Imaoldal

791
ima

„Valahányszor az oltáron bemutatjuk a keresztáldozatot, melyben „Krisztus, a mi húsvéti bárányunk föláldoztatott” (1 Kor 5,7), megváltásunk műve folytatódik.”

Szent II. János Pál pápa
„Az Egyház az Eucharisztiából él” c. enciklikájából

Ne feledd, hogy Jézusnak igazi, meleg emberszíve van, mely viszontszeretetet vár tőlünk.

Szent-Gály Kata

Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy – bár bűnös vagyok – dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

Alexandriai Szent Cirill

Magamat, íme, zálogul hozom,
A sivár életért, amelyet éltem,
Nélküled Uram és irgalmad nélkül
Nagy lelki szegénységben.
Ifjan, erőben, a nyár küszöbén –
Nyomor, betegség nem törte meg vállam.
Nem jövök, mint az élet kivetettje,
Tépett koldus-ruhában.
Az élet még virágos asztalát
Felém kínálja hívón, mosolyogva –
Uram ehetném, mint a többiek,
Ha bennem éhség volna.
DE hozott engem egy nagy szomjúság
Szenvedni vágyom a te szenvedésed!
Szeretném, hogyha megáldana
A Te kiontott véred!
A Te borodra sóvárgom, Uram
S mit áldott kezed széttört: a kenyérre.
S vágyódom a Te nagy szeretetednek
Rámhulló melegére…
Magamat, íme zálogul hozom,
A sivár életért, amelyet éltem
Nélküled Uram és irgalmad nélkül
Nagy lelki szegénységben.

Erdős Renée: Zsoltár

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon.

Vianney Szent János

Az Eucharisztia olyan, mint a búzaszem,
melynek el kell halnia a földben:
ha megszűnik benned a szentségi jelenlét,
légy te az új termés,
amelyben az élete folytatódik.

Szent-Gály Kata

Nézd ezt a Szívet!

Az Üdvözítő Szent Margittal együtt minket is hív: „Nézd ezt a Szívet, mely úgy szerette az embereket…”
Igen, nézzünk fel Reá, értsük meg Őt. Jó itt gyökeret vernünk, jó itt minél mélyebbre ásódnunk. Jó itt megtanulnunk, hogy ahova e Szívnek vére cseppent, az a mi talajunk, ahová a dobogása hallszik, az a mi levegőnk. Jó nekünk lesni e Szív sóhajtását, elérteni suttogását, lelkünkbe, mint háladatos virágba, belenöveszteni sugarait. Ez a Szív majd eldobogja nekünk az Evangéliumot, ez a Szív majd mennyei mezőkké tárja az írott szavakat, e Szív majd homlokunkra égeti Krisztus nevét. Ő majd elmondatja velünk a Mi Atyánkot úgy, mintha most tanulnánk az Igés Istenajakról a napsütötte domboldalon; majd megint elvisz hódítani az éjszakai puszták magányosságába, hol forró küldetését éli és Atyjába fogódzik a földönjáró Istenfiú, majd lelkünkbe énekli „az út, az igazság, az élet” eleven szavát és az „élő kenyér” félelmetes szent ígéretét.
…Az Istenszív szemlélete a szeretetet földünkké és légkörünkké teszi. Belőle növünk, Beléje növünk. Benne sarjad a hitünk. Benne fogan a reményünk és Benne épülnek áldozataink…

Prohászka Ottokár

Járuljunk hát a Jézus Szívéhez, a magasztos Szívhez, a titokzatos Szívhez; a Szívhez, mely mindennel gondol és mindent tud-érez; a Szívhez, a mindent szeretőhöz! Szeretet-tűzben emésztődik, legyünk mi is, járulva Hozzá, szívszerűek.

Szent Bernát

Előző cikk„Jobb nekem a halál, mint mások üdvössége”
Következő cikk„Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad”