Imaoldal

757
ima

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.”
Lk 5, 27-32

„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Iz 43,1

 

Szent-Gály Kata: Az Atya elébe sietett
Te átöleltél
amikor nagyon sírtam
és eléd hoztam minden nyomorúságomat

és ahogyan feltört belőlem a szó
hogy ezt tettem
meg azt is tettem
úgy öleltél magadhoz egyre szorosabban
és melegebben

és amikor már mindent kimondtam
és elhallgattam
Te megsimogattál és csak annyit mondtál
hogy örülsz nekem
és hogy ne féljek

Az irgalmat az ítélet elé kell helyeznünk, és Isten ítéletét minden esetben irgalmassága fényében kell néznünk.
Ferenc pápa

Isten nemcsak a bűneinket látja,
hanem azt a vágyat is,
mellyel felsírunk hozzá.
Szent-Gály Kata

Krisztus a századok távolságából is közvetlenül szól hozzánk, nekünk beszél. Fölénk hajol és fülünkbe súg. Hallgassuk, de ne elégedjünk meg a tétlen hallgatással, a szeretet édes, benső bizalmasságában szólaljunk meg mi is, és kérdezzük csendes, meghitt alázattal: „Emlékezel, Uram? Emlékezel… az isteni részvétre, mely megjárta a lelkedet, mikor mondtad: „jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok…” Ugye arra gondoltál, hogy az Atyától végtelen erőket hoztál a földre, s hogy hatalmad és szereteted győzedelmeskedni jött tehetetlenségünk és hidegségünk fölött…”
Prohászka Ottokár

Csend van, és újra lehajoltál hozzám! Megnyugodtam, mert megsimogattál, pedig tudod, érdemtelen vagyok!
Mondd, honnan van Benned annyi jóság és akkora erő a vigasztaláshoz?!
Neked, Uram, nem szokott semmi fájni?! Ki vagy Te, őrködő Krisztusom, hogy így belém látsz, honnan gyógyító fényed, amely olykor átvilágít?!
Így beszélgetek most, Veled. Te persze hallgatsz, de érzem, minden panaszomra figyelsz, és gyógyítgatod vakuló szemem, hogy láthassalak, csodálhassalak, s hogy mindig Veled legyek!

SEMMI SEM FONTOS:
az se, ha elvesztem önbizalmamat,
az se, ha korlátolttá válok, vagy nevetséges vagyok,
az se, ha gyűlölnek, az se, ha elítélnek,
az se, ha robbanni tudnék,
az se, ha tévedtem,
az se, ha mindenből elegem van.
Az se, ha mindenem odaveszett.
Az se, ha nem vagyok bájos, ha ellaposodtam,
ha nincs, aki megértsen,
ha magamat sem értem.

SEMMI SEM FONTOS:
az se, ha homály üli meg a lelkem,
az se, ha nagy üresség járja át a szívem,
ha azt sem tudom, mi az enyém,
hogy ki vagyok, vagy ki nem vagyok,
ha csak egy kis csacsi vagyok.

SEMMI SEM FONTOS:
ha megmarad a hitem, hogy Jézushoz tartozom és a hátamon Őt hordozom.

Avilai Szent Teréz: A csacsi gondolatai, miközben Máriát és a kis Jézust vitte a hátán.

Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat, és nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem. Szükségem van arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot, hogy minden akadályt legyőzve hozzád egyre közelebb kerüljek. Térj be az én életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám!
Szent Metód

Előző cikkNagyböjt Szent Márton lelkületével
Következő cikkA megszentelt élet évének lezárása egyházmegyénkben