Imaoldal

490

„Megmutatod nekem az élet útját, az öröm teljességét színed előtt; és a gyönyörűséget jobbodon mindörökké.” Zsolt 16,11

„Ha az élet minden csatájában Jézus Krisztus követőiként veszünk részt, akkor az Ő győzelmének is részesei leszünk.”

Szent Pio atya

Miért keresitek az élőt a halottak között?” (Lk 24,5); miért gondoljátok, hogy minden hasztalan, hogy senki sem tudja elmozdítani köveiteket? Miért adjátok át magatokat a csüggedésnek vagy a kudarc érzésének? A húsvét, testvéreim, a kövek elmozdításának ünnepe. Isten elmozdítja a legkeményebb köveket, amelyeken remények és várakozások zúzódnak szét: ilyen kő a halál, a bűn, a félelem, a világiasság. Az emberiség történelme nem sírkőnél fejeződik be, mert az ember ma felfedezi az „élő követ” (1Pét 2,4): a feltámadt Jézust. Ma mindannyiunknak rá kell találnunk az Élőben arra, aki elmozdítja szívünkről a legsúlyosabb köveket.

Ferenc pápa 2019. évi húsvéti homíliájából

Uram, eladott rabszolgaként kiáltok hozzád,
hallgass meg, ki minket megváltasz!
Eladtam magam a gonosz birodalmának,
és fizetségként megízleltem a tiltott fa
fukarul adott élvezetét.

Ezt kiáltom: Hozd egyenesbe,
amit én elrontottam,
vezesd lépteimet a te szavaid szerint!

Egészen meg vagyok görnyedve
gonoszságom súlya alatt,
a te szavaid azonban
az igazság zsinórmértéke.

Uram, egyenesíts ki engem
a te igazságod mértéke szerint!

Szent Ágoston

Hihető-e a húsvéti örömhír a mindent letaroló halál hatalma alatt élő 21. századi emberiség számára? Jézus tanítványai – bár arra nem számítottak, hogy a kivégzett Jézus néhány nap múlva élőként fog megmutatkozni nekik – habozás nélkül el tudták fogadni, hogy az emberiség történetében nem a halálé, hanem az életé a végső szó. Hiszen van Isten, és ez az élő Isten „az élet barátja” (Bölcs 11,27). Képesek vagyunk-e mi is ezt hinni?

Az örökké élő Isten ugyanis maga a szeretet, a feltámadt Jézus Krisztus pedig örökké él, szívében azzal a szeretettel, amelynél nagyobbat elgondolni sem lehet, vagyis azzal a szeretettel, amellyel megbocsátásért imádkozva életét adta mindenkiért, és teljes bizalommal Atyjának kezébe ajánlotta önmagát. Ez a feltámadt Jézus tehát az a képmás, amely felé minden halad, és amely Omegaként vonzza maga felé a Szentlélek által az egész világot, és benne minden életet.

Nemeshegyi Péter SJ: Feltámadás és élet

Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet éljünk!

Canisius Szent Péter

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Hányszor előfordul, hogy miután rátaláltunk az Úrra, visszatérünk a halottak közé, magunkba fordulunk, hogy előássuk bánatainkat, lelkiismeret-furdalásainkat, sebeinket és elégedetlenségeinket, és nem engedjük, hogy a feltámadt Jézus átalakítson bennünket?! Kedves testvéreim, az Élőnek adjuk a központi helyet életünkben! Kérjük a kegyelmet, hogy ne sodródjunk az árral, ne borítson be bennünket problémáink tengere, ne ütközzünk bele a bűn köveibe, a bizalmatlanság és a félelem szikláiba! Keressük őt, engedjük, hogy ő keressen minket, keressük őt mindenben és mindenekelőtt! És ővele mi is fel fogunk támadni!

Ferenc pápa 2019. évi húsvéti homíliájából

Bódás János: Megjelent
(részlet)

Minden embernek megjelent,
s ha mind elfogadnánk,
felvirradna a világra
a rég várt szabadság.

Latrok, paráznák, gyilkosok
tőle tiszták lesznek:
újjáteremtő hatalma
van a kegyelemnek!

A bűnösöknek jelent meg,
nem az „igazaknak”,
kik a halál posványába
mélyen beragadtak.

Akkor tiéd, ha úgy érzed:
nem vagy méltó erre…
Nézd: még nékem is megjelent
az Isten kegyelme!

Meglátjátok, milyen „győzelmet” éneklek; megsüketültök, megvakultok, ha nem szerettek; de ha szerettek, elragadtatásban tágra nyílt szemmel néztek s lelkendeztek: Jézus, Jézus, utaid a dicsőség magányos útjai, csak Te járhatsz rajtuk; de jó, hogy a dicsőség s erő ez útján hozzánk jössz s értünk jössz.

Feltámadt Krisztusom, áldozatos lelkesüléssel Reád bízom magamat. Hívlak, keltegetlek én is: Uram, ébreszd fel erődet s uralkodjál! Én hiszem, hogy új világot teremtesz most is itt, énbennem is. Kelj fel, Uram!

Prohászka Ottokár püspök

Előző cikkA feltámadt Jézus közöttünk él
Következő cikkAz Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia közleménye 55. plenáris ülésük után