IMAHÉT A KRISZTUSHIVOK EGYSEGEERT 1998. JANUAR 18-25.

813

„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek” (Róm 8,26.)

    Az ezredforduló közelsége, a társadalmi élet vajúdásai minden jószándékú embert szembesít a megújulás szükségességével. A krisztushívő ember – ismerve egyháza történelmének és saját életének tapasztalatait – jól tudja, hogy a kívánt megújulást nem képes megvalósítani önerejéből. Isten az, aki a gyenge embert megerősíti és megújítja. A Szentlélek segítő ereje a feltétele és biztosítéka annak, hogy imaéletünk, Krisztus képmásának magunkra öltése és a világban való tanúságtételünk meg tudjon újulni.
    Pünkösd Lelke egyetértővé és bátorrá tette azokat, akik hittek a Föltámadottban. Erre az egyetértésre a hívek között ma is igen nagy szükség lenne, mert így tudja elhinni a világ missziónkat az Üdvösség Szerzője mellett.
A Keresztény Egység Titkársága (katolikus — Vatikán) és az Egyházak Világtanácsának Hit és Egyházszervezet Bizottsága (protestáns, ortodox – Genf) több, mint három évtizede, 1966 óta közösen állítják össze a januári Egyetemes Imahét vezérfonalát. Közös imádságra buzdítunk minden krisztushívőt, hogy általa közelebb jussunk egymáshoz Isten gyermekeinek testvéri szeretetében.

Dr. Harmati Béla püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

Dr. Seregély István érsek a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke

Előző cikkVÁRPALÁNKA – JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
Következő cikkSzállást talált a rahói „szent család”!