Imaoldal

683
ima

Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.
Lk 31-32

Akarsz-e meggyógyulni?
Jn 5,6

Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened!’
Iz 41,10

Örök-új Szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg kívüled! Künn kerestelek, s torz mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának.
Azután felharsant hívó szózatod; megtörted lelkem süket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam, s most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak; megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után…
Gonosz örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal; melyik fél győz majd, nem tudom. Uram, jaj, kérlek, könyörülj rajtam. Jaj nekem! Íme sebeim! Nem rejtegetem őket. Orvos vagy, beteg vagyok. Könyörületes vagy, nyomorult vagyok.
Szent Ágoston: Isten szépsége /részlet/

Olykor elég egy tekintet,
ahogy Jézus
az őt megtagadó Péterre nézett
azon a hajnalba fakadó éjjelen
Gyökössy Endre

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért
Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, kérlek, hívd vissza és vezesd vissza az enyémet is, akit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Ó, hosszan tűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten Fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül. Engedd meg, Üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem.
Szent Efrém

Jöjj, Uram Jézus, szolgád keresésére!
Jöjj, Jó Pásztor, elkóborolt és elfáradt bárányod
keresésére!
Jöjj, Szentegyház Jegyese, az elveszett drachma
keresésére!
Jöjj, irgalmas Atya, fogadni a tékozló fiút, aki visszatér!
Jöjj, ne vesszővel, hanem szeretetben és lelki édességgel!
Jöjj, hát, Uram, mert egyedül neked van hatalmad
visszahívni az elkóborolt bárányt,
megtalálni az elveszett drachmát,
megbocsátani a tékozló fiúnak!
Jöjj, hogy üdvösség teremjen itt a földön,
és öröm a mennyben!
Hajlíts engem magadhoz,
és add meg nekem az igaz és tökéletes bűnbánattartást,
hogy az angyalok öröme lehessek, ó, Uram,
üdvösségem Istene!

A reménység imája
Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból
az igazságra!
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből
a bizalomra!
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a
békére!
Engedd, hogy béke töltse be szívünket,
a mi világunkat és az egész világmindenséget!
Béke, béke, béke! Ámen.
Boldog Kalkuttai Teréz anya

Előző cikkA rejtekben csak Isten van és én
Következő cikkA Szentatya nagyböjti üzenete