Hírek, felhívások

716

Hatodik alkalommal rendeztük meg a szabadtéri keresztutat Korláthelmecen. Kb. nyolcszázan vettek részt rajta Kárpátalja egész területéről.

A X. Egyházmegyei Hittanverseny témája az Apostolok Cselekedetei volt. Összesen 49 csapat jelentkezett, ebből 31 jutott be a döntőbe, amire május 1-jén került sor Munkácson. Nyertes csapatok: 5-7. osztály: 1. Bibliamesterek (Szürte), 2. Lángcsóvák (Téglás), 3. Pünkösdi tanítványok (Rát); 8-11. oszt.: 1. Tabita (Beregszász), 2. Boldogok (Szürte), 3. Örökmécses (Szürte).

A XIV. Munkácsi Ifjúsági Találkozó május 9-én volt az egyházmegye fiataljai számára. A találkozót Majnek Antal megyéspüspök vezette a mintegy 180 fiatal számára. A téma a következő volt: „Ti vagytok az egyház jövője!”

Az Egyházmegyei Szervezőiroda felhívásai

Az Egyházmegyei Szervezőiroda zarándoklatot szervez Lourdes-ba és Fatimába május 12-23. között.

A csíksomlyói zarándoklat jelentkezők hiánya miatt elmarad.

Nyári programok

Zarándoklat Szent Márton szülővárosába, Szombathelyre június 17-21. között. Ebből egyik nap kirándulás Bécsbe.

Ministránstábor lesz Bustyaházán, július 4-7. között.

Ferences kisnővérek tartanak lelkigyakorlatot Szinyákon fiatalok számára július 6-14. között.

A VII. Gitáros Tábor Bustyaházán lesz, július 27. – auguszus 2. között.

Roska Péter atya lelkigyakorlata Ungváron lesz, augusztus 21-23. között.

Érdeklődni és jelentkezni az Egyházmegyei Szervezőirodában lehet Megyesi Katalinnál.
Tel.: (8-2-31) 54670, e-mail: mrkp.szervezo@gmail.com.

Programjainkról bővebben a www.munkacs-szervezo. site90.net honlapon olvashatnak

Ukrán nyelvű programok

Június 6-án, 9-16 óra között lesz az ukrán nyelvű Munkácsi Ifjúsági Találkozó a Mira téren, a művészeti iskola udvarán. Jelentkezni és információt kérni a következő telefonszámokon lehet: 8-0-97-2175-360, 8-0- 50-6730-857.

Június 14-én ifjúsági búcsú lesz Antalócon.

Pap- és diakónusszentelések

Június 26-án Munkácson Mikola Dobra lazarista diakónust pappá, június 27-én Ungváron Mankovics Sándort diakónussá, július 11-én Huszton Petenko Miront és Kvascsuk Andrást diakónussá szenteli Majnek Antal megyéspüspök.

Keresztelő Huszton

Majnek Antal püspök április 18-án két gyermeknek szolgáltatta ki a keresztség szentségét a huszti plébániatemplomban. A püspök atya minden család negyedik vagy többedik gyermekét megkereszteli egyházmegyénkben, amennyiben kérik rá, hogy ezzel is kifejezze megbecsülését és örömét a több gyermeket vállaló családok felé. Hála Istennek, az elmúlt években több alkalommal is sor került erre.

A most megkeresztelt két gyermek a huszti katolikus gyermekotthon lakója. A keresztségben a Kornélia illetve az Erzsébet nevet kapták.

Ökológiai konferencia fiataloknak Munkácson

Április 24-én ökológiai konferenciát tartottak fiataloknak Munkácson az Iskolások Házában (Skoljarik). A konferencián részt vettek a munkácsi Szent István Líceum diákjai, magyarországi és erdélyi testvériskolák képviselői. A résztvevőket Lengyel Zoltán polgármester nevében Mihail Labosh alpolgármester köszöntötte, a napot pedig Majnek Antal püspök nyitotta meg. Ezután Nyíregyházáról érkezett előadóktól hangzottak el előadások, melyekben a fiatalok információkat kaphattak földünk ökológiai helyzetéről, kilátásairól, sokszor hallott ökológiai fogalmakat tisztázhattak. Szó esett szűkebb életterünk, Kárpátalja ökológiai helyzetéről, a helyzet megoldási kísérleteiről is.

Az előadóterem melletti előtérben a Szent István Líceum kiállítását tekinthették meg a résztvevők; gyönyörű fényképeken mutatták be Kárpátalja csodaszép tájait, gyurmából elkészítve pedig védett állatait.

Római-görög templom alapkövének megáldása Tiszakeresztúron

Május 3-án 16 órakor közös, római és görög katolikus templom alapkövét áldotta meg Milan Sásik munkácsi görögkatolikus püspök. Majnek Antal püspök korábban vállalt kötelezettsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért őt Wetzstein József munkácsi káplán és Szulincsák Sándor huszti plébániai kormányzó képviselték. Az ünnepségen tíz magyar nyelvű görög katolikus pap is részt vett, valamint mintegy kétszáz görög és római katolikus hívő a faluból és környékéről.

Az ünnepség végén a tiszakeresztúriak agapén látták vendégül a távolabbról érkezetteket.

A templom a községháza melletti telken fog állni, helyén egyelőre fakeresztet állítottak fel. Mint Milán püspök elmondta: a kereszt nevét viselő faluban régebben nem volt lehetőség arra, hogy a katolikus hívek számára kereszt állhasson. De most áll a kereszt, és reméljük, mihamarabb állni fog a közös templom is.

Tiszakeresztúr túlnyomórészt református falu, de görög és római katolikus lakosai is vannak. A helyiek évek óta vártak arra, hogy katolikus pap járjon misézni hozzájuk. Ez a paphiány miatt eddig sajnos nem volt megoldható. Idén március 8-ától kezdve azonban Majnek Antal püspök havonta egyszer szentmisét tart az iskolaépületben a falu katolikusainak. Már korábban elkezdődtek a görög katolikus liturgiák is. Mindkét rítusú szentmisén részt vesz az egész katolikus közösség.

Az iskola osztálytermében szinte az első keresztények jutnak eszébe a résztvevőnek: a környezet szerény, de ami hiányzik, azt pótolja a hit, a lelkesedés és az öröm.

A jövőt, a megmaradást a szentmisén megjelenő fiatalok és gyerekek jelentik, akiket a püspök atya – az idősebbekkel együtt – minden alkalommal örömmel üdvözöl és megáld.

Pápai Zsuzsanna

A Munkácsi Székesegyház gyermekkórusa Kecskeméten

A kecskeméti piarista gimnázium meghívására, a munkácsi magyar iskolával négy éve fennálló testvérkapcsolat jegyében, május 1-5. között az alföldi városba látogatott székesegyházunk gyermekkórusa. 20 gyerek – köztük a református egyház négytagú furulyaegyüttese – indult útnak Szvirida János karvezető és Sütő Anett tanárnő vezetésével. A határt gyalogosan átkelve a kecskemétiek által küldött buszon utaztak tovább. Hatórás utat maguk mögött hagyva értek a városba, ahol a piarista gimnázium kollégiumának vendégszobáiban kaptak szállást.

A szervezők igen gazdag programot állítottak össze énekeseinknek – külön köszönet illeti ezért Weninger Erzsébet tanárnőt. A gyerekek hosszan ismerkedhettek a város szépségeivel, egész napos kirándulást tettek Ópusztaszerre a honfoglalási emlékparkba, ahol megtekintették Feszty Árpád monumentális körképét a külön erre a célra épített épületben, lovasbemutatón vehettek részt, de beülhettek egy iskolai órára is egy régi iskolamúzeum épületébe, ahol „igazi”, korabeli tanár palatábla és palavessző segítségével oktatta a gyerekeket.

Ottlétük alatt a kórust fogadta Kecskemét alpolgármestere, akinek a karvezető átadta Lengyel Zoltán munkácsi polgármester levelét. A két város ezzel elindult a testvérkapcsolatok útján.

Hétfőn került sor a látogatás valódi céljára, a jótékonysági koncertre. A fiatalok a kecskeméti gimnázium kórusának műsora után az egész egyházi év különböző szakaszaiból válogatott énekeket adtak elő. A hangversenyt színesebbé tette néhány vers és a furulyaegyüttes előadása is. A koncerten összegyűjtött adományokat a munkácsi magyar nyelvű oktatás céljaira szánták a szervezők.

A búcsúesten gitárosaink is szerepeltek, majd népi táncházon vettek részt a gyerekek. Másnap reggel újra buszra szállt, és délután végül hazaért a fáradt, de sok élményt összegyűjtött csapat.

Popovicsné Palojtay Márta

Előző cikk20 éves a Cursillo Magyarországon
Következő cikkRemete Szent Antal, a Sivatag Óriása