkvai érsek engesztelő szentmisét mutatott be a meggyilkolt jezsuiták lelkiüdvéért a Szeplőtelen Fogantatás székesegyházban.

P. Betancourt meggyilkolása feltehetően a 28-át megelőző hét végén következett be. Vasárnap ugyanis nem jelent meg a templomban, hogy bemutassa a szokásos szentmisét, ezért betegnek hitték. P. Messmer Németországban tartózkodott ekkor és csak hétfőn este tért visz-sza Moszkvába. Őt valószínűleg ekkor ölték meg. Egy másik közösségben lakó jezsuita társuk kezdett aggódni hallgatásuk miatt, ezért kedden fölkereste lakóhelyüket. Ő találta meg a holttesteket és értesítette a rendőrséget.

Az orosz állampolgárságú Otto Messmer 1961. július 14-én született Karagandában, mélyen hívő, német eredetű családban. 1982. szeptember 1-jén Vilniusban lépettbe a Jézus Társaságába, és 1988. május 29-én szentelték pappá Rigában. 2001. október 7-én Novoszibirszkben tett örökfogadalmat. 2002. október 13-án az oroszországi jezsuita tartomány tartományfőnökévé nevezték ki. Két testvére szintén jezsuita: Nikolaus a kirgizisztáni Biskek püspöke, Hieronymus pedig a német rendtartomány tagja.

Victor Betancourt az ecuadori Guayaquilben született 1966. július 7-én. 1984. szeptember 14-én Quitóban lépett be a Jézus Társaságába, és ugyanott szentelték pappá 1997. július 31-én. Argentínában, Ecuadorban, Németországban és Olaszországban részesült jezsuita képzésben. 2004-ben Rómában védte meg teológiai doktori disszertációját. 2001-ben a jezsuita hivatásgondozás feladatát bízták rá, emellett teológiát tanított a moszkvai Szent Tamás Filozófiai, Teológiai és Történettudományi Intézetben.

A két jezsuitát szülőföldjükön helyezték örök nyugalomra.

Magyar Kurír

Rendőrből lelkipásztor

Nicolas Fernandez két évig szolgált a New York-i rendőrségnél, amikor – II. János Pál pápa tanításának és XVI. Benedek pápa amerikai látogatásának hatására – úgy döntött, hogy a papi hivatást választja.

„Egyáltalán nem vágytam rá, hogy előléptessenek” – idézi a CNA a fiatalembert, akinek ígéretes rendőri karriert jósoltak társai. „II. János Pál beszédei indítottak arra, hogy pap legyek: amikor a halál kultúrájáról, a rengeteg gyilkosságról, öngyilkosságról beszélt, meg arról, hogy sok országban a gyermekeket magukra hagyják vagy bántalmazzák a kábítószer miatt. Az ilyen összezavarodott lelkeken rendőrként, kívülről soha nem tudtam volna segíteni. Az embereknek belül kell megváltozniuk, a szívükben: ezért kell papnak lennem.”

Fernandez, akinek édesapja spanyol, édesanyja ír származású, ayonkersi Szent József Szemináriumban kezdte meg teológiai tanulmányait.

Magyar Kurír

Előző cikkMerjünk „igen”-t mondani
Következő cikkKrisztusnak, a Mindenség Királyának ünnepe