Legyünk bátrak a jótettekben!

761

Ima lelkipásztorunkért Nevetlenben

A nevetlenfalui Római Katolikus Egyházközség kétszer hét tagból álló, Margaréta névre hallgató női csoportja március 31-én, nagykedden, névnapja alkalmából egy felajánlással ajándékozta meg Hajas László Ámosz plébániai kormányzót.

 

A csoport tagjai vállalták, hogy a hét egy-egy napján imaláncot alkotva imádkoznak érte (így a hét minden napján imádkozik valaki a közösség papjáért).

Mivel kétszer hét fő vállalkozott az imádságra, ezért Ámosz atya azt kérte, hogy az ima által kapott kegyelmekbe a munkatársait is bevonhassa.

Béres István aknaszlatinai plébánosnak, az aznapi szentmise vendégszónokának szívhez szóló prédikációja után a csoport tagjai fogadalmat tettek. A fogadalom szövege ez volt:

„Szentháromság egy Isten és Szűz Mária, Béke Királynője, fogadom, hogy itt-tartózkodása idején imádkozni fogok Hajas László Ámosz atyáért. Fogadalmam Krisztus dicsőséges keresztje elé és Szűz Mária szeplőtelen szívébe helyezem.
Ámen.”

A fogadalomtétel után megajándékozták Ámosz atyát egy-egy szál margarétával és egy dobozkával, melynek tetején szintén egy margaréta volt. A virág közepén a plébános neve, a hét szirmon pedig az imádkozók vezeték- és keresztneve állt. Ezután a vendég pap megáldotta a női csoportot. A papért mondott ima szövege:

„Uram, adj nekünk szent papokat! Te magad őrizd meg őket életszentségben, és adj számukra jó munkatársakat! Ó, Legfőbb Isteni Pásztor! Kísérje Ámosz atyát irgalmad ereje mindenhol! Óvd meg őt a bukástól és az ördög csapdáitól, melyeket lelke rabul ejtésére állít! Ó, Uram, irgalmad hatalma zúzza szét és rombolja le mindazt, ami az ő lelke szentségét elködösítheti – mert Te mindent megtehetsz.”

Ez után az ima után elimádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, és havonta egyszer egyórás szentségimádást tartanak.

Legyünk bátrak a jótettekben! Családjainkban, rokonaink és ismerőseink körében terjesszük a papokért folytatott ima apostolátusát! Biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen ima áldásos lesz számunkra is, legfőképp családjaink számára.
Hiszen, ahogy Kalkuttai Boldog Teréz anya mondogatta: ha a papok szentek lesznek, akkor a családok is szentek lesznek, és az egész világ is szent lesz!

Fudella Izabella, Nevetlenfalu

Előző cikkImaoldal
Következő cikkSzékesegyházunk orgonájának felújítása