Imaoldal

1017

„Minden nap imádkozzátok el a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, hogy eljöhessen a világ békéje és a háború vége, mert egyedül ő érheti el mindezt.
Imádkozzatok, imádkozzatok sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért! Sok lélek azért jut a pokolra, mert nincs, aki áldozatot hozzon
és imádkozzon értük!”
A Szűzanya kérése 1917 július-augusztusában Fatimában

Szüntelenül ajánljátok fel az Úrnak életetek áldozatát, és mindazt, amit el kell viselnetek. És Jézus a rá annyira jellemző szuverenitással fog uralkodni a szíveteken. S hogy egyre inkább méltók legyetek a szentek dicsőségére, ajánljatok fel Istennek mindent, amit csak elviseltek, napjában százszor vagy még többször. Szorosan kötődjetek Hozzá szerelmes akarattal.
Szent Pio atya

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a hitetlenek megtéréséért és üdvösségéért!
Boldog Charles de Foucauld

Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,
De amit rám mértél, szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz.
Eléd térdelek, bármilyen csapást adsz.

Te Krisztus vagy – mégis összerogytál,
Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
Viszem a keresztem – csak erőt adj hozzá,
Ha Neked úgy tetszik – váljak áldozattá.

Minden bűnömet bocsásd meg nekem,
Hogy a másvilágra tisztán érkezhessem.
Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura,
Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja.
Ámen

Könyörülj rajtam, Uram, Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet éljünk!
Vigasztald, Uram, a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd meg őket örök világosságoddal. Engedd, Uram, hogy szent szenvedésed ereje által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet és eljusson országodba, az örök boldogságra.
Canisius Szent Péter

Ó, szent Édesanya,
segíts, hogy hozzád hasonlókká váljunk,
aki az Úr tiszta szolgálója vagy.

Segíts, hogy úgy higgyünk
mint te, kétség nélkül,
akinek az Isten angyala hozta az üzenetet.
Segíts, hogy türelmesek legyünk, mint te,
aki Betlehembe vándoroltál,
és a világ Megváltóját
egy istállóban szülted meg.

Segíts bennünket, hogy belső életünk olyan
legyen mint a tiéd, aki mindent,
amit Jézustól hallottál és láttál,
meghánytál-vetettél szívedben.

Segíts, hogy képesek legyünk
a lemondásra, mint te:
hagytad, hogy isteni Gyermeked
eltávozzék s végrehajtsa feladatát;
és végül láttad őt meghalni,
és nem lázadoztál.

Ó, szent Anya,
reménységünk a vándorlásban.

Vezess bennünket – ahogy eddig is
vezettél – abból a sötét éjszakából.

T i s z t a f é n y, v e z e s s,
míg Jézushoz érkezünk. Ámen.
J. Newmann bíboros

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét!

„Tarts ki az imában, hogy ellenségemnek ne legyen hatalma feletted. Mondd meg az enyéimnek, hogy mindig legyenek készenlétben, mert ítéletem hirtelen fog elérkezni és senki sem futhat el előlem, mindenkit megtalálok! Az igazakat meg fogom védeni.”
A próféciákból, melyeket Szent Pio atya kapott az utolsó időkről

Előző cikkÉgi Édesanyánk keze
Következő cikkVelük máshogy szól a himnusz…