Imaoldal

698

A Mennyei Gyermek kedvessége meghó- dítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzé- nél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá itt, lábad előtt, hogy egészen szeretetté váljak, és magasztaljam jóságodat és szeretetedet!
Szent Pio atya

 

…vedd a bátorságot, hogy egyedül légy. Csak ha ezt való- ban megteszed, ha keresztényi odaadással teszed meg, akkor remélheted, hogy karácsonyi szívet: szelíd, türelmes, bá- tor, csendes, gyöngéd szívet ajándékozhatsz azoknak, akiket szeretni szeretnél… Isten jelenléte akkor válhat belső tapasztalattá, ha megmaradunk a csöndben… Ez azonban még csak a kezdet, karácsonyod előkészítése. Ha kitartasz a csöndedben, és engeded, hogy Isten hallgatása szóljon hozzád, csöndje kétféleképp érint meg: a halál félelmében, és ugyanakkor a végtelenség ígéretében, amely áldón közelít hozzád… Pontosan ez a karácsony üzenete: Isten valóban közel van hozzád ott, ahol vagy, ha nyitott vagy erre a végtelenre.

Karl Rahner

Ó drága betlehemi Fiúcska, add,
hogy egész lelkemmel közeledjek
születésed mély misztériumához.
Helyezd az emberek szívébe azt a békét,
amit néha oly nekikeseredetten keresnek,
s amit csak te tudsz megadni.

Segíts, hogy jobban megismerjük egymást,
és mint ugyannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással.

Fedd fel előttünk szépségedet,
szentségedet, tisztaságodat.
Ébreszd fel szívünkben
a szeretetet és a hálát
végtelen jóságodért.
Egyesíts mindenkit a szeretetben,
és add meg nekünk a te mennyei békédet!

Szent XXIII. János pápa

Mily hatalmas vagy, szeretet! Te hoztad le Istent az égből. Az isteni szeretet emberré lett, hogy a mélyre bukott szellem, az ember, istenné legyen.
Szt. Szent Ágoston

Egyedül az Isten tud a teremtés csodájával élni,
De rád bízta, hogy két kezeddel gondoskodj róla.
Egyedül az Isten képes új életet forrása lenni,
De neked kell elfogadnod ajándékát.

Egyedül az Isten hívhat meg az örök életre,
De te neveled gyermekeidet az Isten-szeretetre.
Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni,
De neked kell imádkoznod érte.
Egyedül az Isten tud erőt adni mindenhez,
De neked kell kérni, hogy Vele tudj maradni.
Egyedül az Isten tud igazi békét adni.
De neked kell az Isten békéjére vágyni.

Az isteni Gyermek tanítóvá lett és megmondta nekünk, mit tegyünk. Ahhoz, hogy egy egész emberéletet áthasson az isteni Élet, nem elég egy évben egyszer a jászol előtt térdelnünk, s hagynunk, hogy megejtsen a Szent Éj varázsa. Ahhoz, hogy egész életünkön át mindennap érintkezzünk Istennel, hallgatnunk kell az igéket, melyeket kimondott, amelyeket átadtak nekünk, és követnünk kell őket. Mindenekelőtt imádkoznunk kell, amint ezt az Üdvözítő maga tanította és nagy nyomatékkal újra és újra a lelkünkre kötötte. „Kérjetek és adatik nektek!” Ez a meghallgatás biztos ígérete. És aki naponta szívből kimondja: „Uram, legyen meg a Te akaratod”, bízhat abban, hogy ott sem véti el az isteni Akaratot, ahol már nincs szubjektív bizonyossága.

Edit Stein. A karácsony titka (részlet)

Örök Ige, Isten egyszülött Fia,
taníts meg igazi nagylelkűségre.
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak Neked,
amint megérdemled.
Taníts meg,
hogy számítgatás nélkül adjak;
a sebekkel nem törődve harcoljak;
dolgozzak,
pihenés nélkül keressek;
föláldozzam magamat anélkül,
hogy más jutalomra számítanék,
mint arra a tudatra,
hogy teljesítem akaratodat.
Amen.
Loyolai Szent Ignác

Előző cikkMiért és hogyan várjuk a karácsonyt?
Következő cikkMunkácson megnyílt az irgalmasság kapuja