Templomszentelés Tiszabökényben

802

November 22-én, vasárnap szentelte fel Majnek Antal püspök Tiszabökény új római katolikus templomát Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére és a mártírok emlékére.

Az ünnepség a templom előtt kezdődött. Dupka György, a tiszabökényi egyházközség kurátora, aki a templomépítés fő mozgatója volt, röviden beszámolt a templom építésének szakaszairól, a számos akadályról, köztük a 2001-es árvízről, mely megsemmisítette a már megvásárolt építőanyagot, a sok igyekezetről, a támogatókról, egészen addig a pillanatig, míg most az elkészült templom kulcsát Majnek Antal püspök kezébe adhatta.

Miután a püspök atya kinyitotta a templom ajtaját, a jelenlévők bevonultak, s megkezdődött a szentmise, melyet Majnek Antal püspök és Weinrauch Márió ferences atya, a tiszabökényiek lelkipásztora együtt mutatott be. Jelen volt Pősze Roland helyi görögkatolikus lelkész is. A szentmisében a püspök atya felszentelte az oltárt és megáldotta a templom falait, a szentmise végén pedig elhelyezte az addig üres tabernákulumban az Oltáriszentséget. A püspök atya Szent Erzsébet ruhaereklyéjét hozta ajándékba, melyet régóta tartogatott erre az alkalomra. A prédikációban is Szent Erzsébet életéről, Isten- és emberszereteté- ről beszélt, melyek kiegészítették és erősítették egymást az ő életében, s amit annak idején sokan nem értettek meg és botránkoztak rajta. Szent Erzsébet teljes odaadással szerette Istenét, ugyanolyan nagy szeretettel volt férje iránt, s egész életében irgalommal és szeretettel fordult minden embertársa felé, akkor is, amikor kivetettként ő maga is szegényként élt.

Nem véletlen, hogy híre Assisi Szent Ferencig is eljutott, aki saját köpenyét küldte el neki vigasztalásul a nehéz helyzetért, amibe került, s egyben tisztelete jeléül is.

A szentmise végén Dupka György megköszönte minden támogatónak, hogy hozzájárultak a meglehetősen nagyra növekedett építési költségekhez, és segítségükkel végre fel- épülhetett a templom. Szót kapott még Matl Péter szobrászművész, aki az oltárkép faragványait készítette, Faragó László beregszászi magyar konzul, Tircsi Richárd, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi kapcsolatok osztályá- nak főosztályvezetője, valamint a pécsi németség képviselői.

A szentmise után Majnek Antal püspök megáldotta a templom udvarán álló Szent Erzsébet szobrot (Ármás Sándor csepei fafaragó munkáját) és a mártírok – az elmúlt évszázad ártatlan áldozatai – emlékművét. A püspök atya vezetésével a jelenlévők imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért.

* * *

A templomot Papp Tihamér ferences atya vezetésével 1999-ben kezdték építeni. A legnagyobb összegű támogatást – az összes költség több mint a felét – a magyarországi Nemzeti Erőforrások Minisztériuma adta. A munkácsi püspöki hivatal is jelentős összeggel járult hozzá az építkezéshez, s még számos adakozó is segítette a templom elkészültét. Külön meg kell említeni a tiszabökényi híveket, akik szintén derekasan kivették részüket a költségekből. Legfőbb érdemük azonban az, amit Faragó László beregszászi konzul fogalmazott meg: az árvizek és a többi megpróbáltatás dacára tovább építették a templomot, mert hittek Istenben, s ezért hittek abban is, hogy van jövőjük.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkIstenben keresem a békémet – Interjú Majnek Antal püspökkel
Következő cikkSzent Erzsébet ünnepe Munkácson