Tíz évvel ezelőtt

453

Tíz éve, szeptember 27-én ünnepélyesen és nagy örömmel ünnepeltük meg a Munkácsi Latin Szertartású Egyházmegye kihirdetését. Az Új Hajtás akkori számát olvasgatva igyekszem feléleszteni akkori élményeimet. Nagy örömünnep volt ez számunkra, melyen összegyűltek Munkács és egész Kárpátalja hívei, egyházmegyénk papjai és az ország püspökei, élükön Marian Jaworski bíborossal és Nikola Eterović nunciussal, magyar és ukrán hivatalos személyek, s jelen volt Mádl Dalma as.- szony is (aki nemrégiben újra ellátogatott templomunkba és szentmisén vett részt).

Hidász Ferenc és Zsarkovszki Péter atyák olvasták fel magyarul ill. ukránul az egyházmegye megalapításáról szóló bullák szövegét, melyet a jelenlévők tapssal fogadtak.

Az egyházmegye kihirdetésével egy időben beiktatták hivatalába Majnek Antal addigi apostoli kormányzót, a Munkácsi Egyházmegye első megyéspüspökét. Ezért a beszédekben szó esett a püspöki hivatalról is. Jaworski bíboros ezt mondta: „Ahol püspök van, ott egyház van, és ahol egyház van, ott Krisztus van jelen.”

Egy harmadik eseményről is megemlékezünk: ekkor hangzott el először, hogy templomunkat II. János Pál pápa az egyházmegye megalapításával egy időben székesegyházi rangra emelte.

A bulla szövegében az áll, hogy „Kárpátalján a katolikus hívek körében a hit nemrégiben szépen növekedésnek indult.” Maradjunk méltók ehhez, s ne csak mennyiségben, hanem saját életünkben, minőségileg is növekedjünk a hitben. S akkor, még ha sok fiatal el is költözik innen, a „szent maradék” példát mutathat és jövőt adhat, ha olyan hite van, melyet nem csak a templomban vall meg, hanem életében, mindennapjaiban meg is valósít és hűségesen ragaszkodik hozzá, legyen szó akár becsületes munkáról, becsületes pénzszerzésről, egy gyermek életének elfogadásáról, vagy betegség, szenvedés elviseléséről… Imádkozzunk magukért és egymásért, hogy helyt tudjunk állni, mikor a mindennapi élet eseményei próbára teszik hitünket és hűségünket. Végezetül pedig imádkozzunk püspök atyánkért, aki lassan tizenhét éve püspökünk, s éppen tíz éve megyéspüspökünk, s aki az egyházmegye vezetésének sok gondját és felelősségét viseli: „Adj erőt Főpásztorunknak, atyja legyen mindnyájunknak, hogy jó harcot harcolhasson javára egyházunknak!”

Pápai Zsuzsanna