Kárpátaljai házaspárok hétvégéje Mátraverebély-Szentkúton

958

„Fedezzük fel a kölcsönös kiegészítés kalandjából fakadó szépséget”

A Kárpátaljai Nagycsaládos Egyesület jóvoltából tizenkilenc kárpátaljai házaspár tölthetett egy hétvégét november 13. és 15. között Mátraverebély-Szentkúton, Magyarország nemzeti kegyhelyén. A vendégeket az újonnan épült zarándokházban szállásolták el.

 

A több gyermeket vállaló szülők éltek azzal a lehetőséggel, hogy kis időre otthon hagyják gyermekeiket és a sokszor zajos légkört, hogy kettesben tölthessenek egy kis időt, s feltöltődhessenek ezen a gyönyörű vidéken. Pénteken a hosszú utazás után meleg vacsorával várták a vendégeket. Az este imával folytatódott. Mivel ferencesek által fenntartott kegyhelyről van szó, ezért az áhítat kereté- ben a jelenlévők Szent Ferenc Naphimnuszáról hallhattak elmélkedést. Ezt követően játékos ismerkedés következett.

Másnap, szombaton a reggeli után elkezdődött az első foglalkozás, melyet Telek Péter Pál tanár, mentálhigiénés szakember, valamint felesége, Kabai Virág református diakoniszsza, lelkigondozó tartottak. A férjek és feleségek külön-külön azt a feladatot kapták, hogy leírják az ellenkező nemre legjellemzőbb vonásokat. A jellemzők összegyűjtése és közösen történő felolvasása jó hangulatban zajlott, hiszen a férjek és feleségek sokszor magukra ismertek a leírtakban. A sajátosságokhoz hozzá kellett tenni, hogy pozitív vagy negatív vonásról van-e szó. Ezután közös beszélgetés következett. Délben a Szentkúton élő ferences Martin atya röviden bemutatta a kegyhelyet. Ez nagyon tetszett a jelenlévőknek, hiszen többen most jártak először ezen a zarándokhelyen.

Mindenki vihetett haza a vízből, melyhez számos csodás gyógyulás kötődik.

Kora délután hosszabb szünet következett, ami közben sokan bejárták a környéket, megtekinthették a remetebarlangokat, élvezhették a csendes környék pihentető légkörét. És persze kihasználták azt is, hogy kettesben lehetnek. A délutáni feladatot egyénileg, majd párban kellett vé- giggondolni. Különböző kérdések megválaszolása alapján a házaspárok kettőjük kapcsolatáról beszélgethettek. Szó volt a házastársak egymás melletti fejlődéséről, az egymásra való odafigyelésről, egymás megértéséről.

Vacsora után táncházat szerveztek a jelenlévők számára, ami alkalmat adott arra, hogy vidámsággal, mozgással teljen az este. A mulatság után a résztvevők Papp Tihamér atyával találkozhattak, aki hosszú ideig szolgált Kárpátalján. A beszélgetés után a házaspárok Tihamér atya kíséretében megtekintették az éjjel kivilágított kegyhelyet, ami gyönyörű volt.

Vasárnap reggel szentmisével, a protestánsok számára istentisztelettel folytatódott a hétvége. Majd egy utolsó előadás keretében Telek Péter Pál a férfi és női nem jellemzőiről, a genderideológiáról, a fiúk férfivá és a lányok nővé nevelé- séről beszélt. Részletesen bemutatta a férfiak négy archetípusát, azaz a királyt, a harcost, a mágust és a szerelmest. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a házaspárok legfontosabb mai feladata, hogy felfedezzék a kölcsönös kiegészítés kalandjaiból eredő szépséget a házaséletben. Kabai Virág a csoport másik felének arról mesélt, hogyan lehet megoldani a házasságban azokat a gondokat, amelyek évek óta viszsza-vissza térnek és megoldhatatlannak tűnnek.

A záró körben a jelenlévők elmondhatták, miben gazdagodtak a hétvége alatt és milyen házi feladattal térnek haza.

A sok mosolygós arcból egyértelmű volt a hétvége hatása: a szülők kipihenten, békésen, jókedvűen, elmélyedve, megihletve, megérintve és boldogan indultak vissza Kárpátaljára. A hétvége alatt lehetőség volt szentgyónásra, lelkigondozói beszélgetésre.

Meg kell jegyezni, hogy a programon katolikusok és protestánsok is részt vettek. Így nem csak a férfi és a női nem közötti, hanem a felekezetek közötti különbségekből fakadó örömöket is felfedezhettek. Ily módon növekedhetett a másik identitása iránti tisztelet.

Reméljük, hogy még sok ilyen alkalomra lesz lehetőségük a kárpátaljai házaspároknak.

Bundáné Fehér Rita

Előző cikkSzent Erzsébet jótékonysági bál Csapon
Következő cikkIsten Igéjének hatalma