Imádságos virrasztás Rahón

926

„Életed megoldása Jézus Krisztus!”

Ezzel a mottóval szerveztünk októberi egyházközségi imádságot és virrasztást templomunkban. Az összegyűlt mintegy 170 rahói hívő együtt imádkozott és elmélkedett az Isten irgalmasságáról, és arról a megbocsátásról, amelyet Jézus életében és tanításában tapasztalunk.

Mikulyák László atya bevezető elmélkedésében a tékozló fiú történetéről elmélkedve rámutatott arra az irgalmas szeretetre, amely ott van az irgalmas édesapának szívében, és amely az Isten szeretet-tárházából árad minden emberre. Ezután – felkészülésként a szentgyónásra – bűnbánati liturgia volt.

Kurzakov Elek atya a rózsafüzér imádságra készülve ismertette a rózsafüzér kialakulásának történetét, majd, mielőtt elkezdődött volna a szentolvasó imádkozása, megáldotta a hívek által hozott imafüzéreket. A közös rózsafüzér imádságot szentmise-magyarázat követte. Németh Sándor atya rámutatott arra a nagy szeretetre, amelyet az Isten nyújt felénk minden egyes szentmise alkalmával. Prédikációjában Elek atya rámutatott a függőségek különböző testi-lelki tragikus következményeire, különösen kiemelve az alkoholizmus és a drog problémáját az ifjúság körében. „A függőség kialakulásának aránya a vallásukat nem gyakorló családok körében a legkritikusabb. Ezért fontos az, hogy családjainkban mennyire áll központi helyen a hit és a közös imádság. A mai estén arra hívlak meg benneteket, hogy újuljunk meg családjainkban, és nyissuk meg szívünket az irgalmas és gyógyító Jézus előtt” – mondta szentbeszédében az atya. A szentmisében imádkoztunk a hívek azon szándékaiért, amelyeket a szentmiséhez szükséges adományokkal a felajánlási körmenetben vittünk és helyeztünk el az Úr oltárára.
A közös szentségimádást követően az atyák az Eucharisztia előtt imádkoztak azért, hogy a kézrátételben, amelyben a testi-lelki betegségeket akarják gyógyítani Jézus szeretetével, mindnyájan a Megváltó akaratának legyenek közvetítői. Az esti imádságos virrasztás szentségi áldással és az atyák kézrátételével végződött, amelyhez a résztvevők egyesével járultak az oltárhoz.

László atya a közös imádság után agapéra hívta az együtt imádkozókat a plébániára, ahol a közös együttlét beszélgetéssel folytatódott.

Az este folyamán Rácz István atya vezetésével egyházközségünk ifjúsági énekkara énekelt, akik fiatalos, istendicsérő énekük által tették szebbé, bensőségesebbé közös imádságunkat.

rahói plébánia

Előző cikkLelkigyakorlat a szlatinai katolikus óvoda munkatársainak
Következő cikkLazarista pap- és diakónusszentelés Munkácson