Imaoldal

787
ima

„Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem.”
Ezekiel 34,16

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.”
Jn 3,14-17

Én ismerem a bűnt, Uram,
én messziről jöttem.

Jogom van hozzá, hogy nagyon szeress,
Hogy homlokomra két vonást tehess,
Mert kiváltottál önmagaddal engem.

Kereszted, mint a rám sütött pecsét:
tied vagyok és nem a földé.

Hazataláltam, és szeretnék
a te házadban lakni mindörökké.

Szent-Gály Kata, Megtérés

Te vagy a Fészek,
Puha vagy, édes és meleg.
S én oly keveset gondolok veled,
És oly sokszor máshova nézek,
És megvetem a régi fészket,
A régi meleget
És a régi egyformaságot.
Szédülő fejem vándorolni késztet,
Keresni más vidékeket,
Szivárványszínűbb új világot
És ismeretlen fészket.

És mindenhonnan visszavágyom
Szerelmes Szíved melegére.

Te vagy a Sziklaszál,

Melyen a fészkem épül,
Amely az apró dombok tömegébül
Messze-magasra szökken
és magában,
Egy-óriás-magában áll.
És röpke szárnyam, fürge lábam
Akárhová visz engemet,
Csak körötted keringhetek,
És nem lehet távozni tőled
S nem látni téged nem lehet.
Bejárhatom a rég halott időket,
És lelkem messze jövendőkbe
szállhat:

Nem lehet vissza nem kívánni
Amaz egyetlen Sziklaszálat.
Te vagy a Hegy,
És a hegyet nem lehet túlrepülni,
Te vagy a Völgy,
És a völgyből nem lehet kirepülni.
Te vagy a Lég,
És a leget nem lehet átrepülni.
Te vagy a Föld,
És a földről nem lehet fölrepülni.
És Te vagy a Határ:
Csak tebenned lehet repülni:
Itt nem lehet és nem szabad,
Csak szépen, csendesen megülni
És énekelni és örülni.
Mert Te vagy minden:
a szirt és a fészek
S a szerelmes anyamadár.

Sík Sándor:
Verses imádság /részlet

Ha Isten
Mária által akar közeledni az emberiséghez,
mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenünkhöz.
Szent-Gály Kata

Mit üzen számunkra a Szeplőtelen Asszony? Aki egész szívével odaadta magát Istennek, aki egész szívével rá meri bízni magát az Atyára, és ezután már nem önmagával, hanem az Atya ügyével törődik, ajándékképen megkapja a tiszta és teljes élet ragyogását még e tisztátalan világban is.
Bernhard Welte

Emlékezzél, Mária, arra az alázatosságra,
amellyel Isten a mi gőgünk miatt
ebben az életben alávetette magát neked.
Kérlek Téged, minden jóság Asszonya,
segíts engem,
hogy lelkem üdvösségéért egész alázattal
alávessem neked akaratomat.

Emlékezzél, Mária, arra a segítségre,
amelyet lelkünkért és testünkért
az örök reménytelenség ellen
Isten tebenned adott nekünk!

Árpád-házi Boldog Erzsébet imája

Előző cikkMindenszentek és halottak napja
Következő cikkZarándoklat Máriapócsra