Imaoldal

708
ima

„Menj, a hited meggyógyított.”
Mt 10,52

Ahol sértetlen a hit, ott a Szentlélek tanít, virraszt és örvendezik. Ott nyugalom, lelki béke honol, s minden bajra megvan a gyógyszer.
Szent Ambrus

HA PRÓBÁRA TESZEL
Ha próbára teszed hitemet,
és utamat sűrű ködbe futtatod,
mely kioltja a tájékozódást,
add meg, ha lábam reszket is,
hogy tekintetem nyugodt és tiszta legyen,
élő tanúsága annak,
hogy Te velem vagy,
és békében élek.
Ha próbára teszed hűségemet,
és megengeded, hogy levegőm is kevesebb legyen,
és az az érzésem,
mintha a föld kicsúszna lábam alól,
akkor is add meg, hogy tekintetem azt hirdesse:
senkinek sincs oly hatalma,
mely elszakítana tőled,
akiben élünk, mozgunk és vagyunk.
Ha eltűröd,
hogy a gyűlölet bekerítsen,
és tőrbe csaljanak ellenségeim,
és szándékomat meghamisítsák és megcsúfolják,
akkor is engedd, hogy Fiad tekintete
derűt és szeretet sugározzon
szememen át.
Ámen.
Helder Camara érsek

A hit szelleme csendes, nem követelődző; önátadó és önfeláldozó… Egyúttal a türelem szelleme, az el nem fáradás, a fel nem adás, a kitartás szelleme… Ha igazi hitünk van, akkor mindenkor felemeljük fejünket, és a nagy vállalkozás változatos játékáról sohasem mondunk le: mindent újból kezdeni, még akkor is, ha azt éreznénk, hogy értelmetlen a továbbhaladás.
B. Welte

Nem lehet nehéz hinnetek, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, Ő irányít mindent, és Ő vezet el mindent a teljességig. Nem lehet nehéz éreznetek, hogy olyan közel vagyok hozzátok, „mint aki arcához emeli a csecsemőt” (Oz 11,4). Nem lehet nehéz meggyőződnötök arról, hogy élettörténetetek úgy kereszteződik az enyémmel, mint két szerelmi történet…
Ha ti adtok valamit életetekre, életszentségetekre, üdvösségetekre, annál inkább én, Atyátok! Hagyatkozzatok rám, gyermekeim: higgyetek bennem! Egész napotok irányuljon erre a meghittségre:” Ami az enyém, az a tied” – mondta nekem Jézus. Erre én is könnyen adhattam választ: „ami a tied, az az enyém” (Jn 17,10). S mintha ez még nem lenne elég, így imádkozott: „Én bennük, te bennem, hogy teljesen egy legyünk” (Jn 17, 23).
Próbáljátok meg és meglátjátok!
A földön megélt bensőséges élet, az ország elővételezése, az igazi béke.
A szeretet teljessége.
Carlo Carretto: Isten látta, hogy ez jó

Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek, és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell! Erősen szembe nézve a kereszttel, mondom: Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini

– se gíts hitetle nségemen –
fogadj el engem úgy ahogy vagyok
ingatagon és tépelődő hittel
nád vagyok
mely megroppant
mécs vagyok
mely füstölögve ég
de a tied vagyok mégis
Szent Gály Kata

„…Figyelj és vésd szívedbe!
Semmi se ijesszen és ne aggódj… semmi se szomorítsa meg lelkedet. Hát nem vagyok én a te Anyád? Nem állsz talán az én árnyékomban és az én oltalmam alatt?”
A guadalupei Szűzanya

Minden bizalmunk kezdete, alapja a Boldogságos Mária! Rábízta Isten minden javak kincsestárát, hadd tudják mindenek, hogy Őáltala jön nekünk minden reményünk, minden kegyelmünk, mind az üdvünk – míg Jézust nyújtja minekünk. Mert így akarta Ő: az Úr, hogy mindent Mária által kapjunk.
IX. Piusz pápa

Előző cikkAki hisz Jézusban – üdvözül!
Következő cikkTíz évvel ezelőtt