Imaoldal

682

Tisztítsátok meg lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást, újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és örökké megmaradó igéje által.

1Pt 1,22-25

Ha becsületesek volnánk
Isten felé, vagyis ha életünknek megfelelőn imádkoznánk, akkor kb. így kellene megfogalmaznunk a „Mi Atyánk” szövegét:
Mi ATYÁNK,
akiről egyesek nem tartják lehetetlennek, hogy ott lakozol a mennyekben,
meg kellene szentelnem a nevedet,
mert országodnak el kellene jönnie és akaratodnak meg kellene történnie itt a földön.
Megkaptam ugyan mindennapi kenyeremet,
de vajon megbocsátottad-e vétkeimet? Mert én bizony nem bocsátottam meg
azoknak, akik ellenem vétettek.
Belevittem magam különféle kísértésekbe és emiatt azután képtelen voltam magamat kiszabadítani a gonosz karmaiból.
Ez így van, Uram!
(Az 1968-as Szív újságból)

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

A hetvenszer hétszer megbocsátó imája
Urunk, az irgalmasság Istene,
könyörülj rajtunk, bűnösökön.
Taníts meg bennünket a könyörületre
és a megbocsátásra.
Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk
a könyörtelen szolgához,
aki nem követte ura irgalmasságát.
Emlékeztess minket arra,
hogy gyengeségeink miatt
milyen sokszor esünk el
életünk rögös útján.
Szítsd fel szívünkben a megbocsátást
és a segítő szándékot
botladozó testvéreink iránt.
Add meg nekünk az irgalom lelkét,
hogy akaratod szerint
kovásza legyünk eljövendő országodnak. Ámen

Karácsony készül,
emberek!
Szépek és tiszták
legyetek!
Súroljátok föl
lelketek,
csillogtassátok
kedvetek,
legyetek újra
gyermekek,
hogy emberek
lehessetek.
Wass Albert

Emberségünk ősigazságára a gyermek Jézus új megoldást kínál: nekünk is újra kell születnünk. El kell fogadnia valakinek minket is, olyannak, amilyenek vagyunk, hogy mi is el tudjuk magunkat fogadni. Engednünk kell, hogy a szeretetben feloldódjunk, hogy rászoruljunk valakire, mert csak így lehetünk igazán szabadok. Nekünk is újjá kell születnünk, elhagynunk büszkeségünket és gyermekké lennünk: így ismerhetjük fel a gyermek Jézusban az élet teljességét, így fogadhatjuk el Őt. Ide akar minket elvezetni a karácsony; ez a gyermek Jézus titka.
Joseph Ratzinger bíboros

A szeretet, amelyre vágyom, bennem kezdődik. Ha olyan döntéseket hozok, amelyeket a szeretet diktál, tapasztalni fogom, hogy a körülöttem élők is jobban fognak szeretni, és az életem megtelik majd szeretettel. Akkor majd megkapom azt a szeretetet, amelyre szükségem van. Ez az a szeretetkör, amelynek én vagyok a kiindulópontja.
Richard Carlson

Ha igaz az, hogy önmagunk legmélyében Isten szeretete vagyunk, akkor minden fejlődés abban áll, hogy visszatérünk ehhez a mélységhez. Ebben a mélységben szentek vagyunk, ott Isten képmása vagyunk. Biztos, hogy a bűn által megsebesültünk, de nem törtünk össze egészen. Sebzettségünk abban áll, hogy már nem élünk önmagunk középpontjában. Igen, bűnünk az, hogy megtagadjuk mély természetünket… azonban bárhogyan is viselkedjünk, Isten ott marad lelkünk közepén.
Még bűnünk sem űzheti el Őt onnan.
Wilfrid Stinissen OCD
A keresztény meditáció mélységei c. könyvéből

Előző cikkJöjj el, édes Üdvözítőnk!
Következő cikkSzent Márton püspök ünnepe Munkácson