Hírek, felhívások

614

Hazai hírek 

Kismamák megáldása Rahón és Szvidovecen

Mikulyák László plébános március 25-én áldotta meg az egyházközségek azon asszonyait, akik gyermeket hordoznak szívük alatt. A plébános megköszönte a leendő édesanyáknak, hogy elfogadták Isten ajándékát, az új életet, és bátorította őket, hogy mindennap imádkozzanak magzatukért, aki fogantatásának pillanatától emberi élet, akinek joga van ahhoz, hogy éljen, és Isten gyermekének neveztessen.

Ökumenikus imahét Beregszászban

Januári számunkban arra kértük olvasóinkat, küldjenek nekünk tudósítást arról, hogyan zajlott lakóhelyükön az ökumenikus imahét. Egy olvasónk küldött beszámolót, amelyet alább közlünk.

Több éve részt veszek az ökumenikus imahéten. Idén is, mint több éve, katolikusok és reformátusok együtt imádkoztunk az egységért itt, Beregszászban.

Köszönetet mondok a két közösség vezetőinek: Bohán Béla atyának és Taracközi Ferenc tiszteletesnek, hogy tevékenyen részt vettek és lehetővé tették, hogy az imahét felejthetetlen legyen azok számára, akik részt vettek rajta. Imádkozhattunk a keresztény világ egységéért, egymásért, a hazánkért, városunkért, amelyben négy templomtorony hirdeti Isten dicsőségét. Jó volt együtt lenni a közösségben az összejöveteleken. Megérintett a közösségi lelkület, amely mindenkit átjárt. Érződött, hogy ott volt köztünk Jézus, aki egyetlen testté formált minket.

Rajtz László,
Beregszász

Megemlékezések Chiara Lubichról egyházmegyénkben

2009. március 14-én Kárpátalján is megemlékeztek Chiara Lubichról, halálának első évfordulóján. Beregszászban Majnek Antal püspök a fiataloknak bemutatott szentmisén a Fokoláre-mozgalom elhunyt alapítójának példáját ideálként állította eléjük. Chiara Lubich egész életében a szeretet megvalósításának útjait kereste – mondta. A Fokoláré-mozgalom tagjai kis csoportokban nem csak olvassák, hanem élik is az Isten igéjét, és az ebből kapott békét sugározzák a környezetükben élőkre. Példájukkal és nem csupán szavaikkal hirdetik az evangéliumot. A Jézus által óhajtott egység építői mindenütt a világon.

Ez a mi utunk is, ez az út a fiatalok útja is, bármerre is viszik őket adottságaik, tanulmányaik. Ezeknek a kis közösségeknek elsődleges megvalósítási helyei: a család, a barátságok, s bármilyen kis közösség, amely Isten nevében jön össze. Jézus az ő ígérete szerint ilyenkor rögtön megjelenik közöttük, mert saját arcára ismer bennük a Szentháromság. (vö. Mt 18,20) – mondta többek között a püspök atya.

Ezen a napon Nagyszőlősön és Munkácson is mutattak be szentmisét Chiara Lubich emlékére, ez utóbbit a munkácsi fokolárésok részvételével. A Fokoláremozgalomnak számos tagja van Kárpátalján és egész Ukrajnában is.

Házas Hétvége lelkinapok egyházmegyénkben Március 28-án, szombaton Ráton, március 29-én, vasárnap pedig Huszton tartottak lelkinapot a helyi Házas Hétvége mozgalom tagjai Csanády Márta és Mihály valamint Majnek Antal püspök vezetésével. A ráti találkozón látogatást tett Bíró László püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia tagja is, aki ezekben a napokban tartott nagyböjti lelkigyakorlatot az ungvári híveknek.

Felhívások

Zarándoklatok

2009. május 12-23. között zarándoklatot indítunk Ungvár-Brescia-Lourdes-Fatima-Ungvár útvonalon. 2009. május 29-31. között a Csíksomlyói Búcsúra zarándokolunk!

Részletek és jelentkezés a Szervezőirodákban! Ifjúsági Találkozó lesz, immár 14. alkalommal Munkácson a székesegyházban 2009. május 9-én. A találkozó előadója Majnek Antal megyéspüspök lesz. Minden 14 éven felüli fiatalt szeretettel hívunk és várunk!

Legutóbbi programjaink

Cursillós munkatársképző volt 2009. március 19-21- én a bustyaházi plébánián.

Cursillo volt férfiak számára 2009. március 5-8. között a szinyáki lelkigyakorlatos házban. A lelkigyakorlaton 29-en vettek részt, 8 munkatárs és 21 jelölt. A csapatot Majnek Antal munkácsi megyéspüspök is meglátogatta.

Előző cikkNagypénteki mese
Következő cikkSzent Ilona, avagy Szent Heléna