Imaoldal

742

Krisztus nagylelkűségére nem lehet egy szokványos és jól nevelt „nagyon köszönöm”- mel válaszolni: oda kell adni az életet, mégpedig azért, mert az Úr egyedül a keresztben jelölte meg a követendő utat. Egész lényünk hálaadásával kell válaszolnunk neki… Hálaadásunk módja pedig az, hogy magunkra vállaljuk az ő halálát, hozzá hasonulunk.
Ferenc pápa

Urunk, Jézus Krisztus,
aki elestél az ember bűnének súlya alatt,
és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld,
add meg nekünk,
gyenge embereknek az erőt,
hogy hordozni tudjuk
mindennapi keresztünket,
és fölkeljünk eleséseinkből,
s elmondjuk a következő nemzedékeknek
üdvözítő hatalmad Evangéliumát.
Boldog II. János Pál pápa

Jézusnak szüksége van arra, aki vele együtt szenved az emberi kegyetlenség miatt. Ezért vezet a fájdalom útján. Áldott legyen azonban az ő szeretete, mely meg tudja édesíteni a keserűt is, és örök jutalmat ad az élet időleges kínjaiért, fáradozásaiért. Ne félj tehát, hanem tartsd a legszerencsésebbnek magad, hogy méltónak találtattál részt venni az Istenember fájdalmaiban. Ez nem önfeladás, hanem szeretet, amellyel Isten közeledik feléd. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és nyugodtan igyál a Getszemáni kert szenvedésének kelyhéből.
Szent Pió atya

Hogyan nézel a keresztre?
1. A Kereszt: mérföldkő, amely az emberiség történelmét múltra és jövőre osztotta. Jövője az embereknek azóta van újra.
2. A Kereszt: felkiáltójel az emberi gonoszságról és az Isten irántunk való végtelen szeretetéről.
3. A Kereszt: az élet fája, melyet az Atya az Éden óta újra világunkba ültetett.
4. A Kereszt: híd, amelyen Krisztus szent Teste ég és föld között újra áthidalja azt a szakadékot, amit a bűn hozott létre, elválasztva bennünket a mennyei hazától.
5. A Kereszt: aggodalom, nehogy hiábavaló legyen énértem.
6. A Kereszt: remény, hogy az Isten, aki ennyire szeret, nem hagy elveszni.
7. A Kereszt: menedék. Az élet viharaiban belekapaszkodom.
8. A Kereszt: vigasz. Ha Krisztusnak ez volt az osztályrésze, akkor Vele én is vállalom.
9. A Kereszt: szenvedés. De a beteljesedése az örök boldogság.
10. A Kereszt: halál. De nélküle nincs feltámadás.
11. A Kereszt: kulcs az üdvösséghez.
12. A Kereszt: akadály, hogy életemben ne nyerjen teret a gonosz.
13. A Kereszt: szegénység, mert minden, ami evilági, általa elértéktelenedik.
14. A Kereszt: győzelem. Az Isten diadala értünk mindenekfelett.

– amit föloldasz –

köszönöm, hogy valakinek csöndesen elmondhatom azt
amit hangosan kellene kikiabálnom
a Világ főterén
íme én vétkeztem az Ég ellen
és testvéreim ellen
és oly számtalanszor
magam ellen is
köszönöm
hogy valaki most felemeli a kezét miattam
s a Kereszt jele
újra kivált engem a gonoszság hatalmából
menj békességgel
Szent-Gály Kata

A kereszt az, ami megjelöli életünk küzdelmes értelmét. A kereszttel nem lehet tárgyalni, nem lehet alkudozni: vagy átöleljük, vagy elutasítjuk… érdemes elgondolkodnunk ezen a jövőnket meghatározó „út-kereszteződésen”, és kérjük alázattal a dicsőség Urát, hogy tegyen minket az ő sorsának és keresztjének részesévé. És kérjük az Úr Anyját, az egyház Anyját és a mi Anyánkat nagy alázattal és gyermeki szeretettel, hogy tartson minket Fia mellett.
Ferenc pápa

Előző cikkA dunai árvíznél önkénteskedtünk
Következő cikkMária ott áll keresztjeink alatt