Szent Erzsébet ünnepe Munkácson

872

November 19-én egyházmegyénkben több helyen is megemlékeztek Szent Erzsébetről emléknapja alkalmá- ból. A munkácsi Szent Erzsébet melegedő és ingyenkonyha munkatársai, önkéntesei és a meghívott vendégek ünnepi szentmisén vettek részt a székesegyházban, melyet közös imádság kö- vetett a Szent Erzsébet melegedő udvarán. A ház falfülkéjében elhelyezett Szent Erzsébet szobor előtt Snep Román munkácsi plébános vezetésével kértük a szent közbenjárását. A plébá- nos atya imájában megemlékezett a melegedő minden jótevőjéről, segítőjé- ről, valamint hálát adott a Jó Istennek az intézményért és az ott tevékenykedő munkatársakért; a püspök atya pedig elmondta, mennyire fontos, hogy a szegényekben és a nélkülözőkben megláthassuk Urunkat, felismerjük Őt és megosszuk a nélkülö- zőkkel anyagi és lelki javainkat.

 

Arra buzdított, hogy azokért is adjunk hálát, akik csendesen, nem látványosan, hanem sokszor észrevétlenül munkálkodnak a szegé- nyek javára Szent Erzsébethez hasonlóan.

Az alkalom ünnepi ebéddel folytató- dott, melyen Majnek Antal püspök atya és Román atya mellett más meghívott vendégek is részt vettek. Ezután Popovicsné Palojtay Márta vezetésével megbeszélést tartottak a karitatív szolgálatot végző munkatársak és önkéntesek. A munkácsi karitász munkatársai az egyházmegyei karitász vezetőinek jelenlé- tében megvitatták, mire lenne

Előző cikkTemplomszentelés Tiszabökényben
Következő cikkÚj plébániaépület Csapon