Imaoldal

726

Kegyelemmel teljes Szent Szűz, Istenanya Mária, Te vagy a mi csomóoldónk! Isten szeretetével telt kezeddel, mint egy bogos csomót feloldasz minden utunkban lévő akadályt. Kezedben minden csomó megoldódik és Isten szeretetének erős kötésévé válik. Oldj fel, csodá- latos Szent Szűz és Anya minden csomót, amit önakaratunk keresése révén mi magunknak készítünk, és azokat a csomókat, amelyek utunkon akadályoznak bennünket. Ragyogtasd ránk szemedet, hogy minden csomó áttekinthető legyen, és hogy a megoldhatatlant kezed által meg tudjuk oldani. Ámen.

 

FORDÍTSD RÁM SZEMEDET!
Megpihenek abban a tudatban,
hogy van Anyánk, és megvigasztalódom
azáltal, hogy gyermeki bizalommal
kiönthetem előtte szívemet,
bánatomat s aggodalmamat,
s eltelek bizalommal,
hogy Te bizonyára megértesz engem.
Erősítsd meg mindenekelőtt a hitemet!
Nevelj rá engem a Te nagy,
rendületlen hitedre!
Történjék bármi is,
törjön bár össze az élet sok reményt,
szakítson bár szét sok édes köteléket,
ahhoz az egy kincshez,
a föltétlen hitemhez,
amellyel átadtam magam Istennek,
ragaszkodom! – Ez a kötelék,
amely lelkemet Istenhez fűzi,
ne lazuljon soha!
Fordítsd rám szemedet, Szűz Anyám!
Ámen.
Prohászka Ottokár püspök

Máriát a „sátán ostorának” nevezik, mert nem tehet tönkre egyetlen embert sem, aki az Istenanyánál keres menedéket.
Szarovi Szent Szerafim

Mária, Jézus szűzi Anyja mindig, minden élethelyzetben azonos marad önmagával: érje öröm, veszélyeztesse létbizonytalanság, sebezze hét tőr fájdalma. Élete kezdettől fogva odaajándékozott lét, önmagát nincs mit féltenie. Fia, Jézus szemével látja a világot, értelmezi a múltat, éli meg a titokzatos jelent. Keserves politikai és társadalmi körülmények között észrevétlenül az emberiség történelmének Nagyasszonya lesz. Szívében egy életen át fontolgat, s amikor kell, dönt, kockáztat, maga is kezdeményez, lendülettel és talpraesetten szolgál, nagy gyakorlati érzékkel. Szolgálata észrevétlen, nem vált ki semmiféle elismerést, nem eredményez kitüntetést. Mária igazán „nem csinált karriert”… Pedig ambí- ciója mindmáig határtalan, felelősségtudata, küzdőképessége pedig páratlan. Távlata nem kisebb, mint Fiáé: az ember boldogsága, minden ember üdvössége.
Új Ember 2002. 09. 08.

Ha Isten Mária által akar közeledni az emberiséghez,
mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenünkhöz.
Szent-Gály Kata

Ó, emberek és népek Anyja!
Te ismered minden szenvedésünket
és reménységünket.
Anyaként érzed minden vívódásunkat
jó és rossz, fény és sötétség között,
mely megrengeti a világot.
Fogadd el kiáltásunkat,
mely a Szentlélek által
egyenesen szívedig ér,
s az Úr anyjának és szolgálójának
szeretetével öleled magadhoz
az egyéneket és népeket,
kik leginkább vágyakoznak ölelésedre
azokkal az egyénekkel
és népekkel együtt,
akikre különösképpen vigyázol.
Túláradó szeretettel
bízzuk rád őket, Anyánk!
Bár mindenkihez elérkeznék
a béke és szabadság ideje,
az igazság, igazságosság és remény ideje!
Szent II. János Pál pápa

Ima a Szentháromsághoz

Áldott vagy, szentháromságos Istenem,
akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl,
s aki mégis megvilágosítod
szívünk szemét bölcsességed ajándékával,
és lelkünk belső szobájában
feltárod magadat számunkra.
Áldalak téged,
aki mindeneket fenntartasz!
Hálát adok neked,
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,
hanem a szív töredelmében
és az igazság cselekedeteiben. Ámen.

Előző cikkAnyaság gyermekkel és gyermek nélkül
Következő cikkLegyünk bátrak a jótettekben!