Imaoldal

1329

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért… Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg őbenne.”

Jn 6,51-56

 

„Minden odaadással meghallgatott szentmise csodálatos hatással van a lelkünkre, olyan lelki és anyagi kegyelmeket ad, amelyeket magunktól nem ismernénk. Hozz áldozatot, és vegyél részt a szentmisén! A világ a Nap nélkül meg tudna lenni, de nem lehet meg szentmise nélkül.”

Pio atya Breviáriumából

 

Hosszabbítsátok meg együttlétünket a kitett OLTÁRISZENTSÉG imádásával! Hordozzatok szívetekben, miután magatokhoz vettetek. Ne szaladjatok el rögtön! Ne felejtkezzetek meg Rólam! Beszélgessetek Velem! Szeressetek! Adjatok hálát! Mondjatok el mindent, ami bánt, aminek örültök. Kérjetek! Mindent kérhettek. Kérjetek sokat! Hiszen végtelenül gazdag vagyok! Kérjetek kegyelmeket másoknak, mindenkinek!

Imádjatok mindenki helyett, mindenkiért és mindenki nevében! Ajánljátok föl kiontott VÉREMET, szent sebeimet az ATYÁNAK mindenkiért, mindenki helyett és mindenki nevében! Csak ez mentheti még meg a világot!

Euchrisztikus keresztút (részlet)

 

A tétlen szőlőmunkás imája

Jézusom!

Hálát adok neked,

hogy feltételek nélkül elfogadsz engem.

Hogy tudod, hozzád tartozom,

és nem mondasz le rólam.

Hálát adok,

hogy kegyelmed halálom napjáig ingyenes,

hogy teljes jóságodban

nem hiányosságaimat kéred számon tőlem.

Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha,

ha el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz.

Nem akkor jössz, ha várom,

hanem ha nem számítok rá.

Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.

Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz,

csak az örök lehetőség,

hogy bennem élve, általam kifejezd magad.

Szólj rajtam keresztül,

nyilvánulj meg bennem,

hogy többé már ne én legyek a fontos,

hanem csak te.

Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban.

Ámen.

 

Bevallom, Uram, néha szeretnék megszökni az élet gondjai elől. De tudom, hozzád ilyen céllal nem menekülhetek. A szentmisét nem kikapcsolódásra adtad nekünk. A veled egyesülő áldozat lényege éppen az odaadás, a végsőkig való helytállás vállalása. Egész szívvel akarok nekilendülni mindannak, ami az én feladatom ezen a földön.

 

Szent-Gály Kata

–jöjjetek utánam –

kezedbe adom életemet

csak úgy egyszerűen

és nagy szavak nélkül

 

ez mindenem

ez a darab kenyér

 

ha felajánlod

ha egybefogod a magadéval

legyen meg az is

 

foglalj le engem

hogy cselekedni tudj általam

 

Jézus Krisztus, te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.

Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, amelyet Te meghallottál, és megértsük azt a szükséget, amelyet Te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet te is szolgáltál.

Tárd fel asztalod titkát: az egy kenyér és az egy emberiség titkát.

O. Hartman

 

Imádság – Úrnapjára
Aquinói Szent Tamás

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!

A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér,
élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jó ízét tebenned ne veszítse szám!

Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná.

Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat!
Ámen
Krisztus teste az utolsó idők kenyere, képes életet adni, örök életet, mert ennek a kenyérnek a lényege a szeretet. Az Eucharisztiában az Úr szeretete adatik át nekünk, egy olyan nagy szeretet, mely saját magával táplál; ingyenes szeretet, mely mindig a rendelkezésére áll minden éhező személynek és azok részére, akiknek szükségük van saját erejüket megújítani.

Ferenc pápa

 

Giczy György

Eucharisztikus imádság

Uram, csillapítsd éhségünket

mennyei eledellel,

mert különben mindent felfalunk,

ami csak van: a kultúra hazugságait,

a szépség eltorzított,

felismerhetetlenségig gyalázott maradványait,

mindazt, ami még az igazból és a jóból megmaradt,

egymást – s önmagunkat;

eltüntetve a hit kockázatát és kalandját

s mindent odadobva a kompromisszumoknak,

csak azt számítgatjuk unos-untalan,

hogyan lehetne egyszerűbben a Te Országodba jutni.

Lecsupaszítanánk mindent, mint a sáskák

az egyiptomiakat sújtó nyolcadik csapás idején,

amikor elpusztult a föld termése

és az emberi munka gyümölcse is,

s amely után akkora sötétség következett,

hogy senki sem láthatta a másikat.

szabadíts meg Egyiptom hatalmától,

a húsosfazekak bűvöletétől,

hogy égi mannád legyen

pusztai magányunk egyetlen eledele,

hogy méltóképpen felkészülhessünk a Veled való találkozásra, –

Akit most a kenyér és bor színében

veszünk magunkhoz,

az egyiptomi sötétség mindent összemosó hatalmában,

de a színről színre látás reményében.

 

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk.  Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy a szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem!

Szalézi Szent Ferenc

Előző cikkAz Eucharisztia – csúcs és forrás
Következő cikk„Adj hálát mindenért mindenkor!” – Papszentelés a székesegyházban