Imaoldal

824

Sokat ér, ha a lélek felismeri, hogy önmagától semmire sem képes. Még többet ér, ha felismeri, hogy Istennel mindenre képes!
Avilai Szent Teréz

Jöjj, Szentlélek, érints, égess a Te tüzeddel. Tüzesíts, frissíts, gyógyíts engem… jöjj, hogy a feltámadott Krisztus reményében élhessek… hadd égjek, világítsak!

 

Reményik Sándor
Pünkösdi szomorúság

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
”Hogy születhetik újjá, aki vén?”…

A Szentlélek: tűz, amely az ember lelkében cselekszik, az embert belülről ihleti. Olyanféle viszonyba kell vele helyezkednem, ahogy az anyag viszonylik a művészhez, de az élő, művészi anyag. Így például a zeneművész, a szavaló, az énekes, színész, aki odaadja magát a zeneszerzőnek, költőnek, drámaírónak, hogy alakítsa őt. Ugyanúgy adjuk oda magunkat a művészi Szentléleknek, a Szentlélek tüzének, hogy alakítson bennünket. Adjuk oda magunkat és dolgozzunk vele együtt.
Feladatunk: folytatni az ő művét, a megszentelést. A pünkösdi tüzet, amely belénk szállt, kisugározni másokra. Bizonyságot tenni Krisztusról, tüzünkről, hogy tűz gyúljon mindenütt.
Sík Sándor

Jöjj, igazi fény! Jöjj, örök élet! Jöjj, rejtett titok!
Jöjj, nevezhetetlen gyönyörűség! Jöjj, kimondhatatlan!
Jöjj, örök ujjongás! Jöjj, alkony nélküli világosság!
Jöjj, mindenki Téged vár e nyomorúságban!
Jöjj, holtak feltámadása!
Jöjj, Hatalmas, aki puszta intéseddel átformálsz és megújítasz mindent!
Jöjj, örökké tartó öröm! Jöjj, Téged kíván szegény lelkem!
Jöjj, lélegzetem és életem!
Jöjj hát, Szentséges Úr, verj sátrat bennem, végy szállást bennem,
ne hagyj el halálomig, ne távozz el szolgádtól!
Erősítsd meg szívemet, tedd minden időkre szilárddá,
s védelmezz engem a bennem lakozásoddal,
hogy naponta Téged szemlélve halottként éljek,
Téged birtokolva szegényként gazdag legyek.

Teológus Új Szent Simeon
Hiszek a Szentlélekben
Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.
Karl Rahner katolikus teológus imája

A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézen fogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik megtisztultak minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség.
Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a Szentlelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé is sugározzák a kegyelmet.
Nagy Szent Vazul püspök

Azt gondoltad, hogy nem is sejtek semmit?
Mikor mindenki s minden oly távolinak tűnt,
mikor a kimerültség győzött rajtam éppen
felettem a gondok sötét felhői gyűltek;
Az ablakon át halk szellő suhant be s gyöngéden
simogatta az arcomat. Te küldted.

Dom Hélder Camara brazil érsek
Előző cikkA mindent megújító Lélek
Következő cikkHogy örömünk és boldogságunk teljes legyen