Hírek, felhívások

739

Ifjúsági találkozó Ráton 

Február 6-án Butsy Lajos aknaszlatinai plébános vezetésével ifjúsági találkozót tartottak Ráton az Ung-vidék fiataljainak. Több mint hetvenen gyűltek össze a Gondviselés Háza Gyermekotthon központi ellátóházában, mely otthont adott a rendezvénynek. A találkozó mottója ez volt: Fiatalok az élet küszöbén.

2010. február 6-án rendezték meg az elmaradt ungvidéki ifjúsági találkozót Ráton, a Gondviselés Házában. Közel 70 fiatal vett részt a rendezvényen, melyről lelkiekben és örömökben gazdagodva tértek haza. Az előadó Butsy Lajos aknaszlatinai lelkipásztor volt. Sajátos stílusával könnyedén belopta magát a fiatalok szívébe. A találkozó mottója a Fiatalok az élet küszöbén volt, melynek keretén belül bátorítást kaptunk, hogy merjünk önmagunk lenni, felvállalni azt, amilyennek teremtettünk, s felismerjük, hogy értékesek vagyunk – mindnyájan.

A csoportbeszélgetések jó hangulatban teltek, a közös feladat megoldása is élmény volt. Szabadidőben a fiatalok ismét gyereknek érezhették magukat: a hógolyózás és a hóemberépítés a gyermekotthon lakóival testet-lelket üdítő volt. A rendezvény szentmisével zárult, melyet az Ungvári Ifjúsági Énekkar tett még szebbé énekével.

Demjén Izabella,
résztvevő

Hit és Fény találkozó és farsang Munkácson

Február 13-án, szombaton tartotta az alakulóban lévő Munkácsi Hit és Fény közösség (amely értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozik) a negyedik találkozóját a Szent István líceumban. Jelenleg 3 család tartozik a közösséghez és 5 segítő vesz részt a közösség munkájában.

Havonta egyszer jövünk össze egyegy ilyen találkozóra, amely mindig jó hangulatban telik: énekléssel, játékkal, imával, beszélgetéssel és ünnepléssel. A legutóbbi alkalommal például kisebb farsangi ünnepséget is tartottunk játékokkal, vetélkedővel.

Öröm volt látni, hogy nem csak a barátaink (az értelmi fogyatékosok) élvezték a különböző játékokat, de a szüleik is felszabadultan érezték magukat.

Engem mindig kellemes érzésekkel tölt el egy ilyen találkozó. Sokkal többet tudnak nyújtani nekünk az ilyen testvéreink egyszerűségükkel, tiszta szívükkel, mint amennyit mi adunk nekik. Szóban vagy írásban nem lehet teljesen kifejezni azt a légkört, ami a közösségünk találkozóján jelen van.

Sok család van még, akik igényelnék ezeket a találkozókat, de ehhez több segítőre van szükségünk. Várjuk közösségünkbe a vállalkozó kedvű híveket, különösen a fiatalokat!

Az egyik segítő

Elsőáldozás Kőrösmezőn

Január 31-én, vasárnap Kőrösmezőn a római katolikus templomban tíz gyerek elsőáldozására került sor. Nagy esemény ez az életükben, hiszen ekkor vehették magukhoz a gyerekek először Jézus Krisztus Testét és Vérét. Ezt a jeles eseményt hároméves felkészülés előzte meg, mely Vizauver Magdi néni és Mankovics Sándor diakónus segítségével valósult meg.

A szentmise elején a gyermekek szüleik áldását kérték, majd egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el az oltár előtt. A hitvallás megújítása után ígéretet is tettek, hogy jó keresztények lesznek, rendszeresen járnak templomba, és jól fognak tanulni az iskolában. A felajánlott adományok előtt saját játékaikat is az oltár elé helyezték, jelezve Jézusnak, hogy mostantól felnőtt keresztények akarnak lenni. Az első szentáldozás nagyon fontos pillanatait a templomban csend kísérte, majd a gyerekek együtt imádkozták a hálaadó imát azért, hogy elsőáldozók lettek.

Az ünnepségen jelen voltak a gyerekek szülei is, akiket meghatott fehérbe öltözött csemetéik látványa. A szentmise végen a gyerekek és a szülők köszönetet mondtak László atyának és a hitoktatóknak. A plébános atyától a gyerekek ajándékban részesültek, mindegyikük kapott egy emléklapot és egy imakönyvet.

Egy szervező

Püspöki látogatás Vízkeresztkor

Vízkereszt ünnepén egyházmegyénk főpásztora, Majnek Antal megyéspüspök meglátogatta egyházközségünket.

A szentmise elején megszentelte a sót és a vizet, majd a prédikációban a betlehemi Kisded alázatára és egyszerűségére hívta fel a hívek figyelmét.

A szentmise végén a püspök atya arról beszélt, milyen fontos az egyház számára, hogy legyenek nagycsaládok, és örömmel mondta, hogy a rahói látogatás előtt egy család nyolcadik újszülöttjét keresztelte meg Gyertyánligeten.

A záró áldás előtt Zán Iván kurátor megköszönte a főpásztornak, hogy ellátogatott egyházközségünkbe, valamint azt, hogy Mankovics Sándor diakónus féléves diakónusi gyakorlatát egyházközségünkben tölthette.

A szentmise után a zipserei egyházközség betlehemesei kedveskedtek a főpásztornak vízkereszti csillagjárásukkal az utcai betlehem előtt, majd a püspök atya meglátogatta a 2009. novembere óta Rahón működő szatmári irgalmas nővérek rendházát, és az itt dolgozó nővéreket.

Rahói egyházközség

E szent kenet által…
A betegek szentségének kiszolgáltatása a Tisza forrásvidékén

A lourdesi Szűzanya megjelenésének emléknapján emlékezik meg az egyház a betegek világnapjáról. Ez alkalommal egyházmegyénk templomaiban az idősek és a betegek számára kiszolgáltatja a papság a betegek kenetét.

Így volt ez a Tisza forrásvidékén is. Mikulyák László atya az ünnepet megelőző napokban és az emléknapon is kiszolgáltatta a szentséget mindazoknak a híveknek, akik ezt kérték, és akiknek a koruk vagy egészségi állapotuk megkívánta a kenet felvételét.

László atya szentbeszédében emlékeztetett, hogy a szentkenet nem valamiféle talizmán, amellyel fel kell vérteznünk magunkat, hanem egy Krisztus Urunk által rendelt szentség, amely arra hivatott, hogy a beteg és idős emberek testi, de főleg lelki egészségét és nyugalmát megőrizze, és egyben alkalmassá tegye a szentség felvevőit a betegség és az időskor keresztjeinek és szenvedéseinek vállalására.

A rahói plébániához tartozó öt egyházközségben több mint százan készületek fel és részesültek a betegek kenetében.

Egy idős hívő

FELHÍVÁSOK 

Szabadtéri keresztút Rahón

Első alkalommal rendeznek Rahón szabadtéri keresztutat a Felső-Tisza-vidék híveinek. A keresztút március 27-én, szombaton magyar idő szerint 14 órakor (kijevi idő szerint 15 órakor) kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!

A lembergi érsek Rahóra látogat

Március 25-én Mieczysław Mokrzycki lembergi érsek ünnepi szentmisét tart Rahón Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából. A szentmise keretében megáldja a kismamákat, majd a templomkertben megáldja a meg nem született magzatok emlékhelyét. A szentmise magyar idő szerint 14 órakor (kijevi idő szerint 15 órakor) kezdődik.

Korláthelmeci szabadtéri keresztút

2010. március 28-án 7. alkalommal rendezzük meg Korláthelmecen a szabadtéri keresztutat. A kezdési időpontot az atyáktól lehet megtudni egy-két héttel az esemény előtt.

XI. Egyházmegyei Hittanverseny

Kezdetét veszi a XI. Egyházmegyei Hittanverseny. A hittanverseny témakörei: Vianney Szent János élete, papság és liturgika. A felkészülési anyagot az atyáknak fogjuk szétküldeni március 1-ig. Az első fordulóra a csapatoknak fogalmazást kell írni „Egyházközségünk lelkipásztora(i) a kommunizmus ideje alatt (1945-1989 között)” címen. A fogalmazáson tüntessék fel a helységet, a csapat nevét, a csapattagokat és életkorukat. A fogalmazás terjedelme maximum 5 oldal, ami kézzel írott legyen. Az első forduló dolgozatainak beküldési határideje: 2010. március 31.

Zarándoklat Csíksomlyóra

Zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra május 20-23. között. Terveink szerint a zarándoklat alatt megnézzük a környék látnivalóit: a Gyilkos tavat és a Békás-szorost is. A zarándoklat ára előreláthatólag 120 euró, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást és a félpanziós ellátást (reggeli és vacsora). Jelentkezési határidő: április 15.

Ifjúsági zarándoklat Rómába

Zarándoklatot szervezünk Rómába 16-35 év közötti fiatalok részére augusztus 20-28. között. Útközben Velencét és Bécset tekintjük meg. A zarándoklat ára előreláthatólag 260-270 euró. Jelentkezési határidő: április 30.

Vezetőképző és Gordon tréning Bustyaházán

2010. február 18-21.között a bustyaházi közösségi ház adott otthont annak az intenzív tréningnek, hétvégének, melyet a Kárpátaljai Szent Márton Egyesület szervezett. A tréninget olyan fiatalok számára szervezték, akik csoportvezetésben, segítő szolgálatokban vagy hitoktatóként, tanárként, illetve aktív egyházközségi tagként fontosnak tartják olyan technikák elsajátítását, mint a Gordon-féle kommunikációs módszer, vagy a projekttervezés, stratégiai gondolkodás alapjai. A Gordon-módszer alapjaival két magyarországi instruktor – Babály András és Gulyás Zsolt atyák – ismertették meg a résztvevőket. Az értő figyelem, Én-üzenet fogalmak tisztázása, majd gyakorlása mellett betekintést nyerhettek az emberi én hármas strukturáltságába – szülői, felnőtt és gyerek én – is.

A stratégiai gondolkodás és projekttervezés alapjait az Egyesület munkatársai mutatták be, akik szakmai tudásukat a Nyíregyházi Ispi-Ráció Egyesület által 2005-2007. között szervezett Animátorképző tréningsorozaton szerezték meg. A résztvevők ezután gyakorlati foglalkozásokkal is mélyíthették el tudásukat; így születtek meg a „Támaszd fel kreativitásod!” és a „Tágra zárt szemek” című, rendkívül ötletes és színes, már megnevezésükben is eredetiséget tükröző projektek.

A résztvevők visszajelzéseiből ítélve nagyon érdekes és hasznos volt ez a folytatás reményében lezáruló, intenzív hétvége.

Megyesi László

Előző cikkLátogatóban a szolyvai ifjúsági közösségnél
Következő cikkXVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete