Imanap Munkácson házastársért és gyermekáldásért

626
ImanapSzines2

„Eljöttetek, mert arra vágytok, hogy családot alapíthassatok. Eljöttetek, hogy Istentől az anyaság és apaság ajándékát kérjétek. Azt szeretnétek, ha az Úr meghallgatna titeket. De vajon készek vagytok-e megtenni azt, amit most mondok? Asszonyok, készek vagytok-e engedelmeskedni férjeteknek és szeretni őket, nem pedig irányítani és kihasználni őket? Férfiak, készek vagytok-e úgy szeretni feleségeteket, ahogy Krisztus szereti Egyházát? Készek vagytok-e mindnyájan arra, hogy imádkozzatok, hogy minden vasárnap elmenjetek a templomba, minden hónapban gyónjatok? Készek vagytok-e lemondani a dohányzásról? Elhagyni a pogány szokásokat? Készek vagytok-e arra, hogy megváltozzatok?”

Ezeket a kérdéseket tette fel az indiai származású Ligy Payappily nővér az imanap résztvevőinek április 2-án Munkácson, a Tours-i Szent Márton székesegyházban. Azután valami nagyon érdekes történt. Ligy nővér fogott egy kosarat, melybe az imaszándékokat szokták gyűjteni, és azt javasolta, hogy aki dohányzik, tegye bele a magával hozott cigarettáját. Néhány perc múlva a kosár tele lett. A nővér arra kérte azokat, akik odaadták cigarettájukat, hogy attól a naptól kezdve hagyják abba a dohányzást.

Egy idő óta a pósaházi Szent József nővérek évente megszervezik ezt az imanapot azoknak, akik családot szeretnének alapítani, és azoknak a házaspároknak, akiknek nincs gyermekük, de szeretnének szülővé válni.

Az idei találkozón kb. kétezren vettek részt egész Ukrajnából – Kijevből, Lembergből, Vinnyicából, Zsitomirből, Ivano-Frankivszból, Ternopolból és Odeszszából is buszokkal érkeztek az emberek. Voltak, akik azért vettek részt a találkozón, hogy kérjék Istentől a házastárs megtalálásának és az anyaságnak, ill. apaságnak ajándékát, és voltak, akik azért jöttek el, hogy megköszönjék Istennek a már megkapott ajándékot, amiért az előző találkozókon imádkoztak.

A nap folyamán a jelenlévők meghallgatták Ligy nővér tanítását és az előző találkozók résztvevőinek tanúságtételét, akik Istennek az életükben megvalósuló csodáiról beszéltek. Imádság és szentmise tette teljessé a találkozót, valamint a gyónás – számos pap gyóntatott órákon keresztül. A pósaházi nővérek ének- és zenekara teljesített az imanapon zenei szolgálatot.

Tanítása alatt Ligy nővér Szent Márk evangéliumának egy részletéről beszélt, ahol Jézus meggyógyított egy vakot. Ebben a szentírási részben Jézus megkérdezi tőle: „Mit látsz?” A vak ember azt feleli: „Látom az embereket, akik úgy járkálnak, mint a fák”. Ezután Jézus rátette a kezét, és máris tisztán kezdett látni. A nővér arról beszélt, hogy az emberek gyakran úgy tekintenek egymásra, mint a „fákra”, vagyis mint egy tárgyra, dologra, amit ki lehet használni. Másokat tárgyakként kezelnek, hogy általuk elérjék céljaikat. Az asszony úgy tekinthet a férjére, mint egy pénzkereső eszközre, nem pedig úgy, mint a férjére, akit szeretnie és tisztelnie kell. Van, hogy a felnőtt gyermekek tekintenek úgy idős szüleikre, mint a „fákra”, mint valami olyanra, ami nem hoz hasznot, csak gondot okoz. Az embereknek ilyetén fogyasztói beállítottsága egymás felé nagy probléma és nagy tévedés. Az emberek közötti kapcsolat alapja Ligy nővér szerint a kölcsönös szeretet és tisztelet kellene, hogy legyen. Az emberek arra vannak hivatva, hogy szolgálják egymást, ne pedig kihasználják egymást a saját hasznukra.

A találkozót szentmise zárta, melyet Majnek Antal megyéspüspök mutatott be a jelenlévő papokkal együtt. A püspök atya kifejtette, milyen nagy szükség van ilyen találkozókra, és megköszönte a nővéreknek a szervezést.

Lidia Moszkal
forrás: a Munkácsi Egyházmegye honlapja

Előző cikkKeresztút Korláthelmecen
Következő cikkElsőáldozás Nagyszőlősön