Imaoldal

422
pray

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

Iz 43,1

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.”

Mt 11, 28-29

Csend van, és újra lehajoltál hozzám! Megnyugodtam, mert megsimogattál, pedig tudod, érdemtelen vagyok!

Mondd, honnan van Benned annyi jóság és akkora erő a vigasztaláshoz?!

Neked, Uram, nem szokott semmi fájni?! Ki vagy Te, őrködő Krisztusom, hogy így belém látsz, honnan gyógyító fényed, amely olykor átvilágít?!

Így beszélgetek most, Veled. Te persze hallgatsz, de érzem, minden panaszomra figyelsz, és gyógyítgatod vakuló szemem, hogy láthassalak, csodálhassalak, s hogy mindig Veled legyek!

Szent-Gály Kata
Az Atya elébe sietett
Te átöleltél
amikor nagyon sírtam
és eléd hoztam minden nyomorúságomat

és ahogyan feltört belőlem a szó
hogy ezt tettem
meg azt is tettem
úgy öleltél magadhoz egyre szorosabban
és melegebben

és amikor már mindent kimondtam
és elhallgattam
Te megsimogattál és csak annyit mondtál
hogy örülsz nekem
és hogy ne féljek

Uram, irgalmad felér az égig, hűséged a felhőkig.

Zs 36,6

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek Téged és bánom minden bűnömet.

Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé.

Add, jóságos Jézusom, hogy én Benned éljek és Te énbennem élj.

Védj meg a veszélyben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldásodat minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem.

Szent Pio atya

Nem kell
Hogy a lehetetlent
Lehetségessé tedd
Nem kell
Képességeidet felülmúlóan
Élned
Nem kell
Aggódnod
Nem kell
Mindent megtenned
Nem kell
Csodákat végbevinned
Nem kell szégyenkezned
Nem kell
Megfelelned
A rád háruló elvárásoknak
Nem kell megfelelned
Nem kell
Szerepet játszanod
Nem kell mindig
Erőtől duzzadni
És nem kell
Egyedül járnod

Andrea Schwarz

Az Úr néha megérezteti veled a kereszt súlyát. Ez a teher elviselhetetlennek tűnik, de viszed, mert az Úr szeretetében és irgalmasságában kezét nyújtja és erőt ad Neked.

Szent Pio atya

Egész életünk csupa alkalom, hogy az Úrral találkozzunk. És ez a fontos. Minden találkozás egyúttal felhívás is: „Jöjj, kövess engem!”

Romano Guardini

A szavak nélküli megértés
Az elengedett kapaszkodók
A tapasztalatokon érlelődő bölcsesség
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

A kitartóan váró türelem
Az egyszerűséggel megelégedő jókedv
A lehetőségekből építkező lelemény
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

Az útitársadul szegődő jóság
Az örömöt plántáló kedvesség
A váratlanul kibomló nagy titok
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

Az emlékezetbe ölelt idő
A csönd kedves simogatása
Az igaz, tiszta szó ereje
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

 

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.

Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalodhoz, ami mellől senki sem hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a Te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a Te békéd a lámpása, eledele és terítéke.

Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.

Pilinszky János

Előző cikkGondolatok a bűnbánatról
Következő cikkTürelmesen várni Isten meglepetésére. A megszentelt élet ünnepe