Imaoldal

692

„Az igazság a földből származik, a megigazulás a mennyből adatik… Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog!”

Szent Ágoston

„… Boldog az a ház, melybe ő bemegyen. Minket is megáld, ha befogadjuk őtet. Mert ugyanis nem egyebért jött, hanem miérettünk, a mi jónkért és üdvösségünkért.
Ha ember fia lett, azért lett, hogy mi Isten fiai legyünk. Ha kisded gyermek, azért ilyen, hogy minket nagyokká tegyen.
Ha erőtlen, azért olyan, hogy a mennyei utnak járására minket vastagítson. Pólyába kötöztetett, hogy minket a bűnnek köteléből megoldozzon. Posztó darabocskába takartatott, hogy minket az igazságnak menyegzős köntösébe öltöztessen.
Szegénnyé lett, hogy minket gazdagítson. Nincs helye a szálláson, hogy nekünk helyünk legyen a mennyországban. Idegenben születik, hogy minket mennyei hazánkba vigyen. Sírva született, hogy a könnyhullatásunkat megszárassza.

Oh, keserves sírás, mely megszabadít az örök sírástól és fogcsikorgatástól! Oh, áldott posztócskák, melyek letörlik bűneink rutságát! Oh, felséges jászol, melyben nem barmok szénája, hanem angyalok kenyere helyeztetik! Oh, felséges könnyhullatások, melyben a bűnök, mint vízözönben, elmerültek, és mi megmosattunk!”

Pázmány Péter

Füle Lajos
Ha csendben lennél

Ha csendben lennél
Lenne rá okod
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanád a földi zaj helyett
égi Igét és angyaléneket,
szívig elérőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!

 

Ha kitartasz a csöndedben, és engeded, hogy Isten hallgatása
szóljon hozzád, csöndje kétféleképp érint meg: a halál
félelmében, és ugyanakkor a végtelenség ígéretében,
amely áldón közelít hozzád. E kettő oly közeli és hasonló
egymáshoz, hogy magunktól e távoli, mégis oly közeli végtelenséget
nem tudjuk értelmezni. De éppen ebben a félelmetességben
tanuljuk önmagunk helyes megértését, és a félelmetesség
édes titkának elfogadását. Pontosan ez a karácsony
üzenete: Isten valóban közel van hozzád ott, ahol vagy, ha
nyitott vagy erre a végtelenre. Ekkor ugyanis Isten távolsága
egyúttal az ő közelsége is, felfoghatatlan, mindent átható közelség.
Karl Rahner: A csönd válasza (részlet)

Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk! Itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, Isten új ajándéka.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Mindenünk a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, a mi Urunk Jézus életét. Mennynek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallataiddal! Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál mindenünk tiszta és Istennek tetsző legyen! Jóságos Anyánk, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva kéri!
Ámen.
Pió atya reggeli imája

Nézem a szűk, szegényes jászolban…a földre szállt Istent!
Emberek között, ezer hitványság, bűnük, gonoszságuk, lázadásuk, butaságuk között a szent, a fölséges, az egyetlen Istent!
Annyi emberi támadás között nézem Őt, a mindenség bíráját… Aki előtt végül is leborul az ember, az angyal, az ördög is… Reá tekintek, hogy megismerjem, „mi a szélesség, a hosszúság, a magasság és a mélység”.
P. Dr. Naszály Emil Jézussal c. könyvéből

Előző cikk„Nagy örömet hirdetek nektek!”
Következő cikkMegnyílt az Élet Ablaka a munkácsi gyermekkórház oldalában